Stichting
Oud Meppel

Kennissysteem Oud Meppel

Grondbelasting Meppel 1815-1963
Kaarten Rijkswaterstaat 1810-1859
133.02
1.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
(1) Tekening van de Aa van Steenwijk naar Frederiksoord, (2) Kaart van een gedeelte van de weg van Steenwijk naar Meppel met een project voor de aanleg en bestrating van een zijtak uit de grote weg der Eerste Klasse in de provincie Drenthe, (3) Profieltekening van de gedane waterpassingen over het Havelterveld of het terrein tussen de Lokbrug en de Hoofdvaart en de grens van de provincie Overijssel, c. 1824, 3 bladen
1.1. kaart,
0133.02 1.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
(1) Tekening van de Aa van Steenwijk naar Frederiksoord, (2) Kaart van een gedeelte van de weg van Steenwijk naar Meppel met een project voor de aanleg en bestrating van een zijtak uit de grote weg der Eerste Klasse in de provincie Drenthe, (3) Profieltekening van de gedane waterpassingen over het Havelterveld of het terrein tussen de Lokbrug en de Hoofdvaart en de grens van de provincie Overijssel, c. 1824, 3 bladen
1.2. kaart,
0133.02 1.3


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
(1) Tekening van de Aa van Steenwijk naar Frederiksoord, (2) Kaart van een gedeelte van de weg van Steenwijk naar Meppel met een project voor de aanleg en bestrating van een zijtak uit de grote weg der Eerste Klasse in de provincie Drenthe, (3) Profieltekening van de gedane waterpassingen over het Havelterveld of het terrein tussen de Lokbrug en de Hoofdvaart en de grens van de provincie Overijssel, c. 1824, 3 bladen
1.3. kaart,
0133.02 2.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plattegrond en profielen voor de verlenging en aanleg van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 tussen Assen en Meppel en wel bepaaldelijk van het einde van de reeds bestrate weg te Smilde tot aan de Wittelerschutsluis onder Diever langs de Hoofdvaart in de provincie Drenthe, c. 1825, 4 bladen
2.2. kaart,
0133.02 2.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plattegrond en profielen voor de verlenging en aanleg van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 tussen Assen en Meppel en wel bepaaldelijk van het einde van de reeds bestrate weg te Smilde tot aan de Wittelerschutsluis onder Diever langs de Hoofdvaart in de provincie Drenthe, c. 1825, 4 bladen
2.1. kaart,
0133.02 2.3


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plattegrond en profielen voor de verlenging en aanleg van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 tussen Assen en Meppel en wel bepaaldelijk van het einde van de reeds bestrate weg te Smilde tot aan de Wittelerschutsluis onder Diever langs de Hoofdvaart in de provincie Drenthe, c. 1825, 4 bladen
2.3. kaart,
0133.02 2.4


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plattegrond en profielen voor de verlenging en aanleg van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 tussen Assen en Meppel en wel bepaaldelijk van het einde van de reeds bestrate weg te Smilde tot aan de Wittelerschutsluis onder Diever langs de Hoofdvaart in de provincie Drenthe, c. 1825, 4 bladen
2.4. kaart,
0133.02 3
1827 - 1827

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
3. Kaart van het terrein tussen Steenwijk en Meppel, waarop getekend zijn verschillende projecten tot het leggen van een nieuwe straatweg van Meppel tot de grens van Overijssel, 1827. 1 blad
0133.02 4.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaart van het gedeelte van de zijtak van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Zwolle naar Groningen dat gelegen is tussen Meppel en Assen, 1828, 2 bladen
4.b. kaart,
0133.02 4.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaart van het gedeelte van de zijtak van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Zwolle naar Groningen dat gelegen is tussen Meppel en Assen, 1828, 2 bladen
4.a. kaart,
0133.02 5
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
5. Situatiekaart van het terrein en sloten voor het maken van de zandbaan voor de grote weg der Eerste Klasse no. 1 bij Meppel, 1830. 1 blad
0133.02 6
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
6. Situatiekaart van een deel van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Zwolle naar Leeuwarden, waarop zijn aangebracht de werken die nog nodig zijn voor de volledige voltooiing van deze weg voor zover het de provincie Drenthe betreft, 1830. 1 blad
0133.02 7.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plattegrondtekening van voorgevels van de gebouwen aan de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Zwolle naar Leeuwarden in de traverse aan de zuidzijde van Meppel, 1830, 1 blad
7.2. kaart,
0133.02 7.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plattegrondtekening van voorgevels van de gebouwen aan de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Zwolle naar Leeuwarden in de traverse aan de zuidzijde van Meppel, 1830, 1 blad
7.1. kaart,
0133.02 8
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
8. Project van de straatweg door Meppel en daar bezuiden, c. 1830. 1 blad
0133.02 9
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
9. Tekening van de grote weg der Eerste Klasse no. 1, zijtak no. 2 en 3 bij Meppel tot aanwijzing der percelen hakhout op de bermen van de weg en zoals die nader in de staat van de approximatieve waarde zijn aangewezen (fragment van...), c. 1830. 1 blad
0133.02 10
1832 - 1832

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
10. Profiel van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Drenthe naar Leeuwarden tegen het land van de heer J. de Jong te Meppel gelegen, 1832. 1 blad
0133.02 11.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de zijtak no. 3 naar Leeuwarden tussen de Drentsche Hoofdvaart en de grens met Overijssel, 1833, 2 bladen
11.1. kaart,
0133.02 11.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de zijtak no. 3 naar Leeuwarden tussen de Drentsche Hoofdvaart en de grens met Overijssel, 1833, 2 bladen
11.2. kaart,
0133.02 12.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
(1) Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 van Assen naar Meppel, waarop ontwerpen zijn aangebracht voor de plaatsen waar tollen ingesteld zouden kunnen worden (ingezonden 9 juli 1834 no. 104), (2) Plattegrond en profielen voor de verlenging en de aanleg van een gedeelte van de grote weg van Assen naar Meppel en wel in het bijzonder tussen de Boskamps- en de Pijlbruggen in de gemeente Havelte langs de Hoofdvaart, 1834, 1835, 3 bladen
12.1. kaart,
0133.02 12.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
(1) Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 van Assen naar Meppel, waarop ontwerpen zijn aangebracht voor de plaatsen waar tollen ingesteld zouden kunnen worden (ingezonden 9 juli 1834 no. 104), (2) Plattegrond en profielen voor de verlenging en de aanleg van een gedeelte van de grote weg van Assen naar Meppel en wel in het bijzonder tussen de Boskamps- en de Pijlbruggen in de gemeente Havelte langs de Hoofdvaart, 1834, 1835, 3 bladen
12.2. kaart,
0133.02 13
1835 - 1835

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
13. Kaart van het gebied ZW-Drenthe omvattende, c. 1835. 1 blad
0133.02 14
1835 - 1835

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
14. Kaart van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 met zijtakken no. 2 en 3 in Drenthe met lengteprofiel, c. 1835. 1 blad
0133.02 15


Kaarten in het kader van kaartenbeheer 2014
15. onbekende kaart, . 1 blad
0133.02 17.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatie- en profieltekeningen van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 tussen het Wittelerschut en de Boskampsbrug, waarop staan aangegeven de ontwerpen voor het maken van de aardebaan en de daarmee in verband staande verbredings- en verdiepingswerkzaamheden, plaatsing van tolhuizen en sluiswachterswoningen, 1836, 2 bladen
17.2. kaart,
0133.02 17.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatie- en profieltekeningen van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 tussen het Wittelerschut en de Boskampsbrug, waarop staan aangegeven de ontwerpen voor het maken van de aardebaan en de daarmee in verband staande verbredings- en verdiepingswerkzaamheden, plaatsing van tolhuizen en sluiswachterswoningen, 1836, 2 bladen
17.1. kaart,
0133.02 18
1838 - 1838

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
18. Situatie- en profieltekeningen van de provinciale weg vanaf de grote weg te Meppel naar de kant van Zwartsluis bij Leenders, 1838. 1 blad
0133.02 19.g


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.g. kaart,
0133.02 19.e


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.e. kaart,
0133.02 19.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.c. kaart,
0133.02 19.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.a. kaart,
0133.02 19.f


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.f. kaart,
0133.02 19.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.d. kaart,
0133.02 19.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Situatiekaart van de grote weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen vanaf de Pillebrug tot aan Primo bij Assen, c. 1838, 7 bladen
19.b. kaart,
0133.02 20
1838 - 1838

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
20. Tekening van de situatie bij Dieverbrug, 1838. 1 blad
0133.02 21.i


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.i. kaart,
0133.02 21.h


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.h. kaart,
0133.02 21.f


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.f. kaart,
0133.02 21.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.d. kaart,
0133.02 21.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.b. kaart,
0133.02 21.l


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.l. kaart,
0133.02 21.j


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.j. kaart,
0133.02 21.g


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.g. kaart,
0133.02 21.e


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.e. kaart,
0133.02 21.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.c. kaart,
0133.02 21.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.a. kaart,
0133.02 21.k


