create
counter
Catalogus: : pagina 9
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 9   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
EXCELSIOR, Chr. Reciteervereniging; archiefdoos met notulenboeken

Annotatie:
1. Vanaf 12 december 1905 - 14 januari 1913
2. 1 mei 1910- 2 juni 1912
3. 9 juni 1913 -14 februari 1915.
4 16 april 1916 - 23 maart 1919
5. 9 februari 1913- 5 oktober 1920.
6. 14 april 1928 - november 1931.
7. 15 februari 1921-24-3-1932
8. 29 december 1931 - 29 januari 1935.
9. met ledenlijst maart 1924 en gekalligrafeerd voorblad., Achterplatte ontbreekt.
10. Schrift Werkzaamheden Excelsior.
11. Oblongschrift Notulen 25 juni 1945 - 10 mei 1948.
12. Programma Nederland vecht door

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 30 doos 2

Zie ook:
A 30, 1
A 30, 4
Q 58, 1 en Q 58,2


Titel
Print deze titel
EXCELSIOR, Chr. Reciteervereniging;archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met 8 toneelteksten."De weddenschap" door Jedeka. "Geert Blikmans wraak" door E.H.Duin. "Waar liefde woont" door E. van der Heide.. "Henk Kavelmans eerste baas" door Eb Dunola. Zaken zijn zaken door H. van Hoek. Allen uitgegeven door Neerlandia, Meppel. "De vertrapte onschuld" kluchtspel; uitg.door Dijk, Groningen. "Hij, zij, en de Hottentot" door E. van Kerckhoven; uitg. door Vink's, Alkmaar.
2.Handleiding voor het samenstellen van Tableaux. Neerlandia, Meppel.
3. Dik schrift met adressen en aantekeningen.
4. Presentielijst en kasboek, lang, smal in blauwe map
5. Blauwe map met Recensies en exemplaar "Nederland vecht door" 1945-1946
6. Notulenboek. Ebenhaezer, (opgericht 1908) c.1946
7. Jubleumboekje (in hoes) 25-jarig bestaan 1908- 1933 Excelsior.
8. Hoes met jubileumboekje 1908- 1948 9. Hoes met originele foto's 1908-1948 tbd
10. Hoes met artikel Oud Meppel door J.Rijkeboer. De geschiedenis van Excelsior.
11. Hoes met leeg omslag Reglement van de Chr. reciteerclub O.K.K.. Wolffers, Meppel. Inleg voorpagina van Statuten Timotheus (?)
12. Rode map met twee enveloppen met oude bestuursstukken en een handgeschreven brief. met herinneringen.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 30 doos 1

Zie ook:
A 30, 2
A 30, 3
Q 58, 1 en Q 58, 2 en Fa 62


Titel
Print deze titel
FAMILIE ARCHIEF Koster- ten Kate;(rouw- ) kaarten, stukken, papieren, brieven. 3 archiefdozen..

Annotatie:
Doos 1. Papieren, b.v. aan Hilligje in1922 en 1930, telegrammen huwelijk 1955..(Rouw-) kaarten,brieven., waaronder een brief van mevr.van Es-v.d.Rhoer uit 1951..
*Doos 2. Brilkoker, kanten muts, krultang voor mutsen, rouwhoed, pet, portemonnee, breinaaldenkoker, parasol, Hierbij ingestoken: Weefspoel, niet van de familie, met garen
Doos 3. Babyspulletjes* naar Collectiebeheer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 95 1-3

Zie ook:
doos 2 en 3 naar Collectiebeheer
Titel
Print deze titel
FAMILIE Boom; archiefdoos.

