create
counter
Catalogus: : pagina 6
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 6   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
COLLECTIE Boere; 50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van een fotogravenechtpaar Boere uit de Wijk, beslaande de jaren 1965-1980.. Bijbehorende negatieven in 9 ordners in de kluis boven.

Annotatie:
50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van het fotograven echtpaar Boere uit de Wijk., beslaande de periode van Deel l. 1965-sep.1970 Uit IJhorst, De Wijk, Nijeveen, Staphorst en Ruinerwold.
Dl.2. 1 okt.1970-juli 1971
Dl.3. aug.1971-mei 1973
Dl.4. 7 mei- 15 juni 1973
Dl.5. 15 juni-20 aug.1973
Dl.6. 20 aug.-10 okt.1973
Dl.7. 8 okt- 3 dec.1974
Dl.8. 3 dec.-21 jan.1974
Dl.9. 21 jan.-25 febr. 1974
Dl.10. 25 febr.-29 mrt 1974
Dl.11. 30 mrt-20 mei 1974
Dl.12. 20 mei- 13 juni 1974
Dl.13. 13 juni-5 aug.1974
Dl.14. 6 aug.-4 sep.1974
Dl.15. 4 sep-14 okt.1974
Dl.16. 14 okt.-19 nov.1974
Dl.17. 20 nov.-23 dec.1974
Dl.18. 23 dec.1974- 24 jan.1975
Dl.19. 27 jan.-24 febr.1975
Dl.20. 24 febr.-24 mrt 1975
Dl.21. 24 mrt-21 april 1975
Dl.22. 21 april-23 mei 1975
Dl.23. 26 mei-7 juli 1975
Dl.24. 9 juli-30 juli 1975
Dl.25. 30 juli-25 aug. 1975
Dl.26. 25 aug.-8 sep.1975
Dl.27. 8 sep.-3 okt.1975
Dl.28. 3 okt.-3 nov.1975
Dl.29. 3 nov.-1 dec. 1975
Dl.30. 1 dec. 1975- 26 jan.1976
Dl.31. 28 jan.-13 mrt 1976
Dl.32. 15 mrt- 7 mei 1976
Dl.33. 7 mei- 2 juli 1976
Dl. 34. 9 juli-28 aug.1976
Dl.35. 30 aug.-25 okt.1976
Dl.36. 25 okt.-29 nov.1976
Dl.37. 29 nov.1976- 17 jan.1977
Dl.38. 21 jan.-22 mrt 1977
Dl.39. 28 mrt-25 april 1977
Dl.40. 25 april-1 aug.1977
Dl.41. 8 aug.-28 sep.1977
Dl.42. 28 sep.-5 dec.1977
Dl.43. 12 dec.1977-10 aoril 1978
Dl.44. 10 april-14 aug.1978
Dl.45. 16 aug.-6 okt 1978
Dl.46. 8 okt.1978-5 mrt 1979
Dl.47. 5 mrt -1 juni 1979
Dl.48. 7 juni-29 okt.1979
Dl.49. 29 okt.1979-1 febr.1980
Dl.50. 4 febr.1980-nov.1980 (laatste deel)

Ringbanden met negatieven:
Map Type Blad vanaf Blad t/m Periode
1 KB 73 200 1971 t/m 1973
2 KB 201 347 mei 1974 t/m juli1975
3 KB 350 500 juli 1975 t/m dec 1976
4 KB 501 650 dec 1976 t/m mrt 1979
5 KB 651 711 april 1979 t/m februari 1980
6 6x6 1 125 1967 t/m 1970
7 6x6 126 250 1970 t/m 1973
8 6x6 251 375 1973 t/m 1975
9 6x6 378 504 1975 (kleur)
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 85Titel
Print deze titel
collectie E. Bakker en B. Bakker-Boxem.