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Kaarten van de weg van Meppel naar Assen, 1843, 12 bladen
21.k. kaart,
0133.02 22
1843 - 1843

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
22. Situatietekening van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van de Wittelerbrug tot de Molenbrug benevens het gedeelte Hoofdvaart en de Witterweg, 1843. 1 blad
0133.02 23
1846 - 1846

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
23. Situatie- en profieltekeningen van de provinciale weg vanaf de grote weg te Meppel naar de zijde van Zwartsluis tot bij Leenders, 1846. 1 blad
0133.02 24.5


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.5. kaart,
0133.02 24.4


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.4. kaart,
0133.02 24.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.2. kaart,
0133.02 24.11


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.11. kaart,
0133.02 24.8


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.8. kaart,
0133.02 24.6


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.6. kaart,
0133.02 24.3


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.3. kaart,
0133.02 24.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.1. kaart,
0133.02 24.10


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.10. kaart,
0133.02 24.9


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.9. kaart,
0133.02 24.7


1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Lengteprofielen van de grote weg langs de Drentsche Hoofdvaart, 1847, 1848, 11 bladen
24.7. kaart,
0133.02 25
1847 - 1847

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
25. Situatietekening van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 ten westen van Meppel, vanaf de Veenebrug tot het embranchement zijtak no. 3 naar Leeuwarden, 1847. 1 blad
0133.02 26
1851 - 1851

1.1. Wegen en bruggen
1.1.1. Weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
26. Situatietekening van het gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 ten zuiden van Meppel tot de Reesterbrug, 1851. 1 blad
0133.02 27
1819 - 1819

1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
27. Figuratieve kaart der onderscheidene wegen van communicatie tussen provincies Drenthe en Friesland, 1819. 1 blad
0133.02 28
1826 - 1826

1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
28. Kaart van de aansluiting van de weg van Schoonebeek, Pathuis en Vlieghuis op die van Dalen naar Coevorden, 1826. 1 blad
0133.02 29
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
29. Tekening van de weg van Assen naar Vries, c. 1830. 1 blad
0133.02 30
1840 - 1840

1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
30. Situatie- en lengteprofieltekening van de weg van Assen naar Beilen in de gemeente Assen, c. 1840. 1 blad
0133.02 31.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Kaart van de weg van Assen over Vries naar de Punterbrug ten dienste van de onteigening van stroken grond langs deze weg, 1844, 2 bladen
31.2. kaart,
0133.02 31.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Kaart van de weg van Assen over Vries naar de Punterbrug ten dienste van de onteigening van stroken grond langs deze weg, 1844, 2 bladen
31.1. kaart,
0133.02 32
1844 - 1844

1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
32. Situatie-, lengte en dwarsprofieltekeningen van de weg vanaf Zweeloo tot de Ruinerbrug, gemeente Ruinerwold, 1844. 1 blad
0133.02 33.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Situatie- en lengteprofieltekeningen van de weg tussen Gieten en Gasselte, waarop de nieuw aan te leggen weg is aangegeven, 1847, 2 bladen
33.2. kaart,
0133.02 33.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Situatie- en lengteprofieltekeningen van de weg tussen Gieten en Gasselte, waarop de nieuw aan te leggen weg is aangegeven, 1847, 2 bladen
33.1. kaart,
0133.02 34
1847 - 1847

1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
34. Kaart van een gedeelte van de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 ten noorden van Vries, 1847. 1 blad
0133.02 35.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Kaart opgemaakt voor de aanleg van nieuwe wegen, c. 1860, 4 bladen
35.c. kaart,
0133.02 35.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Kaart opgemaakt voor de aanleg van nieuwe wegen, c. 1860, 4 bladen
35.a. kaart,
0133.02 35.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Kaart opgemaakt voor de aanleg van nieuwe wegen, c. 1860, 4 bladen
35.d. kaart,
0133.02 35.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.2. Overige wegen
Kaart opgemaakt voor de aanleg van nieuwe wegen, c. 1860, 4 bladen
35.b. kaart,
0133.02 36.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plan voor een ophaalbrug te bouwen in de weg van Assen naar Meppel, plan voor een draaibrug te bouwen in de weg van Assen naar Meppel, c. 1810, 3 bladen
36.c. kaart,
0133.02 36.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plan voor een ophaalbrug te bouwen in de weg van Assen naar Meppel, plan voor een draaibrug te bouwen in de weg van Assen naar Meppel, c. 1810, 3 bladen
36.a. kaart,
0133.02 36.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plan voor een ophaalbrug te bouwen in de weg van Assen naar Meppel, plan voor een draaibrug te bouwen in de weg van Assen naar Meppel, c. 1810, 3 bladen
36.b. kaart,
0133.02 37
1823 - 1823

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
37. Tekening van de stenen brug over de Nijeveensche Grift in de grote weg der Eerste Klasse no. 1, 1823. 1 blad
0133.02 38.e


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor de nieuw aan te leggen weg Zwolle-Leeuwarden bij de rivier de Reest te Meppel, 1828, 6 bladen
38.e. kaart,
0133.02 38.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor de nieuw aan te leggen weg Zwolle-Leeuwarden bij de rivier de Reest te Meppel, 1828, 6 bladen
38.c. kaart,
0133.02 38.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor de nieuw aan te leggen weg Zwolle-Leeuwarden bij de rivier de Reest te Meppel, 1828, 6 bladen
38.a. kaart,
0133.02 38.f


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor de nieuw aan te leggen weg Zwolle-Leeuwarden bij de rivier de Reest te Meppel, 1828, 6 bladen
38.f. kaart,
0133.02 38.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor de nieuw aan te leggen weg Zwolle-Leeuwarden bij de rivier de Reest te Meppel, 1828, 6 bladen
38.d. kaart,
0133.02 38.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor de nieuw aan te leggen weg Zwolle-Leeuwarden bij de rivier de Reest te Meppel, 1828, 6 bladen
38.b. kaart,
0133.02 39.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening van de reconstructie van twee valbruggen benevens het maken van twee nieuwe heulen behorende bij de grote weg der Tweede Klasse no. 1 van Meppel naar Steenwijk voor zover het Drenthe betreft, 1828, 1 blad
39.a. kaart,
0133.02 39.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening van de reconstructie van twee valbruggen benevens het maken van twee nieuwe heulen behorende bij de grote weg der Tweede Klasse no. 1 van Meppel naar Steenwijk voor zover het Drenthe betreft, 1828, 1 blad
39.b. kaart,
0133.02 40
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
40. Plan voor een ophaalbrug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 over de Hoogeveensche Vaart in de stad Meppel, 1830. 2 bladen
0133.02 41
1830 - 1830

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
41. Plan voor een ophaalbrug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 in de provincie Drenthe over de zgn. Van der Veenswijk in de gemeente Smilde, 1830. 1 blad
0133.02 42.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plannen voor een draaibrug en een ophaalbrug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 tussen Assen en Smilde over de Watering (bij de houtzaagmolen), 1830, 2 bladen
42.b. kaart,
0133.02 42.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plannen voor een draaibrug en een ophaalbrug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 tussen Assen en Smilde over de Watering (bij de houtzaagmolen), 1830, 2 bladen
42.a. kaart,
0133.02 43.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plan voor twee ophaalbruggen in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 in de provincie Drenthe, gemeente Smilde, als brug over de Kymmelswijk en een brug over de Wittewijk, 1831, 2 bladen
43.b. kaart,
0133.02 43.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Plan voor twee ophaalbruggen in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 in de provincie Drenthe, gemeente Smilde, als brug over de Kymmelswijk en een brug over de Wittewijk, 1831, 2 bladen
43.a. kaart,
0133.02 44
1832 - 1832

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
44. Plan voor een vaste brug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 in de gemeente Smilde over de Kromme Wijk, 1832. 1 blad
0133.02 45
1833 - 1833

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
45. Plan voor een ophaalbrug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 over de Keizersgracht te Meppel, 1833. 1 blad
0133.02 46
1836 - 1836

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
46. Tekening van een vaste brug in plaats van de oude ophaalbrug over de Uffelterboervaart in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 zijtak no. 2 te Havelte, 1836. 1 blad
0133.02 47
1837 - 1837

1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
47. Tekening voor het vernieuwen van de Piele- en de Boskampbrug in de grote weg der Eerste Klasse no. 1 van Assen naar Meppel, 1837. 1 blad
0133.02 48.3


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.3. kaart,
0133.02 48.2


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.2. kaart,
0133.02 48.6


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.6. kaart,
0133.02 48.4


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.4. kaart,
0133.02 48.1


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.1. kaart,
0133.02 48.7


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.7. kaart,
0133.02 48.5


1.1. Wegen en bruggen
1.1.3. Bruggen bij en in de weg der Eerste Klasse van Meppel naar Assen met zijtakken
Tekening voor vernieuwing van de Berebrug, de Veenebrug, de Van der Veenschebrug en de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaart in en bij Meppel, 1843, 7 bladen
48.5. kaart,
0133.02 49
1810 - 1810

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
49. Tekening van een stenen boog ter vervanging van de oude houten brug over het singel in de Kruisstraat te Assen, (c. 1810). 1 blad
0133.02 50
1820 - 1820

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
50. Tekening van een nieuwe houten brug over de Beilervaart te bouwen bij de Drentsche Hoofdvaart, (c. 1820). 1 blad
0133.02 51
1820 - 1820

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
51. Tekening van de draaibrug over de Beilervaart, (c. 1820). 1 blad
0133.02 52
1829 - 1829

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
52. Tekening van een nieuwe houten brug over de Beilervaart ter vervaning van de Oude Hijkerbrug, 1829. 1 blad
0133.02 53.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekening van de tegenwoordige stenen brug over het Gasterse diep nabij Gasteren in de weg van Assen naar Anloo om veranderd te worden in een houten brug met stenen wandhoofden, 1836, 3 bladen
53.d. kaart,
0133.02 53.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekening van de tegenwoordige stenen brug over het Gasterse diep nabij Gasteren in de weg van Assen naar Anloo om veranderd te worden in een houten brug met stenen wandhoofden, 1836, 3 bladen
53.c. kaart,
0133.02 53.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekening van de tegenwoordige stenen brug over het Gasterse diep nabij Gasteren in de weg van Assen naar Anloo om veranderd te worden in een houten brug met stenen wandhoofden, 1836, 3 bladen
53.a. kaart,
0133.02 53.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekening van de tegenwoordige stenen brug over het Gasterse diep nabij Gasteren in de weg van Assen naar Anloo om veranderd te worden in een houten brug met stenen wandhoofden, 1836, 3 bladen
53.b. kaart,
0133.02 54
1836 - 1836

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
54. Tekeningen voor een overlaat met vaste brug in de rijweg naast de Beilervaart, 1836. 2 bladen
0133.02 55.f


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, 1844, 6 bladen
55.f. kaart,
0133.02 55.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, 1844, 6 bladen
55.d. kaart,
0133.02 55.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, 1844, 6 bladen
55.b. kaart,
0133.02 55.e


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, 1844, 6 bladen
55.e. kaart,
0133.02 55.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, 1844, 6 bladen
55.c. kaart,
0133.02 55.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, 1844, 6 bladen
55.a. kaart,
0133.02 56
1844 - 1844

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
56. Tekening voor een vaste brug in de Stouwdijk beneden de Paradijssluis, 1844. 1 blad
0133.02 57
1844 - 1844

1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
57. Situatietekening van het terrein tot bouwing der scheluwe draaibrug over het vaarwater De Welle met daarbij behorende brugwachterswoning aan de grote weg van Sneek naar Lemmer, 1844. 1 blad
0133.02 58.c


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.c. kaart,
0133.02 58.o


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.o. kaart,
0133.02 58.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.b. kaart,
0133.02 58.n


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.n. kaart,
0133.02 58.l


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.l. kaart,
0133.02 58.j


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.j. kaart,
0133.02 58.h


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.h. kaart,
0133.02 58.f


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.f. kaart,
0133.02 58.d


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.d. kaart,
0133.02 58.p


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.p. kaart,
0133.02 58.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.a. kaart,
0133.02 58.m


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.m. kaart,
0133.02 58.k


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.k. kaart,
0133.02 58.i


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.i. kaart,
0133.02 58.g


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.g. kaart,
0133.02 58.e


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.e. kaart,
0133.02 58.q


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen van bruggen over de Hoogeveensche Vaart, 1846, 17 bladen
58.q. kaart,
0133.02 59.a


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen voor een vaste en een valbrug ter vervanging van de vaste brug gelegen in de monding van de Beilervaart te Hoogersmilde, 1851, 2 bladen
59.a. kaart,
0133.02 59.b


1.1. Wegen en bruggen
1.1.4. Overige bruggen
Tekeningen voor een vaste en een valbrug ter vervanging van de vaste brug gelegen in de monding van de Beilervaart te Hoogersmilde, 1851, 2 bladen
59.b. kaart,
0133.02 60.e


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.e. kaart,
0133.02 60.q


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.q. kaart,
0133.02 60.p


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.p. kaart,
0133.02 60.d


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.d. kaart,
0133.02 60.b


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.b. kaart,
0133.02 60.n


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.n. kaart,
0133.02 60.z


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.z. kaart,
0133.02 60.aa


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.aa. kaart,
0133.02 60.l


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.l. kaart,
0133.02 60.x


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.x. kaart,
0133.02 60.j


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.j. kaart,
0133.02 60.v


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.v. kaart,
0133.02 60.h


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.h. kaart,
0133.02 60.t


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.t. kaart,
0133.02 60.f


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.f. kaart,
0133.02 60.r


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.r. kaart,
0133.02 60.c


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.c. kaart,
0133.02 60.o


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.o. kaart,
0133.02 60.ab


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.ab. kaart,
0133.02 60.m


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.m. kaart,
0133.02 60.y


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.y. kaart,
0133.02 60.a


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.a. kaart,
0133.02 60.k


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.k. kaart,
0133.02 60.w


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.w. kaart,
0133.02 60.i


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.i. kaart,
0133.02 60.u


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.u. kaart,
0133.02 60.g


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.g. kaart,
0133.02 60.s


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor de te bouwen Haarschut, Dieverderschut, Uffelter- en Pastoorschut in de Drentsche Hoofdvaart, 1815/1816, 28 bladen
60.s. kaart,
0133.02 61
1816 - 1816

1.2. Waterbouwkundige werken
61. Plattegrond van de fundering van een nieuwe houten sluis te bouwen in de plaats van het Haarschut op de Drentsche Hoofdvaart, (c. 1816). 1 blad
0133.02 62
1820 - 1820

1.2. Waterbouwkundige werken
62. Ontwerp van een houten duiker voor de Drentsche Hoofdvaart, 1820. 1 blad
0133.02 63
1820 - 1820

1.2. Waterbouwkundige werken
63. Tekening van de Dieverderschutsluis, (c. 1820). 1 blad
0133.02 64
1830 - 1830

1.2. Waterbouwkundige werken
64. Tekening van een nieuw te bouwen keerschutting in de Dwingelooerstroom beneden de Dieverderschutsluis, 1830. 1 blad
0133.02 65
1830 - 1831

1.2. Waterbouwkundige werken
65. Tekeningen van een waterleiding naast de Uffelter- en Pastoorschutsluizen op de Drentsche Hoofdvaart en op het Witterschut, 1830/1831. 3 bladen
0133.02 66.3


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekening van een nieuw te bouwen keerschutting in de Oude Stroom, gemeente Dwingeloo, 1832, 3 bladen
66.3. kaart,
0133.02 66.1


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekening van een nieuw te bouwen keerschutting in de Oude Stroom, gemeente Dwingeloo, 1832, 3 bladen
66.1. kaart,
0133.02 66.2


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekening van een nieuw te bouwen keerschutting in de Oude Stroom, gemeente Dwingeloo, 1832, 3 bladen
66.2. kaart,
0133.02 67
1832 - 1832

1.2. Waterbouwkundige werken
67. Situatiekaart van het terrein genaamd De Tjassenswijk" tussen de Oostermoerse Vaart en het Gieterdiep, waarop aangetoond wordt de peilwaterstand in de Oostermoerse Vaart, ter opmaking van een resultaat voor het plaatsen van een overlaat in deze wijk ten einde het overtollige water uit het Stadskanaal naar de Oostermoerse Vaart af te leiden, 1832. 1 blad"
0133.02 68.c


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de keerschutting in de stroom te Beilen, 1832, 1833, 4 bladen
68.c. kaart,
0133.02 68.a


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de keerschutting in de stroom te Beilen, 1832, 1833, 4 bladen
68.a. kaart,
0133.02 68.d


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de keerschutting in de stroom te Beilen, 1832, 1833, 4 bladen
68.d. kaart,
0133.02 68.b


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de keerschutting in de stroom te Beilen, 1832, 1833, 4 bladen
68.b. kaart,
0133.02 69.b


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.b. kaart,
0133.02 69.a


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.a. kaart,
0133.02 69.g


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.g. kaart,
0133.02 69.e


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.e. kaart,
0133.02 69.c


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.c. kaart,
0133.02 69.h


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.h. kaart,
0133.02 69.f


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.f. kaart,
0133.02 69.d


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de sluizen in de Hoogeveensche Vaart, (c. 1835), 8 bladen
69.d. kaart,
0133.02 70
1836 - 1836

1.2. Waterbouwkundige werken
70. Tekeningen van de beschoeiing beneden de Wittelterschutsluis, 1836. 1 blad
0133.02 71
1820 - 1820

1.2. Waterbouwkundige werken
71. Tekening van een ontwerp voor een overloop in de Drentsche Hoofdvaart, (c. 1820). 1 blad
0133.02 72.a


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor het maken van een tweede schutkolk beneden de Paradijsschutsluis op de Drentsche Hoofdvaart, en planstandtekeningen van het Paradijsverlaat, 1841, 3 bladen
72.a. kaart,
0133.02 72.b


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor het maken van een tweede schutkolk beneden de Paradijsschutsluis op de Drentsche Hoofdvaart, en planstandtekeningen van het Paradijsverlaat, 1841, 3 bladen
72.b. kaart,
0133.02 72.c


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen voor het maken van een tweede schutkolk beneden de Paradijsschutsluis op de Drentsche Hoofdvaart, en planstandtekeningen van het Paradijsverlaat, 1841, 3 bladen
72.c. kaart,
0133.02 73
1844 - 1844

1.2. Waterbouwkundige werken
73. Schets van de situatie bij de Hulterboer met projectschutsluis in het voorgestelde afwateringskanaal van Coevorden naar Ane, 1844. 1 blad
0133.02 74.b


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van een houten en stenen duiker onder de Grote weg no. 1 zijtak no. 3 naar Leeuwarden, tot uitwatering van het Havelter polderwater, 1847, 3 bladen
74.b. kaart,
0133.02 74.c


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van een houten en stenen duiker onder de Grote weg no. 1 zijtak no. 3 naar Leeuwarden, tot uitwatering van het Havelter polderwater, 1847, 3 bladen
74.c. kaart,
0133.02 74.a


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van een houten en stenen duiker onder de Grote weg no. 1 zijtak no. 3 naar Leeuwarden, tot uitwatering van het Havelter polderwater, 1847, 3 bladen
74.a. kaart,
0133.02 75.e


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de Molenwijksluis te Smilde, 1842, 1850, 5 bladen
75.e. kaart,
0133.02 75.c


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de Molenwijksluis te Smilde, 1842, 1850, 5 bladen
75.c. kaart,
0133.02 75.a


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de Molenwijksluis te Smilde, 1842, 1850, 5 bladen
75.a. kaart,
0133.02 75.d


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de Molenwijksluis te Smilde, 1842, 1850, 5 bladen
75.d. kaart,
0133.02 75.b


1.2. Waterbouwkundige werken
Tekeningen van de vernieuwing van de Molenwijksluis te Smilde, 1842, 1850, 5 bladen
75.b. kaart,
0133.02 76
1815 - 1815

1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
76. Figuratieve kaart van de Hoofd- en Beilervaarten met de lage landen aan beide zijden, (c. 1815). 1 blad
0133.02 77
1830 - 1830

1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
77. Lengteprofiel over de midden der Hoofdvaart tussen de Veene- en de Wittelerschutsluizen, ( c. 1830). 1 blad
0133.02 78
1830 - 1830

1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
78. Profielen van de Drentsche Hoofdvaart tussen de Eerste Uffelterbrug en Meursing (gedeelte van...), (c. 1830). 1 blad
0133.02 79.1


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Tekeningen van het peil van het bovenpand van de Drentsche Hoofdvaart in Assen, (c. 1840), 2 bladen
79.1. kaart,
0133.02 79.2


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Tekeningen van het peil van het bovenpand van de Drentsche Hoofdvaart in Assen, (c. 1840), 2 bladen
79.2. kaart,
0133.02 80.5


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Veene- tot aan de Dieverderschutsluis en idem vanaf de Witteler- tot aan de Paradijsschutsluis, 1859, 6 bladen
80.5. kaart,
0133.02 80.3


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Veene- tot aan de Dieverderschutsluis en idem vanaf de Witteler- tot aan de Paradijsschutsluis, 1859, 6 bladen
80.3. kaart,
0133.02 80.1


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Veene- tot aan de Dieverderschutsluis en idem vanaf de Witteler- tot aan de Paradijsschutsluis, 1859, 6 bladen
80.1. kaart,
0133.02 80.6


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Veene- tot aan de Dieverderschutsluis en idem vanaf de Witteler- tot aan de Paradijsschutsluis, 1859, 6 bladen
80.6. kaart,
0133.02 80.4


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Veene- tot aan de Dieverderschutsluis en idem vanaf de Witteler- tot aan de Paradijsschutsluis, 1859, 6 bladen
80.4. kaart,
0133.02 80.2


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Veene- tot aan de Dieverderschutsluis en idem vanaf de Witteler- tot aan de Paradijsschutsluis, 1859, 6 bladen
80.2. kaart,
0133.02 81
1859 - 1859

1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
81. Situatietekeningen van de Drentsche Hoofdvaart vanaf de Dieverderschutsluis tot aan de Wittelerschutsluis, waarop in rood is aangeduid de gevorderde onteigening wegens peilsverhoging in verband met het Noordwillemskanaal, 1859. 1 blad
0133.02 82
1825 - 1825

1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
82. Kaart van een gedeelte van de rivier de Vecht vanaf de Hardenberg tot boven de Coevordensche Vecht met een gedeelte daarvan opwaarts tot boven de Grote Scheer, waarop met rood is aangetoond het project van een verlegging van de Coevordensche Vecht, (c. 1825). 1 blad
0133.02 83.9


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.9. kaart,
0133.02 83.7


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.7. kaart,
0133.02 83.5


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.5. kaart,
0133.02 83.2


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.2. kaart,
0133.02 83.10


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.10. kaart,
0133.02 83.8


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.8. kaart,
0133.02 83.6


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.6. kaart,
0133.02 83.3


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.3. kaart,
0133.02 83.1


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een ontworpen kanaal te Coevorden en de rivier de Vecht ter afvoer van overtollig water, 1831/1832, 2 bladen
83.1. kaart,
0133.02 84.3


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaart van het gebied tussen de Vecht en de weg van Coevorden naar Gramsbergen, (c. 1840), 3 bladen
84.3. kaart,
0133.02 84.2


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaart van het gebied tussen de Vecht en de weg van Coevorden naar Gramsbergen, (c. 1840), 3 bladen
84.2. kaart,
0133.02 84.4


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaart van het gebied tussen de Vecht en de weg van Coevorden naar Gramsbergen, (c. 1840), 3 bladen
84.4. kaart,
0133.02 84.1


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaart van het gebied tussen de Vecht en de weg van Coevorden naar Gramsbergen, (c. 1840), 3 bladen
84.1. kaart,
0133.02 85
1842 - 1842

1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
85. Situatietekening en lengteprofiel van het projectkanaal van Coevorden naar Ane, 1842. 1 blad
0133.02 86
1842 - 1842

1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
86. Kaart van de landerijen om en nabij Coevorden, waarop aangegeven, die welke kunnen geacht worden bij een te verbeteren afwatering geheel of gedeeltelijk belang te hebben, 1842. 1 blad
0133.02 87.b


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een terrein en dat gedeelte der kleine Vecht te Z.W. van Coevorden, waarmee in verband staat het project ter verbetering van de waterontlasting, 1847, 2 bladen
87.b. kaart,
0133.02 87.a


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Kaarten van een terrein en dat gedeelte der kleine Vecht te Z.W. van Coevorden, waarmee in verband staat het project ter verbetering van de waterontlasting, 1847, 2 bladen
87.a. kaart,
0133.02 88.b


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Situatietekening en lengte- en dwarsprofielen van een ontworpen kanaal tussen Coevorden en de Vecht bij Ane, projectbrug over hulp- of bijkanaal voor de afwatering uit de gracht te Coevorden tot in de kleine Vecht bij de Hultenboer, 1848, 2 bladen
88.b. kaart,
0133.02 88.a


1.3. Waterwegen
1.3.2. Waterwegen rond Coevorden
Situatietekening en lengte- en dwarsprofielen van een ontworpen kanaal tussen Coevorden en de Vecht bij Ane, projectbrug over hulp- of bijkanaal voor de afwatering uit de gracht te Coevorden tot in de kleine Vecht bij de Hultenboer, 1848, 2 bladen
88.a. kaart,
0133.02 89.b


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Peilkaarten van de hoogten der waterkeringen in de Hoogeveensche Vaart volgens opmetingen van de jaren 1779, 1783 en 1833, 3 bladen
89.b. kaart,
0133.02 89.c


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Peilkaarten van de hoogten der waterkeringen in de Hoogeveensche Vaart volgens opmetingen van de jaren 1779, 1783 en 1833, 3 bladen
89.c. kaart,
0133.02 89.a


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Peilkaarten van de hoogten der waterkeringen in de Hoogeveensche Vaart volgens opmetingen van de jaren 1779, 1783 en 1833, 3 bladen
89.a. kaart,
0133.02 90.a


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kopie van een door de landmeter C. Keetelaar in de jaren 1810/1811 gemaakte kaart houdende terreinopmetingen, waterpassing en peiling vanaf het Oost-Opgaande te Hoogeveen in een rechte lijn tot aan de scheidsraai tussen Hoogeveen en de marke Zwinderen, voorts in een rechte lijn langs de scheiding tussen de veenmarken Zwinderen en Veenhuizen tot in de stroom De Grutte" van daar etc. tot in de Noord- en Zuidbargervenen, 1834., 2 bladen
90.a. kaart,"
0133.02 90.b