Annotatie:
1. Grosshauser, H. Jesus und die christliche Kirche; manifest.1996.
2. Blauwe map met o.a.Inleiding gehouden op 26 maart 1941, brieven van Grosshauser; 2 nummers van Het gemeenebest.Jrg.3.3. 1941 en jrg.6.6; 1946. Vrij Nederland 2 maart 1946.
3. Map krantenartikelen.
4. Meppeler Courant van 3-12-1999.
5. Originelen van De huizen van de overkant.M1
6. Meppeler Courant van 2 november 2918 7. Boom-blad E.K.-editie 1960
8. Uitgeverij fondslijst najaar 1990.
9. J.H.Boomprijs voor J.H.Boom. MC.15-9-2006.
10. Persoonlijke stukken in hoes
11. Envelop van Drukkerij J.A. Boom & Zoon (Hoofdstraat - Meppel - Telefoon 36) met vermelding van de toenmalige uitgaven van de Uitgeverij
12. Boom en Blad, huisorg Fa. J.A.Boom nrs maart en okt 1953
13. Envelop met ansichtkaarten van zicht op div. plekken in Meppel uitgegeven door J.A. Boom & Zoon ter gelegenheid van de Tentoonstelling 6 tot 22 juli 1912.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 150Titel
Print deze titel
Familie de Boer; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blad in memoriam Dr. Martje de Boer (1908 - 1998)
2. Herinneringsalbum benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau; aangevuld met familiefoto's en artikelen waaronder De Alcidiaan Jrg. 10/11 nov. 1950 over Lolke de Boer (1884-1950), vader van Martje.
3. Map met losse artikelen en foto's, telegram en paspoort.
4. Hoes ontvangen van de Historische Ver. De Wijk met documenten, akte en originele foto's.
5. Artikel door Dr. M de Boer over Duim- en vingerzuigen., voordracht 9-12-1977.
6. Fotoalbum van Lolke de Boer; familiefoto's, niet gescand o.a. familiefoto van atelier Sanders, Meppel, 1925, fietstocht Vollenhove 1927, ook klassefoto's..
7. Oude beetje kapotte fotoalbum
8. Map Krantenknipsels met echte (meest familie-) foto's 3en een paar brieven. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 83

Zie ook:
Zie ook A 70
Titel
Print deze titel
Familie van TRIEST, zadelmakers, archiefdoos.

Annotatie:
1. Plastic hoes met gezinsoverzicht.
2. Plastic hoes met De Distributiebode, nrs 2 en 5 okt 1918. Bonnen van de rijkssuikerkaart.
3. Plastic hoes met documenten Rotterdamsche Verzekering-Societeiten RVS. Nota en schuldbekentenis 1925-1935.
4. Plastic hoes met diverse trouwkaarten oa Nijdam-Friskus.
5. Plastic hoes met div documenten oa Bewijs van Aandeel Co?peratieve Broodbakkerij "Vooruit". Gelukwenstelegram 30-jarig echtvereniging.
6. Blauwe map met; Statuten en Huishoudelijk Reglement "de Voorzorg"; Bewijs lidmaatschap "de Voorzorg"; Afrekeningsnota 2-9-1932 "de Voorzorg"; Statuten en Reglement Algemeen Ziekenfonds; Statuten, Huishoudelijk Reglement Moederfonds "Vooruit"; bewijs lidmaatschap Meppeler Co?peratieve Productie en Verbruiksvereniging "Vooruit"; Standenkaart Gemeentelijk Gas, Waterleiding en Electriciteitsbedrijf Meppel 1936/1937; aanslag riool-straatbelasting 1950; envelop met nota 31-10-1951 fa van Mulligen & van Wijk; envelop fa Cuperus nota plaatsen grafmonument juli 1957; uittreksel grafrechten Algemene Begraafplaats; vergunning gemeente Meppel plaatsen grafsteen 8-7-1959; krantenart. MC 30-9-1960 inzake ontruiming Weerdstr 18.
7. Plastic hoes met documenten Raad van Arbeid; renteboekje invaliditeitswet 1919-1928; envelop met aanmaning om rentekaart te tonen 1936; kwijting fl 20,00; 2 niet ingevulde loonlijsten 1952.
8. Plastic hoes met rekening Gerechtsdeurwaarder W. Otter, conclusie inzake van Triest contra J.Vos, inzake ontruimingsprocedure.
9. Blauwe map met familieadv ivm huwelijk van Triest-Hoogeveen MC 11-11-1911, geboorte H.J. van Triest MC 14-12-1912, overlijden H.J. van Triest MC 28-7-1919, dankbetuiging H.J. van Triest MC juli 1919, gebroorte H.J. van Triest MC 12-8-1922,overlijden R. Zwiers MC 16-9-1922, 25 jr jubileum zadelmaker MeppelerNieuwsblad 7-11-1930, overlijden werkgever F.J. Boot MeppelerNieuwsblad 15-8-1932, overlijden S. Hoogeveen MC 29-12-1933.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 178

Zie ook:
OM 26-2
Titel
Print deze titel
FAMILIE Westra/ Keus/ Pasman.

Annotatie:
1. Map met MC 1-1-1919 adv. vennootschap Frederik Pasman en Ewold Pasman; MC 1-2-1964 memorie F. Pasman; overlijdensadv Frederik Pasman; visitekaartje Boterhandelaar L Pasman; envelop L.Pasman;
2. Map met art NvN 28-2-1958 eervol ontslag notaris L. Westra; art MC 30-6-1958 Notaris Westra met pensioen; adv overlijden A.L.Westra-Driessen ter Meulen; overl.bericht L. Westra 1-6-1974; art MC 14-5-1976 pand Zuideinde not. Westra verkocht; art MC 3012-1977 afscheid notaris-klerk J de Boer (werkzaam geweest bij not Westra); envelop mw Westra; brief gemeente Meppel toelating ULO tkg L. Westra
3. Familiebericht MC 6-8-1956 geboorte A.J. Keus; MC 30-12-1959 geboorte Louise Mathilda; visitekaartje H. Keus; papier met stamboomgegevens.
4. Herbarium Jo Westra 1942
5. Map met foto's van de familie Westra en Pasman

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 162Titel
Print deze titel
FOTOARCHIEF Gemeente Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Blauwe mappen beginnend met nummer 1000 vanaf het begin
1. Nummer 1001 - 1100
2. 1100-1187
3. 1200-1300
4. 1300-1400
5. 1402- 1499
6. 1501- 1600
7. Inhoudsopgave op straatnaam
8. Artikel "Zwerven door het fotoerchief ", door L. van der Voort van der Kleij uit Wegwijs Informatiegids gemeente Meppel. 2012.
Beschrijvingen van foto's uit het gemeentearchief, per foto opgemaakt door een team van Oud Meppel, t.w. Roel ter Heide, Bertus Schut en Heinke Nederlof. 1995. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 49

Zie ook:
A 54
Titel
Print deze titel
FOTOARCHIEF gemeente Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Duplicaatformulieren van de beschreven foto's nummer 201 - 1000
1. Beschrijvingen per foto in het stadhuis gemaakt door een team van Oud Meppe,l te weten Roel ter Heide, Bertus Schut en Heinke Nederlof in de periode 1993 - 1995
2. Een lijst op straatnaam
3. Blauwe map met informatie over het project..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 54

Zie ook:
A 49
Titel
Print deze titel
G. OTTEN Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
6/9-2012 ingebracht. Kinderkleding `oudere generatie; witte jurkjes voor ongeveer 2 jaar, met kantjes en opnaaisels., een gebreid vestje en 2 mutsjes. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 65Titel
Print deze titel
GEILLUSTREERD familieblad;verkrijgbaar bij den Uitgever van Meppeler Courant; J.A.Boom en zoon te Meppel.

Annotatie:
Wekelijkse zondagbijlage van 10 blz. gebonden in twee banden. 1. Jrg. 9. nr.1. 24 december 1899 - 9 december 1900.
2. Jrg. 15. 17 december 1905 -17 december 1906
3. Jrg.28. Deerlijk gehavend. 25 Februari 1917- 13 October 1918.
4. Jrg.12. 21 december 1902 - 6 december 1903 Los voorin Ge?llustreerd Zondagsblad, een los nummer 14 Januari 1894.
5. Jrg. 37. 3 januari - 26 december 1926
6. Jrg. 38. 2 januari - 25 december 1927
7. Jrg. 39. 1 januari - 30 december 1928
8. Jrg. 40. 5 januari - 29 december 1929
9. Jrg. 41. 9 februari - 28 december 1930
10. Jrg. 42. 4 januari - 24 december 1931

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 177 1 - 10Titel
Print deze titel
GEMEENTE Meppel, archiefdoos 2

Annotatie:
1. Uitgaven van Gemeente Meppel:
- In beeld Meppel, jaaroverzicht 2007.
- Meppel.nl in beeld 2008.
- Wegwijs in Meppel (activiteiten-, informatiegids en evenementengids) 2010 - 2012.
- Gemeentegids 2013 - 2019.
- Informatiegidsen 1981 - 2006.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 28 doos 2

Zie ook:
A 28,1


Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 9   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad