create
counter
Catalogus: : pagina 8
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 277 titels gevonden, op 24 pagina's.    Dit is pagina 8   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
GEMEENTE Meppel.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene map met Informatiebladen.

2. Map Begrotingen.1973, 1974, 1975, 1985.

3. Map met tabellen woningbezit/onderhoud.

4. Afschrift grafrecht 1916.en Convocatie Raadsvergadering 13 november 1827. en nog wat losse stukken.

5. Kwartetspel Juniorkamer.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 28Titel
Print deze titel
GEMEENTEHUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Omslag Meppel, algemeen; aangeboden door Gemeente Meppel, bureau Voorlichting en economische zaken tgv de officiële opening op 23 november 1973. (Maaskant)
.
2. Kijken hoe het was; fotoboek door G. van Velzel. tgv de verhuizing. Oktober 1990. 52 blz. Naam verandert.

3. Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003; door T.J.Rinsema.56 boz.,afbn (SHiP)

4. Infomagazine 5 november 2005. Open huis nieuwe stadhuis.16 vel A4. en Infomatieblad Het nieuwe stadhuis juli 2003.

5. Tekening van het oude stadhuis Hoofdstraat 22

6. Hoes artikelen over restauratie en nieuwbouw 1979, 1982.


7. Bijdrage VAC 3 februari 2003.

8. 150 jaar gemeentehuis Uit: Informatiegids 2004.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 159

Zie ook:
M 216, 1-2
Titel
Print deze titel
GENEALOGIEEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. In hoes Familie Zegering.

2. CD 50 jaar Gens nostra

3. Hoes Familie Jans.

4. Dubbelgevouwen A3 geringde band Familie Otten.

5 Snelhechter Familie Schutterop.

6. A4 geniet Familie Ogterop.

7. losse A4-tjes Familie Nijenhuis

8. Familie Stern losse A4-tjes.

9. Familie Van der Veen / van de Rhoer.

9a. Jacques van de Rhoer in Israël overleden; door Thijs Rinsema (Meppeler Courant,ongedateerd)

10. Map Familie Bakker / Kluin

11. Map met diverse namen, enkele gegevens.

12. Verslag en foto Genealogische dag van DHV 13 maart 1993 in Ogterop. In hoes.

13. Enveloppe Familie Fransen.

14. Familie Tonckens.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 8Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; archiefdoos.

Annotatie:
1. 6 registers voor de Rijks- en gemeentevergoeding. 1.1. 1925-'28.1.2 1929-'31. 1.3. 1932-'37. 1.4. 1938-'42. 1.5. 1943- '47. 1.6. 1943-'47

2. 23 schoolschriften met salarissen 1941 - 1959 .

3. Enveloppe met originele gescande foto, 1 sep.1926.
en Acte van benoeming H.de Boer 1923.

4. Blauwe map met gouden ongevallenpolis De Nederlanden. 1958.

5. Blauwe map met verslagen pogingen overeenkomst Chr. Mavo Steenwijk. 1970.

6. Blauwe map met kasoverzichten

7. Blauwe map met Correspondentenblad 18 aug. 1953.

8. Smalle enveloppen acten verkoop bouwterrein 1954.- Verkoop woonhuis Allee 2 1954.- Acte schuldbekentenis 1955.- Acte van aandeel 11 april 1957.- Acte bouwterrein Haveltermade 1958.

9. Blauwe map met losse stukken, waaronder Feestavond jubileum Ger.Mulo.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 1

Zie ook:
A 52, 2
Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; ordner.

Annotatie:
-. afschriften van aanvragen rijks- en gemeentevergoedingen,
correspondentie salarissen.

-, akten van benoemingen, getuigschriften

-. salaris en toeslagenberekeningen 1960-1961 per aaangestelde.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 2

Zie ook:
A 52,1
Titel
Print deze titel
GERMAAN; N.V. Rijwielindustrie F.& J. van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met knipsels en foto's. Fabriek opgeheven in 1964.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 91Titel
Print deze titel
Geschiedenis opbouw bibliotheek HCM; archiefdoos.

Annotatie:
1. en 2. Snelhechters met oude catalogi op schrijver en nummer. Met aanduidingen JdW en BS.

3. Indeling gemaakt door Jaap Veen.

4. Eerste titelbeschrijvingen die ingevoerd werden door Jaap Veen 2004

5. Idem. 2005

6. Idem 2002006

7. 2007.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 33Titel
Print deze titel
Geslacht BENNEKERS

Annotatie:
Documenten geslacht Bennekers (blauwververij aan de Gasgracht):
1. Kroniek van het geslacht Bennekers, aantekeningen incl afbeeldingen door Hein Ehrhardt 1990.

2. Actualisering kroniek door Hein Ehrhardt 2001.

3. Kroniek geslacht Bennekers bijgewerkt door Johan Bennekers 2015, inclusief afbeeldingen en cd-rom.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 185

Zie ook:
M138
Titel
Print deze titel
GIETHOORN ten Brink; archiefdoos.

Annotatie:
1. Receptieboek officiële ingebruikname uitbreiding 20 maart 1985
.
2. 8 kolommen geschiedenis vanaf begin bovenverdieping wasfabriek Heerengracht.. Herkomst?

3. Bundel kopieën met o.a. foto's echtpaar Jannes en Aaltje Giethoorn-Been.

4. Ten Brink biografisch; brochure. 1970-1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 94

Zie ook:
M 58 folio
Titel
Print deze titel
GODSDIENST; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map met Kerk en gezin.

2. Groene map met afzonderlijke kerkbladen.

3. Groene map met kerken afzonderlijk, waaronder Leger des heils.

4. Enveloppe met Bewijs van Aanneming en bevestiging Hendrik Overweg 1892.

5. Gele map met oude bladen uit 1922, 193

6. Hoes met NH kerkblad 1976 e.v.

7. Vijf boekjes in hoes. Leiddraad. 'Onze gids' 1916, Hand-gebede- boekje en Vergeet uwe belijdenis niet, 1888. De doop van uw kind.plus kalendertje 1918 N.J.V.

8. Groene map met krantenartikelen.

9. Huisnummer 140 van de afgebroken RK.kerk aan de Grote oever.. in hoes.

10. Hoes met Kaarten, Paas - en Kerstdiensten.

11. Dossier Oorlogsschade Rem. kerk in hoes..

12. Hoes documentatie Barr.

13. Hoes Theofilus, propaganda-vergadering 17 maart 1911 en
suikerzakje.

14. Vertrouwelijke informatie van ds. van Nooten over de (Christen-) joden. 1943.

15. Kerkelijk Meppel door de eeuwen heen, door J.Poortman. Kranten en boekje. 1976.

16. Kerkentocht Meppel programma 1996

17. Documentatie herdenkings- glas in loodraam Stephanuskerk.

18. Boekenlegger van de Zondagschoolver. Theofilus Meppel: 1867-1967

19. Groene map Remonstrantse Gemeente; kerkblad, boekje Orden van dienst, schriftje met platen.

20a. Afscheidspreek gehouden door Ds. H.W. Engelkes te Meppel, op zondag 3 september 1944 en een afscheidswoord in de avonddienst van zondag 3 juni 1945 (16 blz.)

20b. In Memoriam Ds. Y.K. Vellenga: rouwdienst op zaterdag 22 juni 1968 in de Aula van de Begraafplaats te Meppel (4 blz.)

20c. Aan ds. H. Alting, vrouw en kinderen: een herinnering aan mijn Meppeler jaren, 1967-1976. Gereformeerde Kerk te Meppel, februari 1976 (uitklapbare uitgave)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 1

Zie ook:
A 13, 2
Titel
Print deze titel
GRACHTEN 1976. Dempen of niet; archiefdoos en herstel.

Annotatie:
1.Map met krantenartikelen omlegging Hoogeveense vaart 1976.

2. Documentatiemap van Thijs Rinsema Meppel en het water, dempen. Fotokopieën van krantenartikelen.

3. Rode map met krantenartikelen

4. Hoes met poster Grachtwacht., vnl. 1976.

5. Artikel Ed van Tellingen in Dagblad vhN 22-9-2018..
6. Geschiedenis van de Meppeler grachten door A.L.H. Stahl. MC. Meppel vol vaartkrant.

7. Hoes met herstel , 12-tal artikelen, 1986-1990.

8. Het tijdperk waarin Meppel zijn hezicht terugkreeg MC. 29 - 12- 1989.

9. Heropenen, 4-tal artikelen. 2007-2008


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 27 1Titel
Print deze titel
GRACHTENFESTIVAL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Vlag.

2. MC speciaal Meppel vol vaart 11 april 1986.

3.. Hoes met losse arti9kelen., o.a. MC. 21 april 1986 en 12 juni 2006.

4. Hoes met MC.Grachtenfestivalnummers 8 juni 2005, 7 juni 2006, 6 juni 2007, 12 juni 2008 en 7 juni 2017.

5. Folders 2006 en 2007

6. Concept draaiboek Grachtenfestival 2011 van Stichting Oud Meppel , 1 blz dubbelzijdig

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 27 2

Zie ook:
A 27, 1