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kopie van een door de landmeter C. Keetelaar in de jaren 1810/1811 gemaakte kaart houdende terreinopmetingen, waterpassing en peiling vanaf het Oost-Opgaande te Hoogeveen in een rechte lijn tot aan de scheidsraai tussen Hoogeveen en de marke Zwinderen, voorts in een rechte lijn langs de scheiding tussen de veenmarken Zwinderen en Veenhuizen tot in de stroom De Grutte" van daar etc. tot in de Noord- en Zuidbargervenen, 1834., 2 bladen
90.b. kaart,"
0133.02 91.d


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten van de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, (c. 1840), 5 bladen
91.d. kaart,
0133.02 91.b


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten van de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, (c. 1840), 5 bladen
91.b. kaart,
0133.02 91


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten van de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, (c. 1840), 5 bladen
91. kaart,
0133.02 91.c


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten van de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, (c. 1840), 5 bladen
91.c. kaart,
0133.02 91.a


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten van de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, (c. 1840), 5 bladen
91.a. kaart,
0133.02 92.f


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.f. kaart,
0133.02 92.e


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.e. kaart,
0133.02 92.c


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.c. kaart,
0133.02 92.a


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.a. kaart,
0133.02 92.g


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.g. kaart,
0133.02 92.d


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.d. kaart,
0133.02 92.b


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaart vanaf het Meppelerdiep door die stad langs de Hoogeveensche Vaart en geprojecteerde verlenging langs Veenhuizen en bezuiden Wachtum tot in de venen van Zuid- en Noordbarge in de gemeente Emmen, 1842, 7 bladen
92.b. kaart,
0133.02 93.b


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Situatietekening1en en profielen van de stad Meppel met het terrein, waarop de projecten ter verbetering van de Hoogeveensche Vaart zijn aangegeven, 1843, 3 bladen
93.b. kaart,
0133.02 93.c


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Situatietekening1en en profielen van de stad Meppel met het terrein, waarop de projecten ter verbetering van de Hoogeveensche Vaart zijn aangegeven, 1843, 3 bladen
93.c. kaart,
0133.02 93.a


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Situatietekening1en en profielen van de stad Meppel met het terrein, waarop de projecten ter verbetering van de Hoogeveensche Vaart zijn aangegeven, 1843, 3 bladen
93.a. kaart,
0133.02 94.h


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.h. kaart,
0133.02 94.g


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.g. kaart,
0133.02 94.e


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.e. kaart,
0133.02 94.c


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.c. kaart,
0133.02 94.a


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.a. kaart,
0133.02 94a.1


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Figuratieve kaart waarin aangegeven wordt de strekking en ligging van alle dijken, wateren, wegen en sluizen, welke onmiddellijk betrekking hebben op de algemene waterstaat of daarmee in verband staan in het departement Drenthe voor zoverre in het derde district gelegen is, volgens een memorie hier aan geannexeerd, vervaardigd op last van zijne excellentie den minister van den waterstaat, dato 26 van Grasmaand 1810, 2 Divisie, 1 Bureau, no. 255, 1811, (met concept) voorzien van potloodaantekeningen over benamingen van sluizen., 2 bladen
94a.1. kaart,
0133.02 94.f


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.f. kaart,
0133.02 94.d


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.d. kaart,
0133.02 94.b


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende de verbetering van de Hoogeveensche Vaart, 1846/c. 1830, 8 bladen
94.b. kaart,
0133.02 94a.2


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Figuratieve kaart waarin aangegeven wordt de strekking en ligging van alle dijken, wateren, wegen en sluizen, welke onmiddellijk betrekking hebben op de algemene waterstaat of daarmee in verband staan in het departement Drenthe voor zoverre in het derde district gelegen is, volgens een memorie hier aan geannexeerd, vervaardigd op last van zijne excellentie den minister van den waterstaat, dato 26 van Grasmaand 1810, 2 Divisie, 1 Bureau, no. 255, 1811, (met concept) voorzien van potloodaantekeningen over benamingen van sluizen., 2 bladen
94a.2. kaart,
0133.02 95
1820 - 1820

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
95. Situatie en profielen van de Beilervaart tussen de Hoofdvaart en het dorp Beilen, (c. 1820). 1 blad
0133.02 96.b


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Figuratief kaartje van een gedeelte der Drentse Hoofdvaart, het Dwingeloerstroompje en de Oude Smildervaart in de nabijheid van de Dieverbrug, het Koningschut en het gewezen Spiekschut, 1821, 2 bladen
96.b. kaart,
0133.02 96.a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Figuratief kaartje van een gedeelte der Drentse Hoofdvaart, het Dwingeloerstroompje en de Oude Smildervaart in de nabijheid van de Dieverbrug, het Koningschut en het gewezen Spiekschut, 1821, 2 bladen
96.a. kaart,
0133.02 97
1825 - 1825

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
97. Terreinkaart der rivier de Wold Aa met zijstroompjes, lopende vanaf de Oude Smildervaart oostwaarts tot aan de Ruinermarke bij de zgn. Kraaksloot, (c. 1825). 1 blad
0133.02 98.c


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een kanaal tussen het dorp Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, (c. 1825), 1 blad
98.c. kaart,
0133.02 98.a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een kanaal tussen het dorp Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, (c. 1825), 1 blad
98.a. kaart,
0133.02 98.d


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een kanaal tussen het dorp Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, (c. 1825), 1 blad
98.d. kaart,
0133.02 98.b


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een kanaal tussen het dorp Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, (c. 1825), 1 blad
98.b. kaart,
0133.02 99
1825 - 1825

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
99. Kaart met daarop aangegeven Frederiksoord, Westerbeeksloot en de Aa, (c. 1825). 1 blad
0133.02 100.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.2. kaart,
0133.02 100.19


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.19. kaart,
0133.02 100.18


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.18. kaart,
0133.02 100.29


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.29. kaart,
0133.02 100.27


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.27. kaart,
0133.02 100.16


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.16. kaart,
0133.02 100.25


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.25. kaart,
0133.02 100.9


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.9. kaart,
0133.02 100.14


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.14. kaart,
0133.02 100.12


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.12. kaart,
0133.02 100.23


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.23. kaart,
0133.02 100.7


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.7. kaart,
0133.02 100.21


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.21. kaart,
0133.02 100.5


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.5. kaart,
0133.02 100.10


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.10. kaart,
0133.02 100.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.1. kaart,
0133.02 100.3


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.3. kaart,
0133.02 100.17


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.17. kaart,
0133.02 100.28


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.28. kaart,
0133.02 100.26


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.26. kaart,
0133.02 100.15


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.15. kaart,
0133.02 100.8


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.8. kaart,
0133.02 100.13


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.13. kaart,
0133.02 100.24


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.24. kaart,
0133.02 100.22


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.22. kaart,
0133.02 100.6


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.6. kaart,
0133.02 100.11


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.11. kaart,
0133.02 100.20


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.20. kaart,
0133.02 100.4


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaarten en lengteprofielen van het kanaal van Frederiksoord naar Groningen langs Veenhuizen en het Peizerdiep, (c. 1825), 29 bladen
100.4. kaart,
0133.02 101
1828 - 1828

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
101. Situatie van het Meppelerdiep met projecten in groen en rood ter verbetering van de scheepvaart van Meppel naar Zwartsluis voorgesteld benevens de daarmee in verband staande afwatering, 1828. 1 blad
0133.02 102
1829 - 1829

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
102. Kaart van het Gieter- en Bonnerveen met de geprojecteerde vaart tussen het Hoofddiep en de Zondagswijk, kopie, 1829. 1 blad
0133.02 103
1830 - 1830

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
103. Kaart van een ontworpen kanaal tussen het Meppelerdiep en Coevorden, (c. 1830). 1 blad
0133.02 104.b


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Ontwerpen van de aanleg voor de nieuwe Norgervaart bij de Kolonievaart, 1830, 2 bladen
104.b. kaart,
0133.02 104.a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Ontwerpen van de aanleg voor de nieuwe Norgervaart bij de Kolonievaart, 1830, 2 bladen
104.a. kaart,
0133.02 105
1830 - 1830

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
105. Situatiekaart van veenlanden van J. van der Veen en Compagnie gelegen in de gemeente Smilde prov. Drenthe, waarop wordt aangetoond ontwerpen voor een watermolen en een schutsluis te bouwen in deze steden ten einde de Drentsche Hoofdvaart van deze veenlanden af te sluiten en om het water van deze veenlanden liggende achter deze schutsluis af te malen, 1830. 1 blad
0133.02 106
1831 - 1831

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
106. Situatiekaart van de mr. Sikkenswijk in de gemeente Smilde, waarop aangegeven worden de peilingen van de diepten van deze wijk beneden peil van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, verricht den 7den juni 1831., . 1 blad
0133.02 107
1831 - 1831

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
107. Situatiekaart van het terrein der omliggende plaatsen in de nabijheid van de rivier de Reest in de provincie Overijssel en Drenthe i.v.m. een plan om door een kortere en meer vermogende waterafvoer de landen van Staphorst, Rouveen, Meppel, De Wijk, Het Hoogeveen etc. van de overtollige wateren te bevrijden, 1831. 1 blad
0133.02 108
1832 - 1832

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
108. Situatiekaart van een terrein aan de zaagmolen te Assen i.v.m. een plan voor een verlenging van de afwateringen nevens de houtzaagmolen, 1832. 1 blad
0133.02 109
1832 - 1832

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
109. Situatiekaart van een gedeelte van de stroom boven Beilen met daarop aangegeven de plaatsen van de keerschuttingen, alsmede een ontwerp voor een doorsnijding om een spoedige afwatering van dit gedeelte van de stroom te verkrijgen, 1832. 1 blad
0133.02 110
1833 - 1833

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
110. Situatiekaart van het terrein en de stroom de Aa vanaf de Erfscheider- en Emmervenen in de provincie Drenthe tot het dorp Wedde in de provincie Groningen met daarop aangegeven de geschilpunten tussen de landeigenaren te Roswinkel en Ter Apel aangaande de afwatering door deze stroom, 1833. 1 blad
0133.02 111.b


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaart en profieltekeningen van het terrein der Kolonievaart van Veenhuizen vanaf de Norgervaart tot het Eerste Gesticht, 1822, 2 bladen
111.b. kaart,
0133.02 111.a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatiekaart en profieltekeningen van het terrein der Kolonievaart van Veenhuizen vanaf de Norgervaart tot het Eerste Gesticht, 1822, 2 bladen
111.a. kaart,
0133.02 112.a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van een ontworpen kanaal tussen Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, 1833, 5 bladen
112.a. kaart,
0133.02 112.d


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van een ontworpen kanaal tussen Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, 1833, 5 bladen
112.d. kaart,
0133.02 112.b


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van een ontworpen kanaal tussen Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, 1833, 5 bladen
112.b. kaart,
0133.02 112


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van een ontworpen kanaal tussen Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, 1833, 5 bladen
112. kaart,
0133.02 112.c


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van een ontworpen kanaal tussen Zuidlaren en de Oostermoersche Vaart, 1833, 5 bladen
112.c. kaart,
0133.02 113
1835 - 1835

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
113. Kaart van de loop en situatie van het Hoornsche diep ven even boven Noordlaren tot door Groningen, 1835. 1 blad
0133.02 114.b


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Grondvlak van de Beilervaart voor zoverre deze zich uitstrekt tussen de Hoofdvaart en het dorp Beilen over een lengte van 10.208 ellen, (c. 1835), 2 bladen
114.b. kaart,
0133.02 114.a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Grondvlak van de Beilervaart voor zoverre deze zich uitstrekt tussen de Hoofdvaart en het dorp Beilen over een lengte van 10.208 ellen, (c. 1835), 2 bladen
114.a. kaart,
0133.02 115
1838 - 1838

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
115. Situatie van een gedeelte van de rivier de Reest onder de gemeente Zuidwolde met de daarmede uit de Dedemsvaart in verband staande wijken, kanalen, schutten etc., 1838. 1 blad
0133.02 116.4


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.4. kaart,
0133.02 116.3


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.3. kaart,
0133.02 116.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.1. kaart,
0133.02 116.7


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.7. kaart,
0133.02 116.5


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.5. kaart,
0133.02 116.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.2. kaart,
0133.02 116.6


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing, 1838, 6 bladen
116.6. kaart,
0133.02 117
1838 - 1838

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
117. Situatie van het terrein tussen de Oostermoersche Vaart en de fabriek van de heer Schukking, 1838. 1 blad
0133.02 118.3


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaart en tekeningen voor een ontworpen kanaal van Steenwijk naar Frederiksoord, 1838, 5 bladen
118.3. kaart,
0133.02 118.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaart en tekeningen voor een ontworpen kanaal van Steenwijk naar Frederiksoord, 1838, 5 bladen
118.1. kaart,
0133.02 118.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaart en tekeningen voor een ontworpen kanaal van Steenwijk naar Frederiksoord, 1838, 5 bladen
118.2. kaart,
0133.02 119
1838 - 1838

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
119. Kopie van een kaart van een gedeelte der provincie Drenthe, waarop zijn aangetekend de gewaterpaste lijnen en het project van kanalisatie naar het Z.O.-gedeelte van deze provincie, 1838. 1 blad
0133.02 120.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het eerste ontworpen trace voor het Kanaal van Assen naar Rolde, (c. 1840), 2 bladen
120.2. kaart,
0133.02 120.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het eerste ontworpen trace voor het Kanaal van Assen naar Rolde, (c. 1840), 2 bladen
120.1. kaart,
0133.02 121
1840 - 1840

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
121. Situatie van het terrein oostelijk van Zuidwolde in verband met de rivier de Reest, 1840. 1 blad
0133.02 121a


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
121a. Kaart met waterwegen in het gebied tussen Zwartsluis en Coevorden, wellicht opgemaakt i.v.m. een project ter verbinding tussen de Hoogeveensche Vaart en Dedemsvaart, resp. Reest, z.j., . 2 bladen
0133.02 122
1840 - 1840

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
122. Kaart van Nolde en opslagen in de gemeente Zuidwolde, 1840. 1 blad
0133.02 123
1840 - 1840

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
123. Kaart opgemaakt voor de aanleg van een horizontaal kanaal van Beilen naar Abbing ten behoeve van de onteigening van percelen aldaar, (c. 1840). 1 blad
0133.02 124.6


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.6. kaart,
0133.02 124.5


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.5. kaart,
0133.02 124.3


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.3. kaart,
0133.02 124.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.1. kaart,
0133.02 124.10


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.10. kaart,
0133.02 124.9


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.9. kaart,
0133.02 124.7


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.7. kaart,
0133.02 124.4


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.4. kaart,
0133.02 124.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.2. kaart,
0133.02 124.11


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.11. kaart,
0133.02 124.8


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Kaarten van de horizontale en zijdelingse waterpassingen van een kanaal beginnende te Assen, over Zuidlaren, Midlaren, Borger, Weerdinge naar Z.O.-Drenhte, 1843/1844, 11 bladen
124.8. kaart,
0133.02 125.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatietekening en lengteprofiel voor een projectkanaal uit Drenthe naar de Eems in het Koninkrijk Hannover, (c. 1845), 2 bladen
125.2. kaart,
0133.02 125.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Situatietekening en lengteprofiel voor een projectkanaal uit Drenthe naar de Eems in het Koninkrijk Hannover, (c. 1845), 2 bladen
125.1. kaart,
0133.02 126
1845 - 1845

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
126. Situatietekening van een gedeelte van de gemeente Dalen ten dienste van de onteigening voor de kanalisatie, waarvan het trace door een gestippelde rode lijn is voor gesteld, 1845. 1 blad
0133.02 127
1848 - 1848

1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
127. Lengteprofiel van het in 1848 gewaterpaste terrein voor een kanaal van Assen naar Groningen, 1848. 1 blad
0133.02 128.5


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het terrein van Assen, ten westen Taarlo, tussen Vries en Tinaarlo, ten westen Yde en ten oosten projectkanaal vanuit de Hoofdvaart te Assen richting Groningen, 1848, 5 bladen
128.5. kaart,
0133.02 128.4


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het terrein van Assen, ten westen Taarlo, tussen Vries en Tinaarlo, ten westen Yde en ten oosten projectkanaal vanuit de Hoofdvaart te Assen richting Groningen, 1848, 5 bladen
128.4. kaart,
0133.02 128.2


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het terrein van Assen, ten westen Taarlo, tussen Vries en Tinaarlo, ten westen Yde en ten oosten projectkanaal vanuit de Hoofdvaart te Assen richting Groningen, 1848, 5 bladen
128.2. kaart,
0133.02 128.3


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het terrein van Assen, ten westen Taarlo, tussen Vries en Tinaarlo, ten westen Yde en ten oosten projectkanaal vanuit de Hoofdvaart te Assen richting Groningen, 1848, 5 bladen
128.3. kaart,
0133.02 128.1


1.3. Waterwegen
1.3.4. Overige waterwegen
Lengteprofiel van het terrein van Assen, ten westen Taarlo, tussen Vries en Tinaarlo, ten westen Yde en ten oosten projectkanaal vanuit de Hoofdvaart te Assen richting Groningen, 1848, 5 bladen
128.1. kaart,
0133.02 129.3


1.4. Venen
Lengteprofiel van het terrein in de Oostermoersche venen langs de Buinerdreven vanaf het huis van J. Middeljans tot de veenplaatsen no. 25 en 26 en van het terrein langs de westzijde van de Oostermoersche venen vanaf het huis van J. Middeljans bij de Buinerdreven tot bezuiden de Valtherdijk, (c. 1835), 3 bladen
129.3. kaart,
0133.02 129.1


1.4. Venen
Lengteprofiel van het terrein in de Oostermoersche venen langs de Buinerdreven vanaf het huis van J. Middeljans tot de veenplaatsen no. 25 en 26 en van het terrein langs de westzijde van de Oostermoersche venen vanaf het huis van J. Middeljans bij de Buinerdreven tot bezuiden de Valtherdijk, (c. 1835), 3 bladen
129.1. kaart,
0133.02 129.2


1.4. Venen
Lengteprofiel van het terrein in de Oostermoersche venen langs de Buinerdreven vanaf het huis van J. Middeljans tot de veenplaatsen no. 25 en 26 en van het terrein langs de westzijde van de Oostermoersche venen vanaf het huis van J. Middeljans bij de Buinerdreven tot bezuiden de Valtherdijk, (c. 1835), 3 bladen
129.2. kaart,
0133.02 130.2


1.4. Venen
Kopie van de kaart van de Oostermoersche venen en situatiekaart van de venen tussen de Oostermoersche stroom en de grenzen van Groningen vanaf het Zuidlaardermeer tot aan Roswinkel, 1804/1833, 3 bladen
130.2. kaart,
0133.02 130.3


1.4. Venen
Kopie van de kaart van de Oostermoersche venen en situatiekaart van de venen tussen de Oostermoersche stroom en de grenzen van Groningen vanaf het Zuidlaardermeer tot aan Roswinkel, 1804/1833, 3 bladen
130.3. kaart,
0133.02 130.1


1.4. Venen
Kopie van de kaart van de Oostermoersche venen en situatiekaart van de venen tussen de Oostermoersche stroom en de grenzen van Groningen vanaf het Zuidlaardermeer tot aan Roswinkel, 1804/1833, 3 bladen
130.1. kaart,
0133.02 131
1839 - 1839

1.4. Venen
131. Situatietekening van de mond der Oostermoersche vaart in het Zuidlaardermeer, 1839. 1 blad
0133.02 132.2


1.4. Venen
Kaarten van veen boven de dijken in de marke Exloo, 1854, 2 bladen
132.2. kaart,
0133.02 132.1


1.4. Venen
Kaarten van veen boven de dijken in de marke Exloo, 1854, 2 bladen
132.1. kaart,
0133.02 133.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met plannen voor de bouwen van een pastorie te Roden, 1831, 2 bladen
133.b. kaart,
0133.02 133.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met plannen voor de bouwen van een pastorie te Roden, 1831, 2 bladen
133.a. kaart,
0133.02 134.1


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekening voor een nieuw te bouwen pastorie ten dienste der Hervormde Gemeente te Roden, 2 bladen.
134.1. kaart,
0133.02 134.2


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekening voor een nieuw te bouwen pastorie ten dienste der Hervormde Gemeente te Roden, 2 bladen.
134.2. kaart,
0133.02 135
1844 - 1844

1.4. Venen
135. Kaart betreffende de situatie van de verveningen ten noorden (van) de Reest onder de gemeente Zuidwolde, 1844. Afschrift. 1 blad
0133.02 136
1843 - 1844

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
136. Tekening met ontwerp voor de bouw van een nieuwe pastorie voor de Hervormde Gemeente te Nijeveen, 1843, met wijzigingen, 1844. 1 blad
0133.02 137.4


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.4. kaart,
0133.02 137.3


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.3. kaart,
0133.02 137.1


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.1. kaart,
0133.02 137.13


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.13. kaart,
0133.02 137.11


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.11. kaart,
0133.02 137.9


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.9. kaart,
0133.02 137.7


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.7. kaart,
0133.02 137.5


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.5. kaart,
0133.02 137.2


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.2. kaart,
0133.02 137.14


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.14. kaart,
0133.02 137.12


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.12. kaart,
0133.02 137.10


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.10. kaart,
0133.02 137.8


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.8. kaart,
0133.02 137.6


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekening van de bestaande brug- en sluiswachterswoningen aan de Hoogeveense Vaart met een schetskaart van de hoogteverschillen tussen de sluizen, (1846), 14 bladen
137.6. kaart,
0133.02 138.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe school te Beilen, 1847, 3 bladen
138.b. kaart,
0133.02 138.c


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe school te Beilen, 1847, 3 bladen
138.c. kaart,
0133.02 138.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe school te Beilen, 1847, 3 bladen
138.a. kaart,
0133.02 139
1831 - 1831

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
139. Tekening met plan voor de vergroting van het schoolgebouw te Assen, 1831. 1 blad
0133.02 140.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Situatiekaart en tekeningen voor een nieuw te bouwen kerk te Koekange (gemeente De Wijk), 1833, 3 bladen
140.b. kaart,
0133.02 140.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Situatiekaart en tekeningen voor een nieuw te bouwen kerk te Koekange (gemeente De Wijk), 1833, 3 bladen
140.a. kaart,
0133.02 140.c


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Situatiekaart en tekeningen voor een nieuw te bouwen kerk te Koekange (gemeente De Wijk), 1833, 3 bladen
140.c. kaart,
0133.02 141.2


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
Situatiekaarten betreffende de plaats van een tolhuis bij de Zaagmolen in de gemeente Assen en de plaats van een tolhuis in de gemeente Smilde aan de Witterweg aan de grote weg der eerste klasse no.1 van Assen naar Meppel, 1830-1831, 2 bladen
141.2. kaart,
0133.02 141.1


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
Situatiekaarten betreffende de plaats van een tolhuis bij de Zaagmolen in de gemeente Assen en de plaats van een tolhuis in de gemeente Smilde aan de Witterweg aan de grote weg der eerste klasse no.1 van Assen naar Meppel, 1830-1831, 2 bladen
141.1. kaart,
0133.02 142
1847 - 1847

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
142. Tekening van een nieuwe kerk voor de Israelitische gemeente te Smilde, 1847. 1 blad
0133.02 143.a


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
Tekeningen voor twee nieuw te bouwen tolhuizen aan de straatweg tussen Meppel en Steenwijk in de provincie Drenthe, 1828, 2 bladen
143.a. kaart,
0133.02 143.b


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
Tekeningen voor twee nieuw te bouwen tolhuizen aan de straatweg tussen Meppel en Steenwijk in de provincie Drenthe, 1828, 2 bladen
143.b. kaart,
0133.02 144
1825 - 1825

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.3. Overige
144. Tekening van een plan voor plaatsing van een houten gebouw in de buitenwerken van de stad Coevorden buiten de Bentheimer Poort ten gebruike van den Ontvanger en andere Ambtenaren der Belastingen, 1825. 1 blad
0133.02 145
1825 - 1825

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
145. Tekening voor een nieuwe woning voor de schutmeester bij het te bouwen stuwschut of vallaat op de Dwingeler Stroom, 1825. 1 blad
0133.02 146
1830 - 1830

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
146. Tekening voor een nieuw te bouwen sluiswachterswoning nabij de Keerschutting in de Dwingeler stroom, beneden de Dieversche Schutsluis, 1830. 1 blad
0133.02 147
1844 - 1844

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
147. Tekening van de schutmeesterswoning bij de Dieversche schutsluis in de Drentsche Hoofdvaart, 1844. 1 blad
0133.02 148
1844 - 1844

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
148. Tekening van de Dieversche schutsluis, waarop de voorgenomen vergroting van de schuur is aangetoond, 1844. 1 blad
0133.02 149
1847 - 1847

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
149. Tekening van het plan ter vergroting van de sluiswachterswoning bij het Dieverschut, 1847. 1 blad
0133.02 150.b


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekeningen van de vergroting van de sluiswachterswoning bij de Dieverschutsluis aan de Drentsche Hoofdvaart, 1848, 2 bladen
150.b. kaart,
0133.02 150.a


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekeningen van de vergroting van de sluiswachterswoning bij de Dieverschutsluis aan de Drentsche Hoofdvaart, 1848, 2 bladen
150.a. kaart,
0133.02 151.2


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekening voor de bouw van een nieuwe pastorie voor de Hervormde Gemeente te Gasselte, 1843, 2 bladen
151.2. kaart,
0133.02 151.3


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekening voor de bouw van een nieuwe pastorie voor de Hervormde Gemeente te Gasselte, 1843, 2 bladen
151.3. kaart,
0133.02 151.1


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekening voor de bouw van een nieuwe pastorie voor de Hervormde Gemeente te Gasselte, 1843, 2 bladen
151.1. kaart,
0133.02 152
1837 - 1837

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
152. Opstandtekening van de kerk te Smilde waarop wordt voorgesteld een bliksemafleider aan te brengen, 1837. 1 blad
0133.02 153.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe kerk voor de Hervormde Gemeente te Gieten, 1846, 2 bladen
153.b. kaart,
0133.02 153.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe kerk voor de Hervormde Gemeente te Gieten, 1846, 2 bladen
153.a. kaart,
0133.02 154
1848 - 1848

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
154. Tekening voor de bouw van een cathechiseerlokaal te Gieten, 1848. 1 blad
0133.02 155
1841 - 1841

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
155. Project-tekening voor de bouw van een R.K. kerk en pastorie te Sandberg, gemeente Odoorn, 1841. 1 blad
0133.02 156
1838 - 1838

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
156. Tekening van een kerk en pastorie voor de R.K. Gemeente te Frederiksoord (gemeente Vledder), 1838. 1 blad
0133.02 157
1839 - 1839

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
157. Tekening voor een kerk en pastorie voor de R.K. Gemeente te Frederiksoord (gemeente Vledder), 1839. 1 blad
0133.02 158
1843 - 1843

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
158. Tekening met ontwerp voor de bouw van een nieuwe pastorie voor de Hervormde Gemeente te Coevorden, 1843. 1 blad
0133.02 159.g


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.g. kaart,
0133.02 159.e


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.e. kaart,
0133.02 159.c


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.c. kaart,
0133.02 159.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.a. kaart,
0133.02 159.f


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.f. kaart,
0133.02 159.d


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.d. kaart,
0133.02 159.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met ontwerpen voor een nieuwe pastorie te Borger, (c. 1846/1847), 7 bladen
159.b. kaart,
0133.02 160.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe pastorie te Borger, 1847, 2 bladen
160.b. kaart,
0133.02 160.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen voor de bouw van een nieuwe pastorie te Borger, 1847, 2 bladen
160.a. kaart,
0133.02 161.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met plannen voor de verbouwing van de toren en herstellingswerken aan de kerk te Roswinkel (gemeente Emmen), 1847, 2 bladen
161.a. kaart,
0133.02 161.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen met plannen voor de verbouwing van de toren en herstellingswerken aan de kerk te Roswinkel (gemeente Emmen), 1847, 2 bladen
161.b. kaart,
0133.02 162
1848 - 1848

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
162. Tekening met tweede plan voor de bouw van een toren op de kerk der Hervormde Gemeente te Roswinkel (gemeente Emmen), 1848. 1 blad
0133.02 163
1834 - 1834

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
163. Plattegrond van de pastorie en een gedeelte van de kerk van de R.K. Gemeente te Veenhuizen (gemeente Norg) met ontwerp tot verbouwing, 1834. 1 blad
0133.02 164.c


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen van een kerk en pastorie voor de N.H. Gemeente te Frederiksoord (gemeente Vledder), (c. 1850), 2 bladen
164.c. kaart,
0133.02 164.a


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen van een kerk en pastorie voor de N.H. Gemeente te Frederiksoord (gemeente Vledder), (c. 1850), 2 bladen
164.a. kaart,
0133.02 164.d


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen van een kerk en pastorie voor de N.H. Gemeente te Frederiksoord (gemeente Vledder), (c. 1850), 2 bladen
164.d. kaart,
0133.02 164.b


1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
Tekeningen van een kerk en pastorie voor de N.H. Gemeente te Frederiksoord (gemeente Vledder), (c. 1850), 2 bladen
164.b. kaart,
0133.02 165
1830 - 1830

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.1. Kerken en pastorieen
165. Tekening voor een nieuwe kerk te Norg, 1830. 1 blad
0133.02 166
1838 - 1838

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
166. Tekening voor een nieuwe school te Paterswolde, gemeente Eelde, 1838. 1 blad
0133.02 167
1831 - 1831

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
167. Tekening voor een nieuw schoolgebouw in de Maten onder Roswinkel, gemeente Emmen, 1831. 1 blad
0133.02 168
1831 - 1831

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
168. Tekening voor een nieuw te bouwen school in de Maten onder Roswinkel, gemeente Emmen, 1831. 1 blad
0133.02 169
1832 - 1832

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
169. Tekening voor een nieuw te bouwen school en banken en schrijftafels te Roswinkel, gemeente Emmen, 1832. 1 blad
0133.02 170
1831 - 1831

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
170. Tekening voor een nieuw te bouwen school te Gasselternijveen, 1831. 1 blad
0133.02 171
1832 - 1832

1.5. Gebouwen
1.5.1. Openbare gebouwen
1.5.1.2. Scholen
171. Tekening voor een vergroting van de school te Gasselternijveen, 1832. 1 blad
0133.02 172
1836 - 1836

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.3. Overige
172. Tekening voor de bouw van een armhuis te Smilde, (c. 1836). 1 blad
0133.02 173
1834 - 1836

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
173. Tekening voor drie te bouwen tolhuizen aan de aan de grote weg der eerste klasse no.1 zijtak no. 2 tussen Assen en Meppel in de gemeente Diever en Havelte, als no, 6, 7 en 8 waarvan de plaatsen bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1834 no. 75 zijn vastgesteld, 1836., . 1 blad
0133.02 174.1


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
Tekeningen van de sluiswachterswoningen van de Kniepe- en Klaasjessluis in de Hoogeveensche Vaart, z.j., 2 bladen
174.1. kaart,
0133.02 175


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
175. Tekening van de sluiswachterswoning van het Veeneschut, z.j., . 1 blad
0133.02 176


1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
176. Tekening van het eerste ontwerp sluiswachterswoning bij de Hultenboer", z.j., . 1 blad"
0133.02 177
1830 - 1830

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
177. Tekening van een nieuw te bouwen tolhuis aan de straatweg tussen Assen en Meppel aan de Witterweg (grote weg der eerste klasse no.1, op een afstand van 2500 ellen uit het midden van Assen) in de gemeente Smilde, 1830., . 1 blad
0133.02 178
1836 - 1836

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.1. Sluis- en brugwachterswoningen
178. Tekening voor een nieuw te bouwen sluiswachterswoning aan de grooten weg der 1e klasse no. 1 tussen Assen en Meppel, bij de Haarschutsluis in de gemeente Diever, 1836, afschrift. 1 blad
0133.02 180.3


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende verbeteringen aan de Hoogeveensche Vaart, (c. 1842), 3 bladen
180.3. kaart,
0133.02 180.1


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende verbeteringen aan de Hoogeveensche Vaart, (c. 1842), 3 bladen
180.1. kaart,
0133.02 180.2


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Kaarten betreffende verbeteringen aan de Hoogeveensche Vaart, (c. 1842), 3 bladen
180.2. kaart,
0133.02 181
1853 - 1862

1.4. Venen
181. Schetstekening van de aanleg van de door de Drentsche Veen- en Middenkanaalmaatschappij aangekochte venen in de marke van Zuid- en Noordbarge, (1853-1862). Afschrift. 1 blad
0133.02 182
1860 - 1860

1.4. Venen
182. Situatiekaart, opgemaakt door de Drentsche Veen- en Middenkanaalmaatschappij, van de indeling ter vervening van het Bargermeer en de omliggende gronden, (c. 1860). 1 blad
0133.02 183


1.3. Waterwegen
1.3.1. Drentsche Hoofdvaart
183. Kaart betreffende de situatie aan de kant van de aardebaan langs de Drentsche Hoofdvaart tussen Assen en Smilde, z.j., . 1 blad
0133.02 184.1


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Plattegrond van Meppel met daarin vermeld de breedtes van de Keizergracht en de Hoogeveensche Vaart, (c. 1841-1852), (met concept)., 2 bladen
184.1. kaart,
0133.02 184.2


1.3. Waterwegen
1.3.3. Hoogeveensche Vaart
Plattegrond van Meppel met daarin vermeld de breedtes van de Keizergracht en de Hoogeveensche Vaart, (c. 1841-1852), (met concept)., 2 bladen
184.2. kaart,
0133.02 185


1.4. Venen
185. Kaart van het gebied, met peildiepten van het veen en zand, tussen Veenhuizen in Drenhe en Bakkeveen en Haule in Friesland, z.j., . 1 blad
0133.02 186
1844 - 1844

1.4. Venen
186. Kaart van de aanleg van de venen in de marke van Kerkenbosch, gemeente Zuidwolde, naar hetwelk de vergraving der venen zal plaats hebben, 1844. Afschrift. 1 blad
0133.02 187
1840 - 1840

1.4. Venen
187. Kaart van een gedeelte van de marke van Norg, Zuid- en Westervelde in de gemeente Norg, vaststellende een ontwerp van aanleg van de venen, 1840. Concept. 1 blad
0133.02 188


1.6. Overige
188. Kaart betreffende de aanwijzing van een stuk grond tot begraafplaats voor de stad Meppel, z.j., . 1 blad
0133.02 189
1831 - 1844

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
189. Kaart waarop aangegeven wordt de oppervlakte en ligging van de te onteigenen gronden voor de bouw van een tolhuis en hof aan de grote weg der eerste klasse no.1 in de gemeente Smilde bij de Witterweg, 1831, met aantekeningen, 1844., . 1 blad
0133.02 190
1844 - 1844

1.5. Gebouwen
1.5.2. Niet-openbare gebouwen
1.5.2.2. Tolhuizen
190. Kaart van de situatie van een gedeelte van de grote weg der eerste klasse no. 1 zijtak no. 2, bij het tolhuis nr. 7 aan de Witterweg in de gemeente Smilde, 1844, 1844. 1 blad
`