create
counter
Catalogus: : pagina 10
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 10   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
GEMEENTE Meppel.; archiefdoos 1

Annotatie:
1. Map Begrotingen.1973, 1974, 1975, 1985.
2. Map met tabellen woningbezit/onderhoud.
3. Afschrift grafrecht 1916. en Convocatie Raadsvergadering 13 november 1827.
4. Envelop Gemeente Meppel ca 1950, Mededelingskaart Gemeentesecretarie 1981.
5. Krantenart sloop Middeleeuwse muur en deel oudste woning Meppel 14-8-2002.
6. Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 31 mei 1978.
7. Meppel Kwartet; uitg.: Junior Kamer Meppel-Reestmond t.b.v. S.O.S. Kinderdorpen.
8. Uitnodiging t.g.v. afscheid van wethouder Jaap van der Haar op 24 mei 2022.
9. Nieuwjaarskaarten van de Gemeente Meppel (1991, 1992, 1993, 1994 en 1995).
10. Profielschets Gemeente Meppel 2005 voor een burgemeester.
11. Brochure: Over huisvuil gesproken. 1985.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 28 doos 1

Zie ook:
A 28 doos 2
Titel
Print deze titel
GEMEENTE MEPPEL; Archiefdoos 3

Annotatie:
1. Schoon Nederland: Naar het mooie land van Meppel en Giethoorn 1918
2. MEPPEL, Gids voor Meppel en omgeving, ongedateerd
3. Gids voor Meppel en Omgeving, ongedateerd
4. Informatiegids :Meppel, Drents Rotterdam, ongedateerd
5. Leuk dat je er bent! Meppel tegoedbonnen, ongedateerd
6. Informatiegids: Meppel, werk, woon en ontspan, ongedateerd
7. Informatiegids: Meppel, industriekern, centrum voor handel en recreatie, ongedateerd
8. Informatiegids: Meppel Wegen Spoor Water, ongedateerd
9. Meppel, woonstad met kwaliteit, ongedateerd
10. Kijk op Meppel 2005, nr 1
11. Meppel werkt, ongedateerd
12. Meppel Port of Drenthe , ongedateerd
13. Meppel, Watersportstad, 1995
14. Meppel: Documentatie, cijfers, feiten, 1970-1971
15. 8 gelijksoortige folders ong. 1994 van Gemeente Meppel
16. Groene map met informatiebladen:
- 1977 (september, oktober, november, december)
- 1982 (januari) Voorontwerp struktuurplan binnenstad
- 1983 (juni) Algemene diskussie-avond ontwerp struktuurplan binnenstad
- 1987 (februari) Bestemmingsplan Oosterboer in de maak
- 1988 (juli) Bestemmingsplan Oosterboer in voorontwerp gereed
- 1998 (februari) De Gemeente Meppel en de particuliere woningverbetering
- 2000 (januari, maart, juni, september)
- 2001 (januari, april, juni, oktober t/m december)
- 2002 (september, november, december)
- 2003 (juli, oktober, november)
- 2004 (februari, mei)
- Minimabode (mei 2002 en mei 2003) - Meppel in vogelvlucht (2 exx.: ca. 1975 en ca. 1983)
- Facelift Centrum Meppel (ca. 2010)
- meppel.nl (juni 2023): Aardgasvrij Koedijkslanden
17. Leven met weinig geld?; Wegwijzer voor hulp in Meppel. Brochure uitgegeven door Gemeente in 2023br>

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 28 doos 3

Zie ook:
A 28 doos 1
A 28 doos 2Titel
Print deze titel
GEMEENTEHUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Omslag Meppel, algemeen; aangeboden door Gemeente Meppel, bureau Voorlichting en economische zaken tgv de offici?le opening op 23 november 1973. (Maaskant)
. 2. Kijken hoe het was; fotoboek door G. van Velzel. tgv de verhuizing. Oktober 1990. 52 blz. Naam verandert.
3. Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003; door T.J.Rinsema.56 boz.,afbn (SHiP)
4. Infomagazine 5 november 2005. Open huis nieuwe stadhuis.16 vel A4. en Infomatieblad Het nieuwe stadhuis juli 2003.
5. Tekening van het oude stadhuis Hoofdstraat 22
6. Hoes artikelen over restauratie en nieuwbouw 1979, 1982.
7. Bijdrage VAC 3 februari 2003.
8. 150 jaar gemeentehuis Uit: Informatiegids 2004.
9. Meppel ...mensenstad, woonstad, centrumstad (Bureau Voorlichting en Economische Zaken, ongedateerd
10. Zo was 1976; door R. Meijer, hoofd Bureau Voorlichting en Economische Zaken

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 159

Zie ook:
M 216, 1-2
Titel
Print deze titel
GENEALOGIEEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. In hoes Familie Zegering.
2. CD 50 jaar Gens nostra
3. Hoes Familie Jans.
4. Dubbelgevouwen A3 geringde band Familie Otten.
5 Snelhechter Familie Schutterop.
6. A4 geniet Familie Ogterop.
7. losse A4-tjes Familie Nijenhuis
8. Familie Stern losse A4-tjes.
9. Familie Van der Veen / van de Rhoer.
9a. Jacques van de Rhoer in Isra?l overleden; door Thijs Rinsema (Meppeler Courant,ongedateerd)
10. Map Familie Bakker / Kluin
11. Map met diverse namen, enkele gegevens.
12. Verslag en foto Genealogische dag van DHV 13 maart 1993 in Ogterop. In hoes.
13. Enveloppe Familie Fransen.
14. Familie Tonckens.
15. Familie van Sleen, met hfdstuk IV de Meppelse fam van Sleen.
16. Binnenschippersfamilie Kikkert
17. Map Familie Werkhorst , Hoogeveenseweg 27, Eesinge. (boek M 374)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 8Titel
Print deze titel
GEREFORMEERD; Archiefdoos

Annotatie:
1. Blauwe map met 4 brochures te doen met verschillende dominees; Afscheidspreek gehouden door Ds. Engelkes, 1945; Brochure van de rouwdienst van Ds. Vellenga, 1968; Brochure 'Een herinnering aan mijn Meppeler jaren', een geschenk aan Ds. Alting en gezin, 1976; Brochure 'Ervaringen en Belevenissen, met name in Meppel', een geschenk aan Ds. Bruning en gezin, 1978.
2. Insteekhoesje met programma voor de ingebruikneming van de nieuwe kerk, 1960.
3. Bruine brochure over oprichtingsakte van de St. voor Maatsch. werk, 1961; losse inleg statuten.
4. Insteekhoesje met brochure 'Leiddraad bij de behandeling der Gewijde Geschiedenis (Het Nieuwe Testament) in de Jongelingsvereeniging' (datum onbekend).
5. Insteekhoes met 3 kerkbladen 'Gaandeweg' die allemaal een art. hebben over het proces van de doorgevallen aankoop van de synagoge.
6. Jaarboekje gereformeerde kerk, 1965-1966.
7. Groene map met meerdere "Kerkblaadjes" (1935-1985).
8. Insteekhoes met verjaardagskalender van de Gereformeerde kerk.
9. Insteekhoes met meerdere krantenartikelen (1977-2008).
10. Insteekhoes met plattegrond van 'het Eerste Wijkgebouw' (Gereformeerd, Kruiskerk) (ongedateerd).
11. Insteekhoesje met 2 brochures gerelateerd aan Christelijke Reciteer-Club "Oefening Kweekt Kunst (O.K.K.)": een rode brochure "Reglement der "O.K.K."", 1911; een witte brochure met programma van een uitvoering van "O.K.K", 1913.
12. Insteekhoesje met brochure programma van orkest concert in de Gereformeerde kerk, 1955.
13. Honderd veertig jaar Gemeenten en predikanten van Gereformeerde kerken in Nederland
14. Insteekhoesje Kerstwijdingsdienst 22 dec. 1953


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 3

Zie ook:
A 13, A13 2, A13 4, A13 5.
Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; archiefdoos.

Annotatie:
1. 6 registers voor de Rijks- en gemeentevergoeding. 1.1. 1925-'28.1.2 1929-'31. 1.3. 1932-'37. 1.4. 1938-'42. 1.5. 1943- '47. 1.6. 1943-'47
2. 23 schoolschriften met salarissen 1941 - 1959 .
3. Enveloppe met originele gescande foto, 1 sep.1926. en Acte van benoeming H.de Boer 1923.
4. Blauwe map met gouden ongevallenpolis De Nederlanden. 1958.
5. Blauwe map met verslagen pogingen overeenkomst Chr. Mavo Steenwijk. 1970.
6. Blauwe map met kasoverzichten
7. Blauwe map met Correspondentenblad 18 aug. 1953.
8. Smalle enveloppen acten verkoop bouwterrein 1954.- Verkoop woonhuis Allee 2 1954.- Acte schuldbekentenis 1955.- Acte van aandeel 11 april 1957.- Acte bouwterrein Haveltermade 1958.
9. Blauwe map met losse stukken, waaronder Feestavond jubileum Ger.Mulo.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 1

Zie ook:
A 52, 2
Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; ordner.

Annotatie:
-. afschriften van aanvragen rijks- en gemeentevergoedingen, correspondentie salarissen.
-, akten van benoemingen, getuigschriften
-. salaris en toeslagenberekeningen 1960-1961 per aaangestelde.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 2

Zie ook:
A 52,1
Titel
Print deze titel
GERMAAN; N.V. Rijwielindustrie F.& J. van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met knipsels en foto's. Fabriek opgeheven in 1964.
2. Reclamefolder 1961: 'n Germaan daar heb je wat aan!
3. Fotokopie van een folder van Rijwielfabriek Probatum van Brandligt en Gerrit van Werven (broer van Freek en Jan van Werven) van 1922 (5 bl., afbn.) met prijzen en technische omschrijvingen van diverse soorten fietsen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 91Titel
Print deze titel
Geschiedenis opbouw bibliotheek HCM; archiefdoos.

Annotatie:
1. en 2. Snelhechters met oude catalogi op schrijver en nummer. Met aanduidingen JdW en BS.
3. Indeling gemaakt door Jaap Veen.
4. Eerste titelbeschrijvingen die ingevoerd werden door Jaap Veen 2004
5. Idem. 2005
6. Idem 2006
7. 2007.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 33Titel
Print deze titel
Geslacht BENNEKERS

Annotatie:
Documenten geslacht Bennekers (blauwververij aan de Gasgracht): 1. Kroniek van het geslacht Bennekers, aantekeningen incl afbeeldingen door Hein Ehrhardt 1990.
2. Actualisering kroniek door Hein Ehrhardt 2001.
3. Kroniek geslacht Bennekers bijgewerkt door Johan Bennekers 2015, inclusief afbeeldingen en cd-rom.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 185

Zie ook:
M138
Titel
Print deze titel
GIETHOORN ten Brink; archiefdoos.

Annotatie:
1. Receptieboek offici?le ingebruikname uitbreiding 20 maart 1985
. 2. 8 kolommen geschiedenis vanaf begin bovenverdieping wasfabriek Heerengracht.. Herkomst?
3. Bundel kopie?n met o.a. foto's echtpaar Jannes en Aaltje Giethoorn-Been.
4. Ten Brink biografisch; brochure. 1970-1996.
5. 50 jaar drukkerij Giethoorn (1973, 8 blz., oblong formaat)
6. Twee boekenleggers met tekst "Dit boek wordt u aangeboden door drukkerij Giethoorn ten Brink" (w.s. in "Grafisch intermezzo:Ten Brink 150, Giethoorn 75")

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 94

Zie ook:
M 58 folio
Titel
Print deze titel
GODSDIENST; archiefdoos 1

Annotatie:
1. Groene map met geloofsgeschiedenis van Meppel, meerder krantenartikelen (1979-2019).
2. Insteekhoes met verschillende brochures; Leiddraad. "Onze gids" 1916, Hand-gebede- boekje en Vergeet uwe belijdenis niet, 1888. De doop van uw kind.plus kalendertje 1918 N.J.V. ; Wanneer en waar: gids voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente van Meppel en Oosterboer, 1910-1943; Doopsgezind Jaarboekjes, jaar 1940 en jaar 1942.
3. Groene map met documentatie geloofsgemeenschappen combi (meerdere geloofsgemeenschappen genoemd in zelfde documentatie), 1928-1996.
4. Grijsblauwe map met documentatie over Synagogaal Resort (1904), Pinkstergemeente Sion (M. C. 2007) en Doopsgezinde gemeente ( M. C. 2003).
5. Grijsblauwe map met documentatie over de Vrije Evangelische gemeente (1950-2008) en Protestantse Gemeente Meppel (samensmelting Hervormd/Gereformeerd)(1972-1995).
6. Grijsblauwe map met documentatie van het Leger des Heils (1987-1989).
7. Grijsblauwe map met documentatie van het Apostolisch Genootschap (2004-2007).
8. 2 Psalmenboekjes uitgegeven door Interkerkelijke stichting voor de Psalmenberijming 1961 en 1968.
9. Liedboek voor de kerken aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 1973.
10. Boek Levende stenen, 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Meppel, 2021
11. Brochure Jubileumuitgave 80 jaar Chr. Geref. Kerk Meppel, 2001


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 1

Zie ook:
A 13, 2; A 13, 3; A 13, 4; A 13, 5; A 13, 6


Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 10   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad