Web
Analytics
Foto-archief: pagina 3

Stichting
Oud Meppel

Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact  
Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 3

U ziet de resultaten in een lijst. Wilt u omschakelen naar een tableau (meer overzicht)?    Klik hier!

<<        <         Gebruik de pijltjes om te bladeren         >        >>

ZHGVV021
Hoogeveensche Vaart
(1895 - 1905)

Vermoedelijk ergens langs de Hoogeveensche Vaart wordt een geladen turfschip in de richting van de sluis geboomd. Rechts jagen man en vrouw een zojuist geschutte ongeladen zeiltjalk, waarvan de mast gestreken is. Op de achtergrond de sluis met een ophaalbrug. Zowel links als rechts bebouwing naast de sluis. Links op de voorgrond poseert een jongedame met een muts op. Achter haar ligt een houten bok aan de wal. In het Interne Fotoarchief was deze foto eerder beschreven als Paradijssluis. Dat kan echter niet kloppen. In deze oriëntatie zou de Paradijssluis omhoog moeten schutten, terwijl deze sluis juis omlaag schut. Verder was er bij de Paradijssluis geen ophaalbrug. Aangezien de foto vgan de familie Brouwer uit Ruinerwold afkomstig is, lijkt de Hoogeveensche Vaart het meest voor de hand te liggen. Of het zou een meer noordelijke sluis van de Drentsche Hoofdvaart moeten zijn.

ZKERP010
Kerkhofsdiep
(1895 - 1905)

Kerkhofsdiep rond 1900 met rechts het trapgeveltje van café Odding en links van de brug de (huidige) IJssalon van Huberts, voordat het pand hoger werd opgetrokken en voorzien van de pilaren ter weerszijde. Het schip aan de kade is hoogstwaarschijnlijk de schokker MP2 van de Meppeler visser Eleveld. Op de kade vismanden.

ZKERP018
Kerkplein
(1895 - 1900)

Het Kerkplein met links een houten tjalk in het Kerkhofsdiep. Achter het schip staan de panden aan westkant van het Kerkplein, met in het midden hotel De Vries, later Kwint. Rechts is de zijgevel van de Meppeler toren in beeld. Links daarvan de panden aan de noordkant van het Kerkplein en de Kleine Akkerstraat. Op de hoek met de Hagendwarsstraat en de Kleine Akkerstraat staat het voorover hellende café “Richter”.

3376
Meppeler sluis
(1898 - 1902)

Een zomerse dag bij de Meppeler sluis. De sluis heeft nog de oude kaapstanders om de deuren open te draaien en een draaibrug aan de stadszijde, wat de foto dateert rond 1900. Links een houten paardenkar met een lading hout. Daarachter enige zware ankers die de schippers hier tijdelijk stalden als ze de Hoogeveensche vaart opvoeren. Op de terugtocht richting Zuiderzee haalde men ze dan weer op. Daarachter het huisje waar de zeilen die niet nodig waren voor de binnenvaart tijdelijk opgeslagen werden. Dan de woning van de sluiswachter en die van de sluisgeldgaarder. Aan de Sluisgracht een houten Hoogeveense praam. Het maken van de foto had de volle aandacht van het publiek. Foto gemaakt door de Meppeler fotograaf J. Meijer en opgenomen in een fotoalbum dat in 1913 door de Meppeler Handelsreizigersvereeniging aangeboden werd aan mr. Treub, de Minister van Handel, Industrie en Landbouw.

ZSTSW002
Drentsche Hoofdvaart
(1898)

De Drentsche Hoofdvaart, met op de achtergrond het "Paradijsschut" en de kalkovens.Na sterk inzoomen lijkt het dat de man en vrouw op het jaagpad, links, het schip jagen. Ze lopen iets voorovergebogen met de handen voor de borst.

Zie ook ons kwartaalblad "Oud Meppel", jaargang 32 nummer 2. Artikel: "Geschiedenis van de fotografie in Meppel ca. 1850-1910". Door Mark Goslinga.

Dit Kwartaalblad is digitaal op onze website te raadplegen. Voor de volledige tekst verwijzen we u daarom naar onze "Zoekdatabase" en het daar te vinden "Digitaal archief kwartaalblad Oud Meppel".

10175
Heerengracht
(1900 - 1910)

De Heerengracht bij het Zuideinde gezien vanaf de Keizersgracht. In de Hoogeveense Vaart ligt het beurtschip van de gebroeders Doeven uit Blokzijl: zij onderhielden de beurtdienst Blokzijl - Sneek - Steenwijk - Meppel voor goederen en personen. Dit was hun vaste aanlegplaats in Meppel. Het schip was voorzien van een korte mast en een laadgiek: het was dus geen zeilschip maar kennelijk gemotoriseerd. Links de slagerij van A. later J. Hoorn (spekslager). In de deuropening Jasper Hoorn, mevrouw D. Houdel-de Groot en de knecht Gerrit van der Weide. Het pand was eind jaren 1970 een koffieshop en werd door brand verwoest. De grond lag daarna jarenlang braak en toen waren achteraan de rookhokken van de worstmakerij nog te zien. Inmiddels is dit pand in weer oude stijl opgetrokken. Rechts daarvan een woning. Dan 'De Goedkoope Winkel' van Mesritz, met boven in de gevel het opschrift 'Bedden Veeren Kapok'. Op de hoek café Bellevue van J. de Roos. Later zouden de twee rechter panden opgaan een de nieuwbouw van de Goedkope Winkel. Weer later werd ook het derde pand gesloopt ten behoeve van de ombouw van de Goedkope Winkel tot Vroom & Dreesmann. Geheel rechts het pand Zuideinde 4.

10882
Oosteinde - Prinsengracht
(1900 - 1905)

De Hoogeveensche Vaart heeft langs het Oosteinde en de Gasgracht nog geen beschoeiing, de Overijsselsche praam rechts ligt dus letterlijk voor de wal en niet aan de kade van de Gasgracht. Aan het Oosteinde is nu nog één pand herkenbaar. Een jonge Meppeler passeert hier het pand waar nu wijnhandel De Moor in is gehuisvest. Rechts daarvan een boerderij die lang bewoond is door de familie Stagger. De Tipbrug (Emmabrug) is nog een draaibrug (tot 1929). Verderop aan de Prinsengracht ligt een turfschip. Foto van de Meppeler fotograaf Josef Meijer.

11382
Schip op Meppelerdiep
(1900)

Een zeilende klipperaak vaart op het Meppelerdiep/Drentse Hoofdvaart en nadert de Kaapbruggen. De draaibrug is reeds geopend en de schipper vaart behoedzaam met gekat grootzeil naar de brug toe. Er is weinig wind. Om afdrijven te voorkomen is ook het loefzwaard gestoken. Langs het kanaal rechts het jaagpad. Op het jaagpad diverse meerpalen met wit geschilderde bovenkant. Aan de overkant links aan Meursinge ligt een tjalk aangemeerd.
<<        <         1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 94         >        >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 3