Annotatie:
1. Plastic hoes met 3 werkboekjes praktisch boekhouden.
2.Blauwe mapje met rapportboekjes 1934 en 1939 en getuigschrift Ambachtsschool Meppel 1937.
3. Blauw mapje met getuigschrift dd 1939, diploma Autogeen, Lasschen en Snijden dd 1940; diploma elektrisch lassen dd 1941, Avondschool voor Nijverheidsonderwijs Meppel.
4. Snelhechter met pensioenreglement Metaalindustrie, correspondentie Meppeler Machinefabriek.
5. Plastic mapje met inschrijfbewijs lidmaatschap ANMB.
6. Oorkonde te loffelijker getuigenis van 37 jaar trouwe dienst 1973.
7. Plastic hoes met 3 schoolschriftjes Bertha Boxem.
8. Tekenboek nr 7, uitgave Firma A. Huisman tnv B. Boxem.
9. Plastic hoes met Rapportboekje Openbare Lagere School C 1934-1937 tnv Egbertha Boxem geb 9 september 1924.
10. Personeelsorgaan jubileum nr Meppeler Machine Fabriek. Blz 5 De schijnwerper op Evert Bakker met brief geschreven dankwoord.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180 doos 2

Zie ook:
A 180
Titel
Print deze titel
Collectie E. Bakker, geb 3 juli 1918.

Annotatie:
collectie schoolschriften Ambachtsschool Meppel, Avondschool voor Nijverheids Onderwijs Meppel betr. autotechniek, metaal bankwerker ect tnv Evert Bakker. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180 doos 1

Zie ook:
A 180-2
Titel
Print deze titel
COLLECTIE Jan Nefkens/Jan Poortman.

Annotatie:
1. Brief 1 juli 1861 aan Raad der gemeente Staphorst over uitblijven van een onderwijzerswoning aan P.Kuijers.
-Brief 25 november 1837 van Aafke aan haar vader over diverse zaken oa Drents dialect, Nederlandse taal.
2. Aantekeningen Willem Koops over oa Borderel tbv N. Nieuveen inschrijving 16 augustus 1843; Geldwaarden in 1617de eeuw; De armenstaat, over de armenzorg in 17de/18de en 19de eeuw; Extracten uit de acte van Synoden gehouden in Overijssel 1598 tot 1620; Hofftall van erven In IJhorst beschreven in 1612; Lijst met jaartallen van de aanleg van diverse rijksstraatwegen in Drenthe/Overijssel.
3. Aantekeningen P.A.Derks over oa. Heerlijkheid van Hoogersmilde.;
4. boekwerkje waarin beschreven is het leven van Hanneke en Jan Steenbergen en opgetekend tijdens de coronaperiode 2021
5. Kopie van de brief van L.G. Stahl d.d. 28-7-1908 gericht aan B&W Staphorst met verzoek vergunning te willen verlenen voor het oprichten van een tent. Daaraan geplakt een foto van vermoedelijk L.G. Stahl.
6. Verhaal op schrift gesteld door B.v.d. Haar te Deventer d.d. 24-9-1981 in dialect over belevenissen in De Wijk met als bijlage gedicht Harfst en kopie van artikel uit blad. B.v.d. Haar is oud-schoolhoofd en voorzitter van de Drentse vereniging Harm Smeenge te Deventer.
7. Aantekeningen van dominee Uddo Masman 1851-1856. Gescand en bewerkt door J. Nefkens uit verzameling PN (ex Willem Koops).
8. Transcriptie brief(getypt) 1831 Drentse schutter Wessel Jans Oosterwijk aan zijn familie.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129 doos 2Titel
Print deze titel
COLLECTIE Jan Nefkens; geschonken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief van Oud Meppel

Annotatie:
1. Almanak voor 't jaar 1810 met notities door J. de Gelder. Met krassen van kinderen (Wolter Kruif)
2. Notitieboekje uit 1866
3. Aantekenboekje boterpacht aan de kerk van Ruinerwold. 1778-1873.
4. Drukwerk van Drenthe's eerste drukker, Jan Lensink te |Meppel. Publicatie 1718.
5. Akte van verhuur van een ongedekte nieuwe praam. Notaris Kniphorst 20 sep.1826. Van Karst Koops Worst aan schipper Lubbert Visschert.
6. Akte van verkoop scheepswerf De nieuwe helling van Jan ter Wal aan Karst Koops Worst. Notaris Kniphorst 1 maart 1825.
7. "Stadsnieuws"voorloper van de Meppeler Courant. Nr.92, nr 139, 22 aug. 1845, nr 161 en 167.
8 tot en met 14. Collectie Vink. Jan Poortman heeft deze waarschijnlijk gekregen van zijn collega Margaretha Vink.
8. Stamboom c. 1739- 1786.
9 en 10. velletjes genealogische aantekeningen.
11. Dagboek van Wolter Vink tijdens de Belgische opstand 1830-'31.
12. Dagboek Willem Vink Jeugdherinneringen 1937
13. Brief op versierd papier van Willem Vink aan zijn ouders. Jan.1867.
14. Certificaat 1832 voor Krijgsverrigtingen van 1830-'31. Niet op de lijst.
15. Lijst van geschonken stukken. Niet aanwezig Geprikte prentPlaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129Titel
Print deze titel
Collectie NCZ van oud-directeur J.J.van de Pol en zijn zoon B.W.van de Pol.

