Web
Analytics
Foto-archief: pagina 11

Stichting
Oud Meppel

Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact  
Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 11

U ziet de resultaten in een lijst. Wilt u omschakelen naar een tableau (meer overzicht)?    Klik hier!

<<        <         Gebruik de pijltjes om te bladeren         >        >>

12092
Maatkade en Kleine Oever
(1910)

Gezicht op het water tussen de Maatkade (links) en de Kleine Oever (rechts) op één van de voor die tijd zeldzame momenten dat er geen schip te zien is. Foto waarschijnlijk genomen vanaf de toenmalige Brouwersstraatbrug. Het pand links (met de gaslantaarn) staat op de hoek van het Bleekerseiland (toen nog Sluisgracht). Het ten opzichte van de gevelrij van de Kleine Oever vooruitstekende pand in het midden van de foto staat op de kruising met het Kerkhofsdiep, dat toen de vaarverbinding over het Kerkplein met de Prinsengracht vormde. In 1921 bouwde de gemeente op deze plaats het transformatorhuis met de trapgevel, later gebouw 'De Wetering', nu met de gevel in lijn met de andere gevels. Het tweede pand rechts daarvan werd in ca 1880 gekocht door de textielhandelaar Egbert Lakke. In ca 1910 verkocht zijn dochter Jentje Lakke dit pand aan de tabakshandelaar De Vries. In 1917 verkreeg Leffert van Dijk dit pand uit de failliete boedel van de inmiddels overleden De Vries. Toen Lakke (mede)firmant werd van Van Dijk kwam het pand weer terug in de familie Lakke. Van Dijk bouwde het om tot pakhuis voor hun ijzerwarenhandel. Dat gebeurde successievelijk ook met alle andere pandjes aan de Kleine Oever. Totdat in 1987 hier het appartementencomplex 'Weteringborgh' gebouwd werd.

12951
Oude Diep met Meppeler toren
(1910 - 1915)

Het Oude Diep vanaf de Kaapbruggetjes richting centrum. Links De Bult. Mensen proberen vanaf het jaagpad op het aangemeerde schip te komen. Zo te zien is het laag water. Rechts de scheepswerf van Hazelaar, met op de langshelling een tjalk. Voor de wal een tjalkje waarvan het laadruim is omgebouwd tot woonruimte. Daarachter een kenmerkende roeiboot uit die tijd, verder op de achtergrond een woonark en een zeiltjalk. Rechts het 'pikhuisje' van de werf en de woningen die aan een dwarspad van het Westeinde stonden. Op de achtergrond onder meer de Meppeler toren. Foto volgens Mark Goslinga gemaakt door de (amateur)fotograaf Engelke Jan Bonenschanser uit Dwingeloo, vermoedelijk vanaf een boot op het water, gezien de lage camera-positie.

1540
Panorama vanaf de Meppeler toren
(1910 - 1915)

Panorama vanaf de Meppeler toren in westelijke richting. Op de voorgrond de Maatkade (later Grote Oever) met enige beurtschepen (zeiltjalken). Rechts de Lange Brug naar het Hoogetin, met op de hoek het kenmerkende door visser en aannemer Pomp gebouwde pand. Daar was toen de tabaks- en theehandel van L. Jakobs gevestigd. Lambertus Jakobs was tevens beurtschipper met de 42-tons tjalk Geertruida. Daar achter (naar boven op de foto) de Pelssteeg, met veelal éénkamerwoningen. Rechtsboven het Oude Diep (later Buitenhaven), de Kaapbruggen en het pand van de oliemolen van Blom (vanaf 1926 de vellenbloterij van Van Esso) aan het Groeneveld en het Meppelerdiep. Dit dateert de foto op ná 1906, toen de oorspronkelijke oliemolen ter plekke is afgebrand. Links molen 'De Vlijt' aan de Sluisgracht. Daarachter de houtzagerij aan het Westeinde, met rechts daarvan het balkengat, toen nog vrij smal en alleen bereikbaar via het bruggetje in het Westeinde. Helemaal op de achtergond is de slingerende oorspronkelijke loop van het Meppelerdiep nog te zien, evenals de eerste afsnijding van 1843. Waar deze uitkomen op het Meppelerdiep staat de schuur waar een tijd lang de scheepswerf van Drewes gevestigd was. Bovenaan in het midden van de foto twee pandjes aan de overkant van het Meppelerdiep. Links een boerderijtje, rechts waarschijnlijk een scheepswerf, want er ligt een schip op de wal. Daartussen de oostelijke uitloop van het vroegere Vrouwenrak. Het boerderijtje ligt in Staphorst, de scheepswerf echter in Meppel, want vanwege de doorgraving van het Vrouwenrak in 1880 was dit gebiedje van Meppel een eiland geworden. Uiterst links bovenaan het slingerende weggetje van Hesselingen (toen ook nog in Staphorst).

2936
Panorama Meppeler haven
(1910)

Panoramafoto van de Meppeler haven, met van links naar rechts de Sluisgracht, het Bleekerseiland, de Stoombootkade, de Hoogeveense Vaart en de scheepstimmerwerf van Van Goor aan wat later (na 1929) de Mr. Harm Smeengekade zou worden. De foto is in twee delen genomen vanaf de brug bij de Meppeler Sluis, die toen nog aan de stadszijde van de sluis lag. De foto is in zeer groot formaat te bewonderen in het Historisch Centrum Meppel, Sluisgracht 21-22 te Meppel. De foto's 2936D1, 2936D2 en 2936D3 tonen details van deze foto.

2936D1
Panorama Meppeler haven (linker deel)
(1910)

Op het linkerdeel van de panoramafoto van de Meppeler haven zien we links de Sluisgracht, in het midden het Bleekerseiland en rechts de Stoombootkade. Aan de Sluisgracht ligt een houten Meppeler Praam afgemeerd. Vanwege de spitse vorm en de vrij sterke zeeg (horizontale ronding) werd dit type schip ook wel 'de snijboon' genoemd. Rechts aan de Stoombootkade enige vrachtschepen.

2936D3
Panorama Meppeler haven (rechter deel)
(1910)

Op het rechter deel van de panoramafoto van de Meppeler haven zien we van links naar rechts de Stoombootkade met het specerijenpakhuis van Frank, de Hoogeveense Vaart met op de achtergrond een schuur van de leerlooierij van Schuurman en Klinkert en de huizen aan het Galmanspad, en de scheepstimmerwerf van Van Goor aan wat later (na 1929) de Mr. Harm Smeengekade zou worden. Voor de wal bij de scheepswerf een houten Hoogeveense praam, met de kenmerkende massieve kop en de laag aflopende berghouten. Het schip heeft de mast gestreken: de bokkepoten met de fok eraan gebonden staan omhoog. Links van de praam is te zien dat de werf een zogenaamde 'langshelling' heeft: de schepen worden in de lengterichting uit het water getrokken. Op de Hoogeveense vaart wordt een houten tjalk in de richting van de sluis geboomd. Links aan de Stoombootkade liggen een pakschuitje en een houten tjalkje afgemeerd.

4307
Westeinde
(1910)

Een geladen Meppeler tjalk 'Evertje' aan de kade aan het Westeinde voor de loodsen van houthandel Timmer. Rechts het achterschip van vermoedelijk een IJsselaak. Daarachter op de wal een rollepaal voor het geleiden van de jaaglijn als de schepen gejaagd werden. Op de achtergrond molen De Vlijt.

Toelichting
Helaas is de 'Evertje' niet terug te vinden in de digitale scheepsliggers van de LVBHB. Het is zo te zien een zeegaande tjalk: zwaar zijwant met drie stagen en drie bakstagen. Er werd in die tijd veel hout uit het Oostzee-gebied in Meppel aangevoerd. Het schip is half geladen. Het zwaard lijkt op een zeer merkwaardige plaats te zitten. Bij nadere bestudering blijkt dat het zwaard aan de voorzijde is los genomen: men heeft het met behulp van een takel laten zakken. Dat duidt er op dat de schipper bezig is het witte boeisel opnieuw te schilderen (zie ook de houten roeiboot bij de boeg). Het scheepje rechts is een IJsselaak of een Biesbosaak (zie voor het volledige schip foto 11411). Er zijn meerdere foto's bekend waarop dit type schepen in Meppel te zien is.

559
Kleine Oever Maatkade
(1910)

Gracht tussen Maatkade en Kleine Oever, aanlegplaats voor turfschippers en beurtschippers. Ansichtkaart uit 1910. Links de Maatkade (na demping Kleine Oever). Rechts een deel van de pakhuizen van Houwink aan de Kleine Oever, een aantal lage woningen. Links de bebouwing van het Hoogetin. Aangemeerd een grote zeilklipper, met Engels stuurwerk en een dubbele toegang tot de roef. Een voor die tijd aanzienlijk schip. In de achterwand van de roef tussen de deuren de patrijspoort waar het kompas achter geplaatst werd.

Scheepsgevens:
De zeilklipper staat in Meppel bekend als de 'Annigje' van schipper Piet van Veen, ijkmerk Mp649N. Het schip was echter eerder van de Meppeler schipper Klaas van Dorsten, die het in 1908 bij scheepswerf Worst in Meppel als Johanna Gezina had laten bouwen.

IJkmerk: Hv537N, gemeten op 2 juli 1908 te Meppel.
L: 26,44 m, B: 5,05 m, T: 156,277 ton.

Volgens de liggers van de Scheepsmeetdienst is de klipper op 23 mei 1932 door de Meppeler schipper P. van Veen te Meppel voor hermeting aangeboden. Het schip heet dan 'Annigje', krijgt meetnummer Mp649N, is 26,42 x 5,03 m en meet 154,009 ton. Vanwege de afname van het laadvermogen kan het zijn dat er bijvoorbeeld een zijschroef-installatie geplaatst is. Omdat het schip als brandmerk 86 B Assen 1929 heeft, ligt het voor de hand dat Piet van Veen het schip in 1928 van Klaas van Dorsten heeft overgenomen.

Op 2 juli 1952 wordt de 'Annigje' in Meppel opnieuw ter meting aangeboden. Het werd toen onder ijkmerk G8296N gemeten op 147,395 ton, bij een inzinking van 1,96 meter. De afname van het laadvermogen duit er op dat het schip toen vermotord is. Op 9 april 1956 laat W. Seine uit Hasselt het schip met nu als naam 'Pro et Contra' opnieuw meten onder ijkmerk G9847N. Het tonnage wordt dan 172,815, de inzinking 2,17 m; de overige afmetingen blijven gelijk. Dit duidt op het aanbrengen van een verhoogde den en Kalff-dekken. Vervolgens wordt het schip op 27 juni 1959 (eigenaar niet vermeld) hermeten onder meetnummer A18222N, op een tonnage van 222,798 ton, bij een lengte van 32,39: het schip is toen dus kennelijk verlengd.
<<        <         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 94         >        >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 11