create
counter
Catalogus: : pagina 8
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 8   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
DONDERDAG MEPPELDAG; archiefdoos.

Annotatie:
2 dossiermappen met kopieen van krantenartikelen verzameld door Th. Rinsema.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 10 doos 2

Zie ook:
A 10 (1)
Titel
Print deze titel
DONDERDAG Meppeldag; DMD archiefdoos.

Annotatie:
1. Twee vlaggen. 2. 3 A4 enveloppen met fotokopie?n van optochten e.d. 3. Foto's o.a. van de Meppeler dansers, besturen, 50-j.bestaan 2009. 4. Posters 2004 5. Logo's. 6. Hoes. Mokum Gay pride; reportage in het Dagblad vh N. 18-8-2017. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 10 doos 3

Zie ook:
A 10, 1-2
T 17 Programma'sTitel
Print deze titel
Doorslagen GDN berichten N105 uit erfenis J. POORTMAN via J.W.M. Nefkens uit De Wijk.

Annotatie:
beschadigde brief en actemap met van onderop: 1. Map met correspondentie over: straf hollandse arbeider Hitzert 22-6-1943. Rapport inzake L.F. Verwoerd 4-12-1944. Rapport Carel inz 2 ontsnapte Fransen. 2 kaarten omg Ter Apel. Rapport Kornputkazerne Steenwijk. Bericht Reinaert 7-5-1945 ivm totale bevrijding.
2. Map met doorslagen N105 M 794-830 met getekende plattegronden.
3. Map met doorslagen N105 M 700-801 met berichten Marnix voor Karel M 721-738, M 754-766 met kaarten, getekende plattegronden.
4. Map met doorslagen N105 M 600-602, M 680- 686.
5. Map met doorslagen N105 M 503-599 met plattegrond Steenwijk eo, kaarten.
6. Map met doorslagen N105 M 400-500.
7. Map met doorslagen N105 M 299-399.
8. Map met doorslagen N105 M 200-298.
9. Map met doorslagen N105 M 154-164, bericht Rudi voor Karel M 182-187, foto van bericht Rudi voor Karel M199.
10. Map met doorslagen N105 A-berichten. A26, A30, A31, A50, A52 en A53.
11. Map met doorslagen N108 M 98-110 met kaart.
12. Map met doorslagen N107 M 98-104; E 32-34; M 246; M 236-246 berichten Nico voor hoofd BI; M 222-223 kaart binnenstad Groningen; Extra Economische berichten.
13. Map met doorslagen N101 Economische rapporten; N101 M152, M153, M160 en M167.
Veel doorslagen zijn beschadigd.
Permanent in bruikleen. tbd.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 164 doos 2

Zie ook:
A 164
Titel
Print deze titel
Doos met proefkleding (1) en 2. Teekenbopek (patronen van die kleding) door Lammie Westenberg, geboren 31-08-1908 op naailes in Meppel, jaren 1920.

Annotatie:
Ingebracht door de familie Tuit, Vollenhove. (Was grootmoeder).

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 140 1-2Titel
Print deze titel
DOOSJES; verpakkingsmateriaal van Meppeler bedrijven.;archiefdoos.

Annotatie:
1. Elb.v.d.Veer, Hoofdstraat 56 3 x
2. Daverschot, Grote Kerkstraat 6.
3. E.G.de Leeuw, Woldstraat 10. 2x.
4. Apotheek Boom, 2e Hoofdstrsat 22.
5. Manjefiek.
6. H.Bakker, Hoofdstraat 64 (klein rond)
7. Schuifspel jubileumgeschenk 1873-1933, gebr. Jakobs. Vergelijk A 9,1 andere uitgave. " De Eendracht" 8. Poederdoosjes vd. Weerd, Grote Kerkstraat 4 3x
9. Van der Werf Hoofdstraat 66 vh Bakker. Vergelijk nummer 6.
10 G.J.Knol.
11. Twee luciferdoosjes van Spijkermans en Duiker (met peuk!).
12. Rolletje verbandgaas met etiket apotheek Knoppers.
13. pakje shagvloei. J. Karsten Heerengracht 14.
14. Houten breipennen- of haaknaaldenkoker, beschilderd.
15. Sigarendoosje Pander met alle mogelijke afgeweekte etiketten van apotheek Knoppers (van der Weerd) uit WO II
16. (Poeder-) Doosje apotheek van der Weerd.
17. Doosje apotheek Knoppers (van der Weerd)
18. Drie pillendoosjes 6x4, twee van J. G. Lambers, een met lak
19. (Dubbel) doosje Elb. van der Veer met drie speldjes van MJV (2) en FC.Meppel.
20. Leesportefeuillemap Cafe-Restaurant "van Dijk" met in binnenzijde advertenties bedrijven
21. doosje Fa H van der Veer & Zn, 2e Hoofdstraat 13 Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 99Titel
Print deze titel
Drentse BOERENBOND, later Nat. Bond Landbouw en Maatschappij.

Annotatie:
In de jaren 1932-1939 is de landbouwwinterschool het centrum van actieve boeren in de Drentse Boerenbond. Later opgegaan in Landbouw en Maatschappij. Daarna in de NSB.
1. Het Program der Boerenbonden toegelicht door J. Smid, (voorman /voorvechter Dr Boerenbond) uitgegeven door Boom & zoon, 1932. (gescand)
2. Pro en Contra, Plattelandsverarming. Pro door J. Smid en Contra door J.W. Matthijsen (redacteur Het Volk). 1932.
3. Economie, leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs door L. Weijer (leraar Rijks Landbouw Winter School in Meppel en aanjager oprichting Dr Boerenbond) 1933. (met sticker van Straaten's Kantoorboekhandel).
3.1. Bemesting van grasland door L. Weijer (leraar Rijks lLandbouw Winter School).
4. Dr. Colijn's Kamerrede, uitgesproken in de Eerste Kamerzitting 8-2-1934.
5. Hoes met brochures Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. Nr 4 (gescand), Nrs 6 t/m 8, nrs 10 t/m 12.
6. Brochure nr 13 febr 1937 Het plan van den Arbeid door G.J. Ruiter, uitgegeven door NV de Agrarische Pers Meppel.
7. Beginselprogram van Nat Bond Landbouw en Maatschappij, gewijzegd en aangevuld in 1937.
8. Een Apologie; De nationale Bond Landbouw en Maatschappij en de zuivering in Drenthe. 1950 (gescand)
9. Waarheen werden de boeren geleid? door ds H. van Luzen. 1964 (gescand).
10. Kartel -en Trustvorming, Rede op 17-12-1938 op ledenverg Bond van Co?p Zuivelfabrieken in Drenthe.
11. Brochure Landbouw en Maatschappij en het vraagstuk der werkloosheid. Inleiding voor ledenvergadering op 26-10-1938. Uitgegeven door Agrarische Pers Meppel.
12. Toneelboekje Nood der Tijden, toneelspel in twee bedrijven door W.J. Eelsema. uitgeven door Agrarische Pers Meppel.
13. Plastic hoes met kopie?n van o.a. jaarverslagen 1932-1936, vraagstukken, krantenknipsels.
14. Plastic hoes met kopie?n "Landbouw en Maatschappij", hoe het was.., hoe het groeide.. door Jac ter Haar, 1-71947.
15. Plastic hoes met Interviews en afstudeerscriptie over Dr Boerenbond Meppel eo. (H.H.M. Jansen).
16. Krantenknipsel Dagblad vh Noorden 12-2-2020 over J. Smid, geestelijk vader Nationale Bond Landbouw en Maatschappij. 17. Enveloppe van Herman Jansen met:
- verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 1931,1935,1939
- brief B&W dd 27-12-1940 over samenstelling Gemeenteraad.
- plattegronden Meppel.
- lijst Gemeenteraadsleden vanaf 1850
- overzicht geschiedenis Meppel kort na WO II tot ongeveer 1960 uit Gemeentearchief.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 191

Zie ook:
D71, D506
Titel
Print deze titel
Drukkerij KRIPS REPRO.

Annotatie:
1. Brochure 1976 over vervaardigen en drukken proefschriften en dissertaties in Meppel aan de Industrieweg 5.
2. Map met grafische informatie door P. Proost Amsterdam.
3. Papierwijzer Krips Repro zgn Krips-o-gram.
4. Plastic map met 2 posters en kaart met tekst We put our heart into the art of printing, 1 kaart met technical information.
5. Plastic mapje met reclamekaart met technische gegevens.
6. Reclame brochure Krips behorende bij de Elsevier Grafische Divisie.
7. Plastic map met art over ingebruikneming nieuw pand aan de Kaapweg 6. Uitnodiging opening 7 juni 1980.
8. Brochure "Drukken volgens Krips".
9. Brochure "Drukkerij in beeld".
10. Plastic map met opdruk Krips Repro Meppel met inhoud: naamplaatje en artikel over wedstrijd voor verkoopbevorderende aktiviteiten. Bundel Stellingen.
11. Brochure "de drukker die 't zwart maakt".


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 184

Zie ook:
Br M 527
Br M 680
M 35


Titel
Print deze titel
DRUKKERIJEN en/of uitgeverijen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map Neerlandia met o.a. catalogi van Toneelstukken van 1953-1960
2. Map diversen
3. Infoshow Grafische Communicatie Meppel: 7-11-1995, Ogterop Meppel: Versie 3 april 1995. Bevat tevens brief en envelop met logo van Meppel 1995 Communicatiestad, gericht aan J.W.M. Nefkens (Bureau Broekman, PR en voorlichting)
4. Map bedrijven afzonderlijk met o.a. Huisman NV, Veenstra & De Vries
5. Plastic mapje met krantenartikelen m.b.t. Koppermaandag van verschillende jaren

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 77Titel
Print deze titel
DRUKKERIJMUSEUM v.h. Grafisch Museum Drenthe; archiefdoos..

Annotatie:
1. Rode map met krantenknipsels 1985 t/m 2023.
2. Hoes met brief Drukkerij Giethoorn/Meppel over ruimte beschikbaar stellen oude Gemeentehuis 7-12-1984.
3. Brochure Stichting Grafisch Museum Drenthe ongedateerd.
4. Afbeelding drukpers. ongedateerd.
5. Folder Drukkerijmuseum Meppel: Grenzen in Druk.
6. Hoes met uitnodiging Kaarslicht Avond bij Drukkerijmuseum Meppel.
7. Hoes met Oeroude symbolen op en in boerderijen in Drukkerijmuseum Meppel, ongedateerd.
8. Gids voor het Grafisch Museum Drenthe te Meppel.1986.
9. Grafisch museum Drenthe; zeg nu ja; folder. 1990.
10 .Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens; door P. Nijhof en A. Steegh, uitg. Buhrmann-Ubbens papier.1993..61 blz.,afbn.
11. Drukwerk in de oorlog, tenroonstelling 50 jaar bevrijd Nederland 1995.
12. Erfgoed; speciaal nummer, nr. 42 sep.1999.
13. Drukkerijmuseum Meppel, Expositie Driemaal Daags. 1996
14. Folder Driemaal Daags, drukwerk in de Farmacie. 1996.
15. Werken aan werk; jrg.2.1.
16. Dreentse verjaordagkalender januari 2000.
17. In hoes kleine tentoonstelling in Drukkerijmuseum van drukwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2000.
18. Brochure DrukkerijMuseum Meppel. ongedateerd.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 92Titel
Print deze titel
DVM/Drentse Vervoersmij, DABO/Drentse Autobusonderneming, EDS/Eerste Drentsche Stoomtrammij/ De Noordwesthoek.

Annotatie:
Bedrijfsorgaan "De Binnenspiegel" nr 1, 1959; nrs 4 en 5 1960; nrs 6 t/m 10, 1961; nrs 11 t/m 14, 1962; nrs 15 t/m 18, 1963; nrs 19 t/m 22, 1964; nrs 23 t/m 26, 1965; nrs 27 t/m 30, 1966; nrs 31 t/m 34, 1967; nrs 35 t/m 37, 1968; nrs 38 t/m 40, 1969; nrs 41 t/m 43 1970; nrs 44 t/m/ 45, 1971; nrs 48 t/m 49, 1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 141 doos 4

Zie ook:
F 15, A 141,1 A 141,2 A141,3
Titel
Print deze titel
DVM; Drentse Vervoer Maatschappij / DABO; Drentse Autobus Onderneming/ EDS; Eerste Drentsche Stoomtramweg mij / De Noord-westhoek; archiefdoos

