Stichting
Oud Meppel

Kennissysteem Oud Meppel

Grondbelasting Meppel 1815-1963
0179 - Instanties belast met de schattingen voor de grondbelasting - 1815-1963
2. Inventaris, Stukken betreffende herzieningen, Herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen (wet van 25 april 1879, Staatsblad no. 89)
(Schattingskaarten"), legger- of kadastrale kaarten, vervaardigd door de tekenaars van het Kadaster ten behoeve van de schatting van percelen voor de herziening van de belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen, (c. 1882-1887),
Diverse bladen Meppel met sectienaam en bladnummer
186.1 Overzichtskaart
186.2 Sectie A 1e blad
186.3 Sectie A 2e blad
186.4 Sectie B 1e blad
186.5 Sectie B 2e blad
186.6 Sectie C 1e blad
186.7 Sectie C 2e blad
186.8 Sectie C 3e blad
186.9 Sectie C 4e blad
186.10 Sectie D 1e blad
186.11 Sectie D 2e blad
186.12 Sectie D 3e blad
186.13 Sectie D 4e blad
186.14 Sectie E 1e blad
`