Web
Analytics
Foto-archief: pagina 3

Stichting
Oud Meppel

Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact  
Er zijn 744 foto's gevonden, verdeeld over 93 pagina's. Dit is pagina 3

U ziet de resultaten in een lijst. Wilt u omschakelen naar een tableau (meer overzicht)?    Klik hier!

<<        <         Gebruik de pijltjes om te bladeren         >        >>

ZKERP010
Kerkhofsdiep
(1895 - 1905)

Kerkhofsdiep rond 1900 met rechts het trapgeveltje van café Odding en links van de brug de (huidige) IJssalon van Huberts, voordat het pand hoger werd opgetrokken en voorzien van de pilaren ter weerszijde. Het schip aan de kade is hoogstwaarschijnlijk de schokker MP2 van de Meppeler visser Eleveld. Op de kade vismanden.

ZKERP018
Kerkplein
(1895 - 1900)

Het Kerkplein met links een houten tjalk in het Kerkhofsdiep. Achter het schip staan de panden aan westkant van het Kerkplein, met in het midden hotel De Vries, later Kwint. Rechts is de zijgevel van de Meppeler toren in beeld. Links daarvan de panden aan de noordkant van het Kerkplein en de Kleine Akkerstraat. Op de hoek met de Hagendwarsstraat en de Kleine Akkerstraat staat het voorover hellende café “Richter”.

3376
Meppeler sluis
(1898 - 1902)

Een zomerse dag bij de Meppeler sluis. De sluis heeft nog de oude kaapstanders om de deuren open te draaien en een draaibrug aan de stadszijde, wat de foto dateert rond 1900. Links een houten paardenkar met een lading hout. Daarachter enige zware ankers die de schippers hier tijdelijk stalden als ze de Hoogeveensche vaart opvoeren. Op de terugtocht richting Zuiderzee haalde men ze dan weer op. Daarachter het huisje waar de zeilen die niet nodig waren voor de binnenvaart tijdelijk opgeslagen werden. Dan de woning van de sluiswachter en die van de sluisgeldgaarder. Aan de Sluisgracht een houten Hoogeveense praam. Het maken van de foto had de volle aandacht van het publiek. Foto gemaakt door de Meppeler fotograaf J. Meijer en opgenomen in een fotoalbum dat in 1913 door de Meppeler Handelsreizigersvereeniging aangeboden werd aan mr. Treub, de Minister van Handel, Industrie en Landbouw.

ZSTSW002
Drentsche Hoofdvaart
(1898)

De Drentsche Hoofdvaart, met op de achtergrond het "Paradijsschut" en de kalkovens.Na sterk inzoomen lijkt het dat de man en vrouw op het jaagpad, links, het schip jagen. Ze lopen iets voorovergebogen met de handen voor de borst.

Zie ook ons kwartaalblad "Oud Meppel", jaargang 32 nummer 2. Artikel: "Geschiedenis van de fotografie in Meppel ca. 1850-1910". Door Mark Goslinga.

Dit Kwartaalblad is digitaal op onze website te raadplegen. Voor de volledige tekst verwijzen we u daarom naar onze "Zoekdatabase" en het daar te vinden "Digitaal archief kwartaalblad Oud Meppel".

10175
Heerengracht
(1900 - 1910)

De Heerengracht bij het Zuideinde gezien vanaf de Keizersgracht. In de Hoogeveense Vaart ligt het beurtschip van de gebroeders Doeven uit Blokzijl: zij onderhielden de beurtdienst Blokzijl - Sneek - Steenwijk - Meppel voor goederen en personen. Dit was hun vaste aanlegplaats in Meppel. Het schip was voorzien van een korte mast en een laadgiek: het was dus geen zeilschip maar kennelijk gemotoriseerd. Links de slagerij van A. later J. Hoorn (spekslager). In de deuropening Jasper Hoorn, mevrouw D. Houdel-de Groot en de knecht Gerrit van der Weide. Het pand was eind jaren 1970 een koffieshop en werd door brand verwoest. De grond lag daarna jarenlang braak en toen waren achteraan de rookhokken van de worstmakerij nog te zien. Inmiddels is dit pand in weer oude stijl opgetrokken. Rechts daarvan een woning. Dan 'De Goedkoope Winkel' van Mesritz, met boven in de gevel het opschrift 'Bedden Veeren Kapok'. Op de hoek café Bellevue van J. de Roos. Later zouden de twee rechter panden opgaan een de nieuwbouw van de Goedkope Winkel. Weer later werd ook het derde pand gesloopt ten behoeve van de ombouw van de Goedkope Winkel tot Vroom & Dreesmann. Geheel rechts het pand Zuideinde 4.

10882
Oosteinde - Prinsengracht
(1900 - 1905)

De Hoogeveensche Vaart heeft langs het Oosteinde en de Gasgracht nog geen beschoeiing, de tjalk rechts ligt dus letterlijk voor de wal en niet aan de kade van de Gasgracht. Aan het Oosteinde is nu nog één pand herkenbaar. Een jonge Meppeler passeert hier het pand waar nu wijnhandel De Moor in is gehuisvest. Rechts daarvan een boerderij die lang bewoond is door de familie Stagger. De Tipbrug (Emmabrug) is nog een draaibrug (tot 1929). Verderop aan de Prinsengracht ligt een turfschip. Foto van de Meppeler fotograaf Josef Meijer.

11382
Schip op Meppelerdiep
(1900)

Een zeilende klipperaak vaart op het Meppelerdiep/Drentse Hoofdvaart en nadert de Kaapbruggen. De draaibrug is reeds geopend en de schipper vaart behoedzaam met gekat grootzeil naar de brug toe. Er is weinig wind. Om afdrijven te voorkomen is ook het loefzwaard gestoken. Langs het kanaal rechts het jaagpad. Op het jaagpad diverse meerpalen met wit geschilderde bovenkant. Aan de overkant links aan Meursinge ligt een tjalk aangemeerd.

11409
Stoombootkade
(1900 - 1910)

Een prachtige foto van de Meppeler beurtvader 'Energie' die ligt afgemeerd aan de Stoombootkade. Te oordelen naar het horizontale stuurwiel (daar waar de kinderen staan) is het beurtschip al gemotoriseerd. Maar de zwaarden zijn nog aanwezig, wat er op duidt dat het voorheen een zeilschip was. Voor de met dekzeilen afgedekte lading de mast met rechtop gehesen laadgiek. Op de kade enkele vaten, een man bij een kruiwagen en verderop een paardenwagen met grote wielen ('sleperswagen') Op de achtergrond de Brouwersstraatbrug, Kleine Oever en de Meppeler toren. Links het Bleekerseiland. Het huis bij de brug heeft nog zijn oorspronkelijke vorm, met onder meer een puntdak op het achterhuis en nog geen mansardekap aan de voorzijde. (een dakvorm waarbij het onderste deel van het zadeldak of schilddak steiler is dan het bovenste deel).

Toevoeging
Volgens de door de LVBHB gedigitaliseerde scheepsliggers komt de 'Energie' voor in de scheepsligger van Zwartsluis: het schip is met ijkmerk Zs269N gemeten te Zwartsluis op 29-8-1911, 21,50m x 4,77 m, 66,941 ton, gebouwd van staalijzer in Smilde in 1892 en ten tijde van de meting eigendom van Derk Steenbergen te Meppel, die het als 'ligterschip' gebruikte.
<<        <         1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 93         >        >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 744 foto's gevonden, verdeeld over 93 pagina's. Dit is pagina 3