Web
Analytics
Foto-archief: pagina 10

Stichting
Oud Meppel

Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact  
Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 10

U ziet de resultaten in een lijst. Wilt u omschakelen naar een tableau (meer overzicht)?    Klik hier!

<<        <         Gebruik de pijltjes om te bladeren         >        >>

1415
Stoombootkade met ss Meppel I
(1905)

Aankomst stoomschip Meppel I van de Rederij Koppe aan de Stoombootkade. Het was een nachtboot die 's avonds uit Meppel vertrok en de volgende morgen aankwam aan de Ruyterkade achter het Centraal Station van Amsterdam. Foto waarvan later ansichtkaarten zijn gemaakt, voornamelijk door drukkerij/uitgeverij Ten Brink uit Meppel.

153
Grote Kerkstraat Prinsengracht
(1905 - 1915)

De Groote Kerkstraat (links) en de Prinsengracht (rechts) met het water van de Wetering in de richting van het Oosteinde (achtergrond). Het water werd in 1919 gedempt, vanaf het Kerkplein tot aan ongeveer waar het schip ligt. Toen ontstond hier het Prinsenplein. Het kenmerkende gebouw achter de telefoon- of telegraafpaal is de Patriottensociëteit (herbouw 1791, zie gevelsteen op foto 151), gesloopt in ca. 1925.

342
Keizersgracht en Heerengracht
(1905)

De Hoogeveensche Vaart door Meppel richting Emmabrug (Tipbrug), met links de Keizersgracht en rechts de Heerengracht. Aan de Keizersgracht waren nog maar net de tuintjes die van de huizen tot aan het water liepen verwijderd en vervangen door een keurige stenen kade met straat. Net boven de waterspiegel zien we afwateringsbuizen. De ringen in de kademuur zijn van hetzelfde type als later bij de renovatie van de jaren 1980 zijn aangebracht. Aan de Keizersgracht ligt een houten Hoogeveense praam, met de lading turf keurig 'opgeloegd'. Op de wal een handkar, beladen met jute zakken. Rechts aan de Heerengracht achter de bomen de oude Remonstrantse kerk. Bij de verbetering van de vaart in de jaren 1850 werd hier met opzet een breder stuk in het kanaal aangelegd, zodat er ruimte ontstond voor het lossen van schepen. Overigens heette toen de Heerengracht nog de Keizersgracht, hetgeen soms tot verwarring leidt bij het interpreteren van oude literatuur. Op de foto is te zien dat er druk gebruik gemaakt wordt van deze aanlegmogelijkheid. Op de voorgrond zien we een kleinere houten praam, dan nog enkele schepen en geheel achteraan een grote houten tjalk. Op de voorgrond poseert een groep kinderen, de meesten op klompen. Het origineel is een kabinetfoto, waarschijnlijk van de Meppeler fotograaf Joseph Meijer.

976
Meppeler Sluis, Sluisgracht, brug en molen
(1905)

Situatie bij de Meppeler sluis en de Sluisgracht richting Havenstraat, zoals die tot 1929 heeft geduurd. Gezicht op molen "De Vlijt" en het huis van de sluisgeldgaarder en de sluiswachter. Links winkeltje in scheepsvictualiën en bergplaats, op de gevel staat "Bergplaats voor zeilen tegen brandschade". Geheel links is nog een anker te zien, dat hier door de schipper tijdelijk werd opgeborgen als hij landinwaarts voer. Het anker was dan toch niet nodig, het lag in de weg en scheelde in gewicht. Als een schip weer naar buiten voer, haalde men de opgeborgen ankers weer op. Het schip heeft de lading (waarschijnlijk turf) afgedekt met kleden (zeildoek), wat er op kan duiden dat de reis tot over de Zuiderzee gaat. Een opmerkelijk detail is de schoorsteen met 'gek' die op het huis links te zien is. Op de ronde schoorsteen was een halfopen, draaibare kap gemonteerd. De metalen wimpel zorgde ervoor dat de opening van de rookkap altijd van de wind af stond, zodat er goede trek was.

ZMALG301
Kaapbrug
(1905 - 1915)

Het einde van het Oude Diep (later Buitenhaven) met op de achtergrond één van de Kaapbruggen. Links schepen voor de wal bij de werf van Hazelaar. Rechts aan het jaagpad een klipperaak, vermoedelijk die van Uiterwijk. Op de achtergrond ligt een vrachtschip dat oer laadde of loste aan de oever van het Meppelerdiep, daarachter was de scheepswerf van Drewes.

11402
Maatkade
(1910)

Maatkade, nu Kleine Oever, met handel en een schip aan de kade. Rechts op de foto ligt een stapel in zakken verpakte handelswaar voor het pand waar we nu makelaar Oostegetel vinden. De poserende burgerij staat voor de burgemeesterswoning, de latere bioscoop Luxor en nu een horecazaak. Foto van de Meppeler fotograaf Josef Meijer.

11411
Westeinde
(1910 - 1920)

Het Westeinde met schepen aan de kade en links op de achtergrond het terrein waar tot de jaren dertig de houthandel van Timmer was gevestigd. Op de achtergrond molen De Vlijt. Rechts de Meppelersluis (brug aan stadszijde) en de Meppeler toren. Voor de wal de geladen Meppeler tjalk 'Evertje' en daarvoor vermoedelijk een IJsselaak. Op de wal bij het achterschip van het aakje een rollepaal voor het geleiden van de jaaglijn als de schepen gejaagd werden. Een replica van deze rollepaal is door Oud Meppel aan de oever van het Westeinde gaplaatst.

11485
Sluisgracht
(1910)

Panoramafoto van de Meppeler haven, met van links naar rechts de Sluisgracht, het Bleekerseiland, de Stoombootkade, de Hoogeveense Vaart en de scheepstimmerwerf van Van Goor aan wat later (na 1929) de Mr. Harm Smeengekade zou worden. De foto is in twee delen genomen vanaf de brug bij de Meppeler Sluis, die toen nog aan de stadszijde van de sluis lag. De foto is in zeer groot formaat te bewonderen in het Historisch Centrum Meppel, Sluisgracht 21-22 te Meppel. De foto's 2936D1, 2936D2 en 2936D3 tonen details van deze foto.
<<        <         1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 94         >        >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 749 foto's gevonden, verdeeld over 94 pagina's. Dit is pagina 10