create
counter
Catalogus: : pagina 6
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 6   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
Collectie E. Bakker, geb 3 juli 1918.

Annotatie:
collectie schoolschriften Ambachtsschool Meppel, Avondschool voor Nijverheids Onderwijs Meppel betr. autotechniek, metaal bankwerker ect tnv Evert Bakker. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180

Zie ook:
A 180-2
Titel
Print deze titel
COLLECTIE Jan Nefkens; geschonken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief van Oud Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Almanak voor 't jaar 1810 met notities door J. de Gelder. Met krassen van kinderen (Wolter Kruif)
2. Notitieboekje uit 1866
3. Aantekenboekje boterpacht aan de kerk van Ruinerwold. 1778-1873.
4. Drukwerk van Drenthe's eerste drukker, Jan Lensink te |Meppel. Publicatie 1718.
5. Akte van verhuur van een ongedekte nieuwe praam. Notaris Kniphorst 20 sep.1826. Van Karst Koops Worst aan schipper Lubbert Visschert.
6. Akte van verkoop scheepswerf De nieuwe helling van Jan ter Wal aan Karst Koops Worst. Notaris Kniphorst 1 maart 1825.
7. "Stadsnieuws"voorloper van de Meppeler Courant. Nr.92, nr 139, 22 aug. 1845, nr 161 en 167.
8 tot en met 14. Collectie Vink. Jan Poortman heeft deze waarschijnlijk gekregen van zijn collega Margaretha Vink.
8. Stamboom c. 1739- 1786.
9 en 10. velletjes genealogische aantekeningen.
11. Dagboek van Wolter Vink tijdens de Belgische opstand 1830-'31.
12. Dagboek Willem Vink Jeugdherinneringen 1937
13. Brief op versierd papier van Willem Vink aan zijn ouders. Jan.1867.
14. Certificaat 1832 voor Krijgsverrigtingen van 1830-'31. Niet op de lijst.
15. Lijst van geschonken stukken. Niet aanwezig Geprikte prent

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129Titel
Print deze titel
Collectie NCZ van oud-directeur J.J.van de Pol en zijn zoon B.W.van de Pol.

Annotatie:
Ingebracht in 6 verhuisdozen door slager Westerbeek, zwager van B.W. van de Pol
1. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Kaasverkoop vereeniging G.A. (N.C.K.) te Amsterdam 1941- 1951.
2. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale G.A. (N.C.Z.) Amsterdam, 1953- 1967, 1969 en1970.
3. Jaarverslagen Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale, g.a. 1971- 1985
4. Archiefdoos met Informatie over Hartsuiker
5. 1 en 2 ordners over Hartsuiker
6. "Losse" flodders uit Broekhuizen
7. Geringde band De Broekhuizen door H. Koops van 't Jagt. Amsterdam, 1994. 82 pagina's A-4
8. Archiefdoos De Schans, keuterij uit c. 1785, Broekhuizen
9. Archiefdoos erf De Wetering en familie; bevat ook map met originele stukken uit 1907 (lakstempel) en 1934 met handgeschreven brieven van G.Otten, Maatkade 3 en bouwtekening.
10. Archiefdoos Oosterboer (zie ook A 4) / De kleine Roobaardije
11, 1-2. Extracten uit het schultenprotocol van Ruinerwold door.R.Span- Vedder 2 x, niet gelijk. Geringde band, 1996 en 1997.
12. Beeindiging dienstverband Coberco. 1993, snelhechter.
13. Archiefdoos De Gagel / De Stad / Jeulinge / de Hof, artikel in kopie van J.R.Westerhuis en geschil 1767 erfscheiding (Broekhuizen)
14. Archiefdoos Broekhuizen algemeen. / Akten Willem Jans en Jan Jacobs Smit 1811- 1887 / kadasterkaarten / schattingen / kaart 2e blad gemeente Ruinerwold sectie D, z.j. met o.a Hogt, Kasteel en de Stad
15. Archiefdoos De Kuipersplaats, ook gespeld Cuyper
16. Archiefdoos Ruinerwold, o.a.grondschattingen / Boerpad 7 / dopen / begraven / begraafplaats / trouwboek
17. Archiefdoos Haakswold., o.a Egbertjen Jans / Wouter Wolters / bewoningsgeschiedenis, uitg. St. Historie Ruinerwold 2004/ / kadasterkaarten / Lijsten. Concept door H. Koops van 't Jagt.Haakswold32 blz.
18.Archiefdoos De Schiphorst / Dickninge / Schiphorst west alle vermelde erven gelegen in het carspel de Wijk op groot vel
19. In kopie H. Koops van 't Jagt..Koekange 1612-1832. 45 pag.A4. 1999.
20. Register van voogdijzaken 1715-1810 Ruinerwold, door R.Span- Vedder.. Kopie.
21. Stukken Roelof van Echten als particulier vervener en de Wetering / Hoogeveense vaart
22. Archiefdoos met mappen "Diversen"
23. Kopie familieboek door J. Bosman Steenbergen over de families Arends / Vogelzang / Schoemaker en Trompetter e. a. .
24. Map Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht, Ruinerwold.
25. Archiefdoos Machiel Kellij sr. en jr. / VOC opvarenden / Japin, Broekhuizen / Maria Sophia Schoppe(n) / het Buitenboek.
25, 2de exemplaar doos met papieren over de familie Japin,
26. Archiefdoos Roelof Geers / Geerts / Wijchers Wiggers (Hagen)
27. Archiefdoos Slichtinge / Middelveld / Coerts / Derks. Broekhuizen
28. Archiefdoos 't Casteel
29. Archiefdoos Broekhuizen / Kuipersdijkje / kopie?n artikel Koops van 't Jagt
30. Blauwe map Weerwille, met kaarten
31. Archiefdoos IJhorst trouwboek doopboek Lunsinghstoel lidmaten kerk / Bunskoek / Engelenberg
32. Archiefdoos Kolderveen / Groeneveld
33. Archiefdoos Groenewold en Vedder, zie ook D 411
34. Gele map Stadman
35. Roze map Koekange/ Avereest trouwen en dopen
36. Archiefdoos Pannevet / De Knijpe / Piedmonte / Buurt- en wijkregister Ruinerwold, De Wijk
37. Archiefdoos Huygenserve / Feuchien Geichies / geschil tienden 1792 / Ruinen / over Albert de Leeuw / tienden van Sandrina
38. Archiefdoos Haardstedengelden De Wijk, grondschatting / opvaartgelden / archieven Zwolle 2 x en archieven Assem 2 x / (geschil) Emmerick Everts 1697 / drie mappen Meppel, Harmen Wijchers en haardstedenreg.
39. Nota. Peilsverandering Hoogeveensche vaart westelijk van de Ossesluis.door B.Volbeda. Assen, 1978. 14 blz., met uitsl.krtn. 40. Map De Ossehaar kopie digitaal geschiedenis boek van Hoogeveen. 45 pag.
41. Archiefdoos met folders van de NCZ, ook in Duits Frans Engels en Spaans / de Alkmaarse kaashandel ( met 3 blz. geschiedenis NCZ in grote lijnen) / gedenkschrift NCZ 25 jaar 1947 / bundel Een greep uit de geschiedenis van NCZ Alkmaar vanaf 27 april 1969- 28 december 1985 / Coberco NCZ kaas met info per blad per kaassoort. / 350 jaar wikken en wegen in Alkmaar; door H.Koolwijk. De Alk, na 1972. / Zuivelzicht. Boer en zuivelcooperatie 3 april 1984, jubileumuitgave. / NCZ bij de tijd, 8 nrs. c.1979-1983 / Holland; Nederlandse zuivelcontrole onder rijkstoezicht 24 blz. / Roosenschoon, C.F. Wederwaardigheden van een halve eeuw zuivelhandel. 1922-1972. 39 blz. / Over zuivel door Edm. Nicolas.; uitg. van het centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO .80 blz.1970 / The dynamics of the Netherlands dairyland door M. de Kok (22nd int. dairycongress,1986..112 blz. / In en om de NCZ Jrg. 7.2 mei 1963 jubileum van der Post en afscheidsdiner 1966 en Jrg.4.21 okt.1971 / poster A3 Nederland met NCZ vestigingen. Map met gescande originele foto's.
42. Archiefdoos documenten / brieven / krantenknipsels eerste steenlegging 1949, opening 1950 / uitbreiding 1964 en 1975 plus bezoek Prinses Margriet 1976.
43. Archiefdoos met In en om de NCZ, Jrg. 1 1-11. Jrg. 2 1-9 (1958) Jrg.3 1-8(1959), Jrg.4. 1-7, .Jrg.5. 1-5. Jrg.6. 1 Jrg. 7.1-3 en 8.1.
NCZ bij de tijd. Jrg. 11. 4 5 8 9 . Jrg. 12.1 4-5. Jrg.13 (1980) tot en met Jr. 19 compleet.Bovenop: posters over de verspreiding van de NCZ over Nederland en ongescande foto's van De gouden wolf (1970) en diner Japan 1987 plus knipseltje uit de Volkskrant, cartoon uit 1964.
Ingebonden jaargangen In en om de NCZ en NCZ bij de tijd. 1968 t/m 1979
44. Archiefdoos De Wijk.
46. Diverse kaarten van het gebied tussen Meppel en de Wijk
47. Complete artikelen uit andere bladen, al dan niet aanwezig in de bibliotheek, b.v uit de NDVA.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 90Titel
Print deze titel
Collectie plakboeken Hervormde CANTORIJ.

Annotatie:
19 plakboeken met recensies, foto's, krantenknipsels, verslagen e.d.:
1. 1966 - 1973.
2. 1973 - 1977.
3. 1977 - 1979.
4. 1979 - 1981.
5. 1981 - 1982.
6. 1982 - 1983.
7. 1983 - 1984.
8. 1984 - 1985.
9. 1985 - 1986.
10. 1986 - 1987.
11. 1987 - 1990.
12. 1990 - 1991.
13. 1992 - 1993.
14. 1993 - 1995.
15. 1995 - 1996.
16. 1998 - 1999 oa afscheid Nico Verrips 18-4-1998.
17. 2000 - 2001 oa 50 jaar Cantorij 7 en 8-10-2000.
18. 2001 - 2002.
19. 2002 - 2004.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 182

Zie ook:
M113 - L9
OM 43-39
A 182


Titel
Print deze titel
CORNELIS Kraal; map met informatie over de L.O. (in Groningen) , verzetsstrijder gefusilleerd te Vught op 22-8-1944;

Annotatie:
In 1921 in Meppel geboren, schuilnaam Karel van Kampen; met foto.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 104Titel
Print deze titel
Couranten uit erfenis J. POORTMAN via J.W.M. Nefkens.

Annotatie:
Ingebonden exemplaren Nieuwe Meppeler Courant van de volgende jaargangen:
1883/84(2x), 1884/85(2x), 1885/86(2x), 1886/87(3x), 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91,
1891/92, 1892/93, 1893/94(2x),1894/95. 1895/96, 1907, 1909, 1915, 1916, 1918, 1919,
1921, 1923, 1924, 1925

Ingebonden exemplaren Meppeler Courant van de volgende jaargangen:
1935-1, 1935-2, 1936-1, 1936-2, 1937-1, 1937-2, 1938-1, 1938-2, 1940-1, 1940-2, 1941-1,
1941-2, 1942,
1945, Jubileumnummer 1967, 1905

Ingebonden exemplaren Asser Nieuwsblad van de volgende jaargangen:
1936-1 en 1936/1937

Ingebonden exemplaren Advertentieblad van Baumann van de volgende jaargangen:
1905/06 (gescand), 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909,1910, 1910/11, 1911/12, 1913/14, 1914/15, 1915/16,
1921, 1922

Provinciale Drentse en Asser Courant ingebonden jaargang 1891

Advertentieblad voor Salland, jaargangen 1889 en 1890


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 169Titel
Print deze titel
DAKAJAM, Zomerkampen van St. Welzijn

Annotatie:
1. Map met krantenartikelen van 1949 t/m 2000
2. Uitgave Dakajam 1980 met reacties van deelnemertjes
3. kwitantie Gemeente Meppel d.d. 30-7-1954 voor ontvangst van f 15,- van Padvindersgroep Oliab voor de huur van tenten aan Dakajam.
4. Persbericht d.d. 21-5-1976 van St. J.C.M. over vakantiespel Meppel 1976 met bijdrage aan Dakajamkampen.
5.Verslag van Jan Cuperus over Dakajam 1959 in de Witte Bergen.
6. Notulenboek periode 12-6-1956 t/m 19-2-1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 198

Zie ook:
Cd 33-7
Titel
Print deze titel
Dans- en ontspanningsvereniging VRIENDSCHAP en SAAMHORIGHEID. V & S.

Annotatie:
1. Envelop met kopie?n oprichtingsvergadering 16-2-1959, notulen 1ste 2 vergaderingen 1959, concept 1e statuten- en reglement 13-3-1959, het 1ste jaarverslag.
2. Map met afgehandelde ingekomen stukken, correspondentie, formulieren etc 1959-1978.
3. Plastic hoes met Statuten- en Reglementen 1959, 1979 en 1997.
4. Plastic hoes met liederen.
5. Plastic hoes met V & S-kranten 1964, 1974, 1979, 1984, 1994, 1999, 2009 en 2019. 6. Groen doosje met tegeltje 20 jr V&S.
7. Koker met lijst bekerwinnaars V&S.
8. Voorzittershamer V&S.
9. Delftsbordje 25jr V&S. Kunsthandel Jacqberr. (overgebracht naar collectiebeheer)
10. Ketting V&S.
11. Houten Jan Bos trofee. (overgebracht naar collectiebeheer)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 187Titel
Print deze titel
DE SECRETARIE, Meppeler Kunstencentrum; ordner.

Annotatie:
Informatie vanaf de opening op 1 juni 1993.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 2

Zie ook:
A 93, 1
A 93 3-4Titel
Print deze titel
De Secretarie; Meppeler kunstencentrum; ordner met alle tentoonstellingen (behalve het Drents Poppenspelfestival).

Annotatie:
Bevat folders, krantenartikelen etc. m.b.t. tentoonstellingen, kleine concerten en andere culturele evenementen uit de jaren 1994, 1995

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 4

Zie ook:
A 93 1-3.
Titel
Print deze titel
DE SECRETARIE; Meppeler kunstencentrum; ordner met alle tentoonstellingen (behalve het Drents Poppenspelfestival).

Annotatie:
Tentoonstellingen Secretarie vanaf 2000-2019.
Bevat tevens:
- Cage d'oiseaux; drie gedichten van Theo de Jong (ge?nspireerd door de gelijknamige tentoonstelling uit 2008
- Fotogroep Meppel, 1955-2005; Jaarboek ivm 50-jarig jubileum, dient ook als catalogus tentoonstelling in het Kunsthuis Secretarie
- Jaarverslagen van 2004, 2011 en 2012
- Twee artikelen over plannen m.b.t. de verbouwing van Kunsthuis Secretarie (Meppeler Courant 15 en 19 juli 2019)
- Stad in beweging; Wandeling behorende bij de expositie in het MEC met informatie over de deelnemende kunstenaars. Met uitnodiging en deelnemerslijst aan de expositie van de Kameleon
- Kopie van een aquarel "Meppel vol vaart" en folder "In de ban van ... Meppel" (MEC)
- Plattegrond Hoofdstraat 22, oude stadhuis/ kunsthuis Secretarie. Krantenartikel over trouwlocatie in Kunsthuis Secretarie (Nieuwsblad vh Noorden)
- Is er nog toekomst voor een expositiebeleid in Meppel; Nota Denkgroep Hoofdstraat 22.Getypte geniete uitgave Is er nog toekomst voor een actief expositiebeleid in Hoofdstraat 22 (23-09-1991)
- Blauwdruk Hoofdstraat 22; tussenreportage Initiatiefgroep (24-03-1992)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 5

Zie ook:
A 93 - 4
Titel
Print deze titel
De Secretarie; ordner met informatie over het Drents poppenspel festival 1994; tentoonstellingen.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 3

Zie ook:
A 93, 1-2 en A 93,4 ; A 154
M 56 ; M 156 ; M 250, blz. 56
Br M 44 ; Br M 243 ; Br M 285