Web
Analytics
Foto-archief: pagina 7

Stichting
Oud Meppel

Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact  
Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 7

U ziet de resultaten in een lijst. Wilt u omschakelen naar een tableau (meer overzicht)?    Klik hier!

<<        <         Gebruik de pijltjes om te bladeren         >        >>

756D1
Scheepswerf Van Goor
(1900 - 1905)

Detail van foto 756. Links ligt voor de wal een houten Hoogeveense Praam. Karakteristiek voor deze schepen was het lage berghout en het hoge opboeisel. Daarvoor een schipper varend in zijn vletje. Op de werf waarschijnlijk een houten Hoogeveense praam. Dit waren paviljoenschepen, dat wil zeggen de woning van de schipper was onderdeks in het achterschip. Zie de ramen aan weerszijden in het opboeisel. Het onderschip heeft een behoorlijk ronde vorm.

Aanvullende informatie
De heer Henk Huisman uit Marknesse deelde ons mee dat het schip dat op de helling ligt waarschijnlijk 'De Goede Verwachting' van Aaldert Jonker (geb. 29 jan 1840) uit Avereest is. Volgens de LVBHB-scheepsliggers zou het gaan om een in 1896 in Meppel gebouwd overdekt houten praamaakschip van 23,50 x 4,83 m met een laadvermogen van 112,559 ton. Het schip is op 24 augustus 1905 gemeten in Maastricht onder nummer M56N en is later (30-6-1910?) overgegaan naar K. Kuilder uit Zwolle. De werf wordt niet genoemd, maar het is niet uitgesloten dat het schip gebouwd is bij Van Goor (waar het tijdens de foto op de helling ligt), waar wel meer van dit soort schepen gebouwd werd.

757D1
Scheepswerf Van Goor
(1900 - 1905)

De scheepswerf van Van Goor aan wat nu de Mr. Harm Smeengekade is. Links op de wal zijn twee scheepszwaarden rechtop gezet. Daarnaast de balken van de langshelling: hierop werden schepen in de lengterichting uit het water getrokken (zie foto 756D1). Daarnaast een houten schippersvlet op de kop. Rechts een ijzeren tjalk in aanbouw en daarachter de huizen van de Oude Boazstraat. Zie voor details over de nieuwbouw bij Van Goor ook foto 757D2.

757D2
Scheepswerf Van Goor
(1900 - 1905)

Nieuwbouw van een ijzeren tjalk op de scheespwerf van Van Goor aan de huidige Mr. Harm Smeengekade. Bij Van Goor werden vanaf 1898 ijzeren schepen gebouwd en later ook wel stalen schepen. Van Goor bouwde voor die tijd forse schepen: 22 tot 24 meter lang en 4,50 tot 5 meter breed met een laadvermogen van 125 tot 155 ton. Bijvoorbeeld de voor de Meppeler schipper J. Kombrink in 1904 gebouwde tjalk 'Cornelia Maria' (A1991N) van 24,40 x 5 meter, laadvermogen 154,372 ton. Het schip was later van de Meppeler schipper G.H. Hoogeveen, die het liet vermotoren. Het werd in 1932 onder de naam 'De Hoop' opnieuw gemeten op 144,850 ton onder ijknummer Mp640N. De nieuwbouw op deze werf heeft tot 1912 geduurd.

De nieuwe schepen werden vaak op rechtop staande houten vaten of ijzeren tonnen gebouwd, zodat ook het vlak (de bodem) vrij was van de grond. Maar hoe kreeg men dan een dergelijk zwaar schip (tot wel 30 ton ledig gewicht) zonder hijskraan of scheepshelling te water? Volgens de heer A. van der Werf te Meppel gebruikte men daar vaak houten tonnen voor. Men liet het schip zakken op horizontaal liggende houten tonnen, en daarover kon het schip naar het water gerold worden. Door de licht gebogen vorm van de duigen was het door het verdraaien van de tonnen ook nog mogelijk het schip enigszins te sturen. Uiteraard was het daarbij van groot belang dat de ijzeren banden om de tonnen voldoende strak zaten, zodat er geen duigen konden uitspringen. Anders ´viel alles in duigen´.

823
Oosteinde - Prinsengracht
(1900 - 1905)

De Hoogeveensche Vaart heeft langs het Oosteinde en de Gasgracht nog geen beschoeiing, de tjalk rechts ligt dus letterlijk voor de wal en niet aan de kade van de Gasgracht. Aan het Oosteinde is nu nog één pand herkenbaar. Een jonge Meppeler passeert hier het pand waar nu wijnhandel De Moor in is gehuisvest. Rechts daarvan een boerderij die lang bewoond is door de familie Stagger. De Tipbrug (Emmabrug) is nog een draaibrug (tot 1929). Verderop aan de Prinsengracht ligt een turfschip. Foto van de Meppeler fotograaf Josef Meijer.

863
Prinsengracht De Tip
(1900 - 1905)

Prentbriefkaart, vanaf Gasgracht een gezicht op het Oosteinde (links) de Heerengracht (recht vooruit) en de Prinsengracht (rechts). Links nog een klein gedeelte van de boerderij van Stagger, die ooit op de hoek van de Emmastraat stond. De Tipbrug was nog (tot 1929) een draaibrug en in het grote pand midden achteraan was drogisterij 'De Tip' gevestigd, althans in het gedeelte rechts met de winkelpui. In het andere deel zat aan het opschrift te lezen het 'Algemeen Beurthuis'. Op zich een unieke foto, want er zijn uitsluitend houten vrachtschepen te zien. Links een Meppeler praam met turf die al voor een deel gelost is. Op de wal een handkar om de turf mee uit te venten. De gebogen balk op het achterschip diende als overloop voor de schoot van het grootzeil. Het schippersgezin had zijn verblijf in het vooronder, maar de turfschippers met de oudere, kleine schepen woonden ook wel aan de wal. Aan de overkant aan de Prinsengracht ligt een spitse praam met de fok half gestreken en een roeiboot langszij. De schipper zit op het voordek, de turf is al gedeeltelijk gelost. Rechts aan de Gasgracht een grote Hoogeveense praam met de kenmerkende 'Uilenkop' en een hoge roef achterop, waar de giek op rust. Hoogeveense pramen met een roef kwamen weinig voor: meestal waren het paviljoenschepen, waarbij het verblijf van het schippersgezin in het achteronder was. Helaas is dit type prentbriefkaarten zeer korrelig en op ruw papier afgedrukt, zodat het moeilijk is kleine details waar te nemen.

CZRING01
Schippersoorring
(1900)

Schippersoorring door de Archeologische vereniging Meppel gevonden bij opgravingen op industrieterrein .

CZSHIP01
Begrafenisschild
(1900)

Een van de Meppeler begrafenisschilden van het Groot Schippersgilde. Glasnegatief Jan Poortman.

CZSHIP02
Begrafenisschild
(1900)

Een van de Meppeler begrafenisschilden van het Groot Schippersgilde. Glasnegatief Jan Poortman.
<<        <         1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 94         >        >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 7