Annotatie:
Ingebracht in 6 verhuisdozen door slager Westerbeek, zwager van B.W. van de Pol
1. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Kaasverkoop vereeniging G.A. (N.C.K.) te Amsterdam 1941- 1951.
2. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale G.A. (N.C.Z.) Amsterdam, 1953- 1967, 1969 en1970.
3. Jaarverslagen Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale, g.a. 1971- 1985
4. Archiefdoos met Informatie over Hartsuiker
5. 1 en 2 ordners over Hartsuiker
6. "Losse" flodders uit Broekhuizen
7. Geringde band De Broekhuizen door H. Koops van 't Jagt. Amsterdam, 1994. 82 pagina's A-4
8. Archiefdoos De Schans, keuterij uit c. 1785, Broekhuizen
9. Archiefdoos erf De Wetering en familie; bevat ook map met originele stukken uit 1907 (lakstempel) en 1934 met handgeschreven brieven van G.Otten, Maatkade 3 en bouwtekening.
10. Archiefdoos Oosterboer (zie ook A 4) / De kleine Roobaardije
11, 1-2. Extracten uit het schultenprotocol van Ruinerwold door.R.Span- Vedder 2 x, niet gelijk. Geringde band, 1996 en 1997.
12. Beeindiging dienstverband Coberco. 1993, snelhechter.
13. Archiefdoos De Gagel / De Stad / Jeulinge / de Hof, artikel in kopie van J.R.Westerhuis en geschil 1767 erfscheiding (Broekhuizen)
14. Archiefdoos Broekhuizen algemeen. / Akten Willem Jans en Jan Jacobs Smit 1811- 1887 / kadasterkaarten / schattingen / kaart 2e blad gemeente Ruinerwold sectie D, z.j. met o.a Hogt, Kasteel en de Stad
15. Archiefdoos De Kuipersplaats, ook gespeld Cuyper
16. Archiefdoos Ruinerwold, o.a.grondschattingen / Boerpad 7 / dopen / begraven / begraafplaats / trouwboek
17. Archiefdoos Haakswold., o.a Egbertjen Jans / Wouter Wolters / bewoningsgeschiedenis, uitg. St. Historie Ruinerwold 2004/ / kadasterkaarten / Lijsten. Concept door H. Koops van 't Jagt.Haakswold32 blz.
18.Archiefdoos De Schiphorst / Dickninge / Schiphorst west alle vermelde erven gelegen in het carspel de Wijk op groot vel
19. In kopie H. Koops van 't Jagt..Koekange 1612-1832. 45 pag.A4. 1999.
20. Register van voogdijzaken 1715-1810 Ruinerwold, door R.Span- Vedder.. Kopie.
21. Stukken Roelof van Echten als particulier vervener en de Wetering / Hoogeveense vaart
22. Archiefdoos met mappen "Diversen"
23. Kopie familieboek door J. Bosman Steenbergen over de families Arends / Vogelzang / Schoemaker en Trompetter e. a. .
24. Map Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht, Ruinerwold.
25. Archiefdoos Machiel Kellij sr. en jr. / VOC opvarenden / Japin, Broekhuizen / Maria Sophia Schoppe(n) / het Buitenboek.
25, 2de exemplaar doos met papieren over de familie Japin,
26. Archiefdoos Roelof Geers / Geerts / Wijchers Wiggers (Hagen)
27. Archiefdoos Slichtinge / Middelveld / Coerts / Derks. Broekhuizen
28. Archiefdoos 't Casteel
29. Archiefdoos Broekhuizen / Kuipersdijkje / kopie?n artikel Koops van 't Jagt
30. Blauwe map Weerwille, met kaarten
31. Archiefdoos IJhorst trouwboek doopboek Lunsinghstoel lidmaten kerk / Bunskoek / Engelenberg
32. Archiefdoos Kolderveen / Groeneveld
33. Archiefdoos Groenewold en Vedder, zie ook D 411
34. Gele map Stadman
35. Roze map Koekange/ Avereest trouwen en dopen
36. Archiefdoos Pannevet / De Knijpe / Piedmonte / Buurt- en wijkregister Ruinerwold, De Wijk
37. Archiefdoos Huygenserve / Feuchien Geichies / geschil tienden 1792 / Ruinen / over Albert de Leeuw / tienden van Sandrina
38. Archiefdoos Haardstedengelden De Wijk, grondschatting / opvaartgelden / archieven Zwolle 2 x en archieven Assem 2 x / (geschil) Emmerick Everts 1697 / drie mappen Meppel, Harmen Wijchers en haardstedenreg.
39. Nota. Peilsverandering Hoogeveensche vaart westelijk van de Ossesluis.door B.Volbeda. Assen, 1978. 14 blz., met uitsl.krtn. 40. Map De Ossehaar kopie digitaal geschiedenis boek van Hoogeveen. 45 pag.
41. Archiefdoos met folders van de NCZ, ook in Duits Frans Engels en Spaans / de Alkmaarse kaashandel ( met 3 blz. geschiedenis NCZ in grote lijnen) / gedenkschrift NCZ 25 jaar 1947 / bundel Een greep uit de geschiedenis van NCZ Alkmaar vanaf 27 april 1969- 28 december 1985 / Coberco NCZ kaas met info per blad per kaassoort. / 350 jaar wikken en wegen in Alkmaar; door H.Koolwijk. De Alk, na 1972. / Zuivelzicht. Boer en zuivelcooperatie 3 april 1984, jubileumuitgave. / NCZ bij de tijd, 8 nrs. c.1979-1983 / Holland; Nederlandse zuivelcontrole onder rijkstoezicht 24 blz. / Roosenschoon, C.F. Wederwaardigheden van een halve eeuw zuivelhandel. 1922-1972. 39 blz. / Over zuivel door Edm. Nicolas.; uitg. van het centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO .80 blz.1970 / The dynamics of the Netherlands dairyland door M. de Kok (22nd int. dairycongress,1986..112 blz. / In en om de NCZ Jrg. 7.2 mei 1963 jubileum van der Post en afscheidsdiner 1966 en Jrg.4.21 okt.1971 / poster A3 Nederland met NCZ vestigingen. Map met gescande originele foto's.
42. Archiefdoos documenten / brieven / krantenknipsels eerste steenlegging 1949, opening 1950 / uitbreiding 1964 en 1975 plus bezoek Prinses Margriet 1976.
43. Archiefdoos met In en om de NCZ, Jrg. 1 1-11. Jrg. 2 1-9 (1958) Jrg.3 1-8(1959), Jrg.4. 1-7, .Jrg.5. 1-5. Jrg.6. 1 Jrg. 7.1-3 en 8.1.
NCZ bij de tijd. Jrg. 11. 4 5 8 9 . Jrg. 12.1 4-5. Jrg.13 (1980) tot en met Jr. 19 compleet.Bovenop: posters over de verspreiding van de NCZ over Nederland en ongescande foto's van De gouden wolf (1970) en diner Japan 1987 plus knipseltje uit de Volkskrant, cartoon uit 1964.
Ingebonden jaargangen In en om de NCZ en NCZ bij de tijd. 1968 t/m 1979
44. Archiefdoos De Wijk.
46. Diverse kaarten van het gebied tussen Meppel en de Wijk
47. Complete artikelen uit andere bladen, al dan niet aanwezig in de bibliotheek, b.v uit de NDVA.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 90Titel
Print deze titel
Collectie plakboeken Hervormde CANTORIJ.

Annotatie:
19 plakboeken met recensies, foto's, krantenknipsels, verslagen e.d.:
1. 1966 - 1973.
2. 1973 - 1977.
3. 1977 - 1979.
4. 1979 - 1981.
5. 1981 - 1982.
6. 1982 - 1983.
7. 1983 - 1984.
8. 1984 - 1985.
9. 1985 - 1986.
10. 1986 - 1987.
11. 1987 - 1990.
12. 1990 - 1991.
13. 1992 - 1993.
14. 1993 - 1995.
15. 1995 - 1996.
16. 1998 - 1999 oa afscheid Nico Verrips 18-4-1998.
17. 2000 - 2001 oa 50 jaar Cantorij 7 en 8-10-2000.
18. 2001 - 2002.
19. 2002 - 2004.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 182

Zie ook:
M113 - L9
OM 43-39
A 182


Titel
Print deze titel
CORNELIS Kraal; map met informatie over de L.O. (in Groningen) , verzetsstrijder gefusilleerd te Vught op 22-8-1944;

Annotatie:
In 1921 in Meppel geboren, schuilnaam Karel van Kampen; met foto.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 104Titel
Print deze titel
Couranten uit erfenis J. POORTMAN via J.W.M. Nefkens.

Annotatie:
Ingebonden exemplaren Nieuwe Meppeler Courant van de volgende jaargangen:
1883/84(2x), 1884/85(2x), 1885/86(2x), 1886/87(3x), 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91,
1891/92, 1892/93, 1893/94(2x),1894/95. 1895/96, 1907, 1909, 1915, 1916, 1918, 1919,
1921, 1923, 1924, 1925

Ingebonden exemplaren Meppeler Courant van de volgende jaargangen:
1935-1, 1935-2, 1936-1, 1936-2, 1937-1, 1937-2, 1938-1, 1938-2, 1940-1, 1940-2, 1941-1,
1941-2, 1942,
1945, Jubileumnummer 1967, 1905

Ingebonden exemplaren Asser Nieuwsblad van de volgende jaargangen:
1936-1 en 1936/1937

Ingebonden exemplaren Advertentieblad van Baumann van de volgende jaargangen:
1905/06 (gescand), 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909,1910, 1910/11, 1911/12, 1913/14, 1914/15, 1915/16,
1921, 1922

Provinciale Drentse en Asser Courant ingebonden jaargang 1891

Advertentieblad voor Salland, jaargangen 1889 en 1890


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 169Titel
Print deze titel
CO?PERATIE "VOORUIT" U.A. Woldstraat 54.

Annotatie:
Gevonden tijdens afbraakwerkzaamheden Woldstraat 54.
1. Afrekeningen broodbezorgers nr 1 t/m 6. okt t/m nov 1932.
2. Offertes drukwerk en monsters 1933 van drukkerij Boom's Boek- en steendrukkerij Meppel; drukkerij DiCo Amsterdam; Meppeler Nieuwsblad en Drukkerij L. de Boer Meppel.
3. Uitbetalingsbewijzen over het 27e boekjaar. 12 mei 1932. (onbeschreven).
4. Balans en resultaten boekjaar 1941/1942.
5. Losse bladen met lijst broodbezorgers, controle Grootboek, Sociale Lasten enz 1941/1942.
6. Memorandum over voorwaarden geldlening notaris Westra.
7. Correspondentie over voorwaarden geldlening.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 220Titel
Print deze titel
Co?peratieve Landbouwbank en Aan-en Verkoopvereniging W.A.

Annotatie:
1. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Co?peratieve Landbouwbank en Aan-en Verkoopvereniging W.A. 1909-1959
2. Concept-statuten Co?peratieve Landbouwbank en Aan-en Verkoopvereniging W.A.
3. Stencils over het organisatorisch gedeelte (bijl. A), Afdeling Aan-en verkoop van landbouwbenodigdheden (Bijl. B), Bankafdeling (bijl. C)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 64 2Titel
Print deze titel
Co?peratieve Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A.1

Annotatie:
1. Verslag van de Co?peratieve Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A. boekjaar 1937-1938;
2. Statuten der Co?peratieve Labndbouwersbank en Handelsvereniging W.A.
3. Huishoudelijk Reglement der Co?peratieve Landbouwersbank en Handelsverenging W.A.
4. Statuten en Huishoudelijk Reglement der Co?peratieve Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A.
5. Plattegrond Co?peratieve Landbouwbank; situatie markthallen.
6. Landbouwbank Nieuws nr. 140 d.d. 27-3-1959 en nr.141 d.d 11-5-1959
7. Twee boekjes gekaft met kalender van de CLM
8. Artikel (A3-formaat) met foto's omtrent een Belangrijke uitbreiding Landbouwersbank
9. Krantenartikelen over geschiedenis CLM en levensloop directeur (1972), Omzetstijging dankzij fusie CM en Alco (1996), Sloop oude fabriek Agrifirm (2007), Groen licht voor sloop pand Agrifirm (2007)
10.Concept-Statuten
11. Fotoverslag bezoek Commissaris der Koningin in Drenthe, Mr.K.H. Gaarlandt 10 juni 1964.
12. Foto gebouw 1GCLMM 2
13. Landbouwersbank (1914) In Intern fotoarchief fotocode 4159

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 64 1

Zie ook:
Zie F 18, 1-4


Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 6   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad