Web
Analytics
Foto-archief: pagina 20

Stichting
Oud Meppel

Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact  
Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 20

U ziet de resultaten in een lijst. Wilt u omschakelen naar een tableau (meer overzicht)?    Klik hier!

<<        <         Gebruik de pijltjes om te bladeren         >        >>

ZSLUG018
Sluisgracht
(1920 - 1925)

Sluisgracht in de sneeuw met twee aangemeerde tjalken. Recht vooruit de kapperszaak van Koelink op de hoek van de Havenstraat. Het grote pand rechts daarvan is de smederij met bovenwoning van de firma Beijer aan het latere Bleekerseiland (de van hieruit gezien linkerkant heette toen nog Sluisgracht: het water van de Sluisgracht heeft namelijk tot 1883 doorgelopen tot aan de Maatkade/Kleine Oever). Glasnegatief van G. Kuurman.

ZSLUGX15
Sluisgracht
(1920 - 1925)

Ansichtkaart van de Sluisgracht. Aan de Sluisgracht liggen veel vrachtschepen aangemeerd, en op de kade staan vaten en mandflessen, die aangeven dat hier veel activiteit was. Bij het voorste schip is de schipper zo te zien met reparatiewerk bezig. De gevellijn die hier in beeld is, is nagenoeg geheel intact gebleven. Voor korenmolen "De Vlijt" is een kruidenierswinkel (Krikke of later Schreur) te zien. Het Historisch Centrum Meppel vindt hier nu onderdak.

ZSTOKX25
Stoombootkade
(1920 - 1930)

Ansichtkaart van de Stoombootkade. Over de deuren van de Meppeler sluis heen zien we het specerijenpakhuis van de fa. Frank en de woningen aan de Stoombootkade. Ook het winkelpand op de hoek Brouwersstraat-Kleine Oever met daarnaast de pakhuizen van de fa. Houwink zijn mooi te zien. Links van de bomen op het Bleekerseiland is het vrachtschip "Zaanstreek" te zien.

10475
Oude Diep
(1921)

Het Oude Diep voordat de Buitenhaven gerealiseerd was, gezien vanuit de richting van de Kaapbrug. Links aan het jaagpad ligt een woonark aangemeerd. Rechts de woningen aan een dwarssteeg van het Westeinde en de scheepswerf van Hazelaar, zo te zien toen al niet zo actief meer. Voor de wal een 'bok' en op de wal een op zijn kant gezet vlot, misschien om geteerd te worden. In het kleine huisje kon een schippersfamilie logeren als hun schip op de helling lag. Hazelaar had een langshelling en daarbij lag het schip altijd behoorlijk achterover. Verderop een zeil-klipperaak met witte boeiboorden, waarop de was te drogen hangt. En daarvoor nog een tjalk. Links aangemeerd een scheepje (punter of bok) dat opgebouwd is tot woonschip. Op de achtergrond in het midden de Meppeler toren, links de theekoepel aan de latere J. van den Boschkade en rechts molen De Vlijt. Foto van de aardrijkskundeleraar en amateurfotograaf Andries van Gelder.

720
Het Oude Gat aan het Meppelerdiep
(1921 - 1925)

Gefotografeerd vanaf de K.E. Borgerlaan richting kleine haven nabij de Meursingeweg (naar rechts op de foto, aan de overkant van het water, zie ook foto 723). Dit watertje werd het Oude Gat genoemd, en was eerder de resterende verbinding tussen het Meppelerdiep en het Oude Diep langs de latere Prins Hendrikkade. Deze verbinding maakte tot ca. 1890 deel uit van de Drentse Hoofdvaart. Links een schuur bij het eerste gebouw van de CLM (Landbouwbank). Destijds was het gebouw nog niet uitgebreid tot om de hoek en waren er nog geen silo's. Tot 1915 lagen in het Oude Gat diverse woonschepen. Die werden ten behoeve van de uitbreiding van de Landbouwbank en het gebruik van het Oude Gat als haven met de "sterke arm" verwijderd en kwamen te liggen op Hesselingen (de Zilvervloot). Zie blad Oud Meppel jaargang 14. Links het net nieuwe 20 pk sterke motorschip 'Landbouwbank', van schipper J. de Jong, een ijzeren motorboot in 1921 in Groningen gebouwd bij scheepswerf 'Gideon' van W. de Jong (geen familie). Jan de Jong Czn voer vanaf 1909 als relatieschipper voor de Meppeler Landbouwersbank, eerst met de in 1906 gebouwde zeilklipper 'de Berendina', genoemd naar zijn vrouw, en later dus met het motorschip 'Landbouwbank'. Vanaf 1932 kwam zijn zoon Chris de Jong aan boord, die met het schip voer tot oktober 1975. Zie ook het artikel in Oud Meppel 16-4.

Gegevens van het schip
Meetnummer G1695N, Brandmerk 45 B Assen 1928. Afmetingen L 28,02 m, B 5,19 m, Laadvermogen 158,472 ton, motorvermogen 20 pk. De eerste motor hield het maar drie jaar vol (gesprongen) en werd vervangen door een 'compressorloze dieselmotor' (zgn Blauwkop). In 1937 werd een 80/96 pk Brons geplaatst, die tot aan de sanering in 1975 gelopen heeft. Op 9 juli 1942 werd het schip in Meppel opnieuw gemeten onder meetnummer G6524N. Afmetingen ongewijzigd, laadvermogen nu 148,882 ton. Vanwege de zwaardere motor was het schip leeg dieper komen te liggen en werd er een hogere stuurhut gebouwd. Tenslotte werd het schip op 12 januari 1966 opnieuw gemeten onder meetnummer G11724N. Als gevolg van een verlenging was de lengte nu 34,70 m, met een laadvermogen van 200,533 ton bij een diepgang van 1,90 m.

6442
Panorama centrum
(1922)

Panorama vanaf de Meppeler toren van het stadscentrum. Rechts op de foto is de Maatkade, nu Kleine Oever, te zien. Verderop staat korenmolen "De Vlijt" aan de Sluisgracht. Linksonder de twee hoge daken van de pakhuizen van de fa. Houwink. De Brouwersstraatbrug is geopend, want er vaart juist een schip richting Stoombootkade. (Serie foto's van Romke Bloksma. Bloksma was klokkenmaker, maar bemoeide zich ook nadrukkelijk met de Meppeler geschiedenis. Veel artikelen schreef hij voor de Meppeler Courant. Daarnaast fotografeerde hij ook, en van zijn woonplaats Meppel maakte hij een aantal fraaie opnames. Een aantal zijn op het fotoarchief van de gemeente Meppel te zien. Het betreft nummer 6435 t/m 6505)

4056
Stationsweg, Parallelweg
(1925)

Luchtfoto van het zuidoostelijke deel van het toenmalige Meppel. Midden onder het station, van daar uit naar links boven de Stationsweg en naar rechts boven de Parallelweg: beide met bomen omzoomd. Er is goed te zien dat de komst van het treinstation de bebouwing van Meppel als het ware naar zich toe getrokken heeft. Oorspronkelijk was het gebied in het midden van deze foto een weidegebied. De bebouwing langs de Stationsweg is vanaf ca. 1890 stap voor stap op gang gekomen. In de Wilhelminastraat, die op de foto als een diagonale streep vanaf de Stationsweg tot aan de Heerengracht te zien is, werd ook vanaf ca. 1890 gebouwd. De Emmastraat loopt vanaf het station met een hoek naar de Emmabrug of Tipbrug over de Hoogeveensche Vaart. In het gedeelte bij de Emmabrug werd al aan het eind van de 19e eeuw gebouwd, het gedeelte naar het station toe werd pas na 1900 bebouwd. Geheel rechts de woonbuurt 'Kraton', die vanaf ca. 1880 achter de bebouwing van het Oosteinde werd gerealiseerd. Aan de Julianastraat is de Julianaschool net gebouwd en in de hoek van de Emmastraat is men bezig de Wilhelminaschool te bouwen. Het station trok ook allerlei industriële activiteiten naar zich toe: in die tijd vond een verschuiving van het (internationale) transport plaats van schip naar trein. Vandaar dat in het midden van de foto diverse fabrieken te zien zijn, omringd door woongebieden. Zie voor een samenvatting van deze industriële activiteiten foto 4056L1

4498
Landbouwersbank aan het Meppelerdiep
(1925 - 1930)

Foto van de Landbouwersbank aan het Meppelerdiep bij de Galgenkampsbrug. Oorspronkelijk gebouwd in 1909-1910, reeds vóór 1920 vergroot en op deze foto alweer voorzien van een uitbouw aan de kantoorzijde (links). Het schip op deze foto is het motorschip Landbouwbank en heeft nog een laag stuurhuis. Later, toen er een nieuwe en sterkere motor in kwam, is dit verhoogd.
<<        <         1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 94         >        >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 20