Annotatie:
Grote lijnennetkaart juni 1990, Plaats: Ladenkast 8 L8
1. Stadsdienst Emmen DVM/NWH totaal vervoer.
2. Art. MC 27-9-1991 samen in nieuw complex op Blankenstein.
3. Nieuw gebouw voor een groter perspectief, feiten achter de opening DVM/NWH; uitnodiging 27-9-1991
4. Button 100jr DVM 1885 - 1985; kaartspel DVM; kwartetspel DVM/Thrianta-reizen; vaantje logo DVM met houten voet; wit-groen vaantje 16e KNVT) toernooi 1980 DVM Meppel; naamplaatje DVM; horloge met logo; enveloppen; tasje voor reispapieren; paspoort etc.; jaarkalendertjes, stickers; zakje met frisdoekje; reclame voor een dagkaart; NWH-DVM: Samen op ??n lijn 30 mei 1983; sleutelhanger; bagagelabels en label gevonden voorwerpen + Laat de bus maar schuiven (DVM/NWH; rol voor verkoop kaartjes in de bus
5. Plattegrond VII met verkeersverbindingslijnen.
6. De Veenmol, uitg hist.kring Hoogeveen met op blz 92 t/m 102 De DABO in de meidagen van 1940 door W. de Vries
7.Winterdienstregeling 1935/1936 div autobusdiensten; DABO's Winterdienstregeling 1938-'39; Vakantie reizen Noord-Westhoek 1964, DABO reisnieuws 1954, Dagje uit per Dabo ongedateerd
De Labo van 7 sep.1927 , ging met L.Lambers Jzn als directeur op in de Dabo (D.A.B.O.) in 1933. In 1960 ging de Dabo samenwerken met de EDS, in 1963 werd het DVM
8a. Nederlandsche Tramweg-Maatschappij: dienstregeling aanvangende 15 Juli 1915
8b. Enkele foto's met onderschrift t.g.v. 25-jarig jubileum van de Tramwegmaatschappij Meppel-Balkbrug. (Van Eigen Erf 1932/1933)
8c. Parallelweg met Stoomtram Meppel-Balkbrug (1911)
8d. Een tramritje door "Oud-Meppel". (De Nieuwe Meppeler 30-12-1980)
8e. Van stoomtram tot DVM; A.E. van Bergen: vier jaar gewerkt aan boek. (Meppeler Courant 21-06-1985)
8f. Met spoortram in ??n uur van Meppel naar Balkbrug. (Dagblad 05-01-1981 en Zwolse Courant 05-01-1981)
8g. De oude tram tussen Meppel en Balkbrug. (Nieuwsblad van het Noorden 15-01-1981)
8h. Boekjes over trams doen jeugdsentiment herleven: de geschiedenis van de E.D.S., D.S.M. en de tramlijn Meppel-Balkbrug. (Meppeler Courant 06-12-1972)
8i. Grote imago-campagne van het streekvervoer (Meppeler Courant 28-01-1987)
8j. DVM registreert doen en laten passagiers (Nieuwe Meppeler 25-03-1987)
8k. Jan Kok veertig jaar bij de DVM (Meppeler Courant 17-04-1987)
8l. Laatste rit voor DVM-chaufeur L. Russcher (Meppeler Courant 05-06-1987
9. N.V. GADO: Zomerdienstregeling no. 5-Ingaande 6 mei 1946
10. GDS: Dienstregeling (25-04-1949, 17-05-1953 en 29-05-1955)
11. Vaart mien busse ...: gedichten "in licht edicht" (uitg. DVM/NWH i.s.m. Kunst & Cultuur Instituut Drenthe, ca. 1993
12. Connexxion: Zonder gedoe naar hartje Meppel: alles voor de reiziger (uitklapbare folder, 2008)
13. Reis- en vacantiegids voor Zuid-Drenthe 1933
14. Reis en vacantiegids voor Zuid Drenthe 1934
15. DVM Stadsdienst Meppel 1983
16. Brochure: Waar naar toe. Attractiepunten in Drenthe 1967
17. Broodzak met reclame DVM/NWH 30 mei 1983.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 141 doos 3Titel
Print deze titel
DVM; Drentse Vervoer Maatschappij / DABO; Drentse Autobus Onderneming/ EDS; Eerste Drentsche Stoomtramweg mij / De Noord-westhoek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Dienstregeling Noord-Westhoek, 16-3-1958, 31-5-1959, 29-5-1960, 27-5-1962, 7-3-1971, 1-6-1981,29-5-1983, 3-6-1984, 2-6-1985, 29-5-1988, 27-8-1989, 2-6-1991
2. Dienstregeling DVM 22-5-1966, 3-3-1968, 1-6-1969, 31-5-1970, 23-5-1971, 28-5-1972, 3-6-1973 (3e dr. bijgew. t/m 31-3-1976), 17-10-1976, wijzigingsblad no. 2 28-1-1979, 18-11-1979, 1-6-1980 en 2-6-1985 (100 jaar DVM openbaar vervoer)
2a. DVM: Tarievenpersonenvervoer (10-01-1964, 10-07-1964 en 18-02-1966)
2b.Lijn 79 Meppel-Wanneperveen-Blauwe Hand (NWH). Lijn 82 Dedemsvaart-Balkbrug-Nieuwleusen Noord-Lichtmis-Hasselt-Zwartsluis v.v. (DVM-NWH). DVM stadsdienst Meppel 1983. Z?nekaart DVM Meppel 1982. Z?nekaart Meppel ongedateerd
3. DVM dagtochten 1980
4. DVM belbus 6-10-1986
5. DVM reisprogramma 1963 t/m 1965 en 1967 t/m 1975(1970 en 1971 ontbreken) 1977-1978 en 1979-1980
6. Mini dienstregeling DVM 23-5-1982 tbv Zuidenveld tentoonstelling 1982 te Oosterhesselen.
7. Map met krantenknipsels o.a. MC, Nieuwe Meppeler

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 141 doos 2

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 8   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad