Stichting
Oud Meppel

Kennissysteem Oud Meppel

Stuk Onderwerp Periode Detail periode
136 136. Aanschrijvingen en beschikkingen op verzoeken om inlichting, ontvangen door den schulte, met stukken, na afkondiging door den schoolmeester, door den schulte terugontvangen, 1748-1750. 1 omslag 1748 - 1750
137 137. Informatie 1748 - 1750
138 138. Stukken betreffende de civiele rechtspraak, behandeld voor schulte en keurnooten, 1743 / 1744, 1749-1750, 1755. 1 portefeuille 1743 - 1755
139 139. Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schultambt, gedagteekend d.d. 4 Maart 1803-1808 Februari 1 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd, . 1 deel 1803 - 1808
139.1 139.1. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, verleden voor den schulte, 1803-1807. 1 deel 1803 - 1807
140 140. Processen-verbaal van verkoop, ten overstaan van schulte en keurnooten, van Olde-Staphorst met bijbehoorende l~anderijen en van de goederen te Baarlo, behoorende aan het landschap Drente, 1750- 1751. 1 omslag 1750 - 1751
141 141. Processen-verbaal van verkoopingen van roerende goederen te overstaan van schulte en keurnooten, met ondergeschreven kwijtingen van den schulte voor de uitbetaling der opbrengst, 30 April 1748-1749 October 18. 1 portefeuille 1748 - 1749
142.1 Aankondigingen en processen-verbaal van publieke (ook executoriale) verkoopingen van roerende goederen en ten overstaan van schulte en keurnooten of den pander, 12 Januari 1806-1811 Februari 23, 3 portefeuilles 1806 januari 12 - 1807 december 27,
142.2 Aankondigingen en processen-verbaal van publieke (ook executoriale) verkoopingen van roerende goederen en ten overstaan van schulte en keurnooten of den pander, 12 Januari 1806-1811 Februari 23, 3 portefeuilles 1808 januari 3 - 1809 december 23,
142.3 Aankondigingen en processen-verbaal van publieke (ook executoriale) verkoopingen van roerende goederen en ten overstaan van schulte en keurnooten of den pander, 12 Januari 1806-1811 Februari 23, 3 portefeuilles 1810 januari 7 - 1811 februari 23,
143 143. "Meppel. 1809, 1810. Huwelijkscontracten, boedelscheidingen etc. hypothequen, transporten, voogdyen, volmachten", minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte, 6 Maart 1809-1810 December 16, . 1 portefeuille 1809 - 1810
144 144. "Meppel. 1809, 1810, 1811. Huwelijkscontracten, boedelscheidingen etc., hypothequen, transporten, voogdijen, volmachten, testamenten", minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte, 7 Mei 1809-1811 Februari 28, . 1 portefeuille 1809 - 1811
145.1 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1671 juli 3 - 1687 mei 11,
145.2 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1690 januari 13 - 1719 december 21,
145.3 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1720 januari 26 - 1748 februari 7,
145.4 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1748 april 5 - 1767 oktober 17,
145.5 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1767 november 28 - 1773 mei 8,
145.6 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1774 maart 28 - 1785 januari 24,
145.7 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1785 februari 2 - 1797 mei 9,
145.8 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1797 juli 21 - 1806 december 22,
145.9 Register (bevattende aanteekening of afschrift) van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Maart 1624-1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1671-1811 Februari 27. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 9 delen 1807 - 1811 03 Januari 1807 - 1811 Februari 27
146 146. Acten van overdracht van onroerend goed, gelegen in het schultambt, (ter registratie ingekomen bij den schulte?), 10 Juni 1701-1790 Juni 1. 1 omslag en 7 charters 1701 - 1790
147 147. Schuldbekentenissen d.d. 1740-1807, ter royeering, en eene borgtocht d.d. 1777, ter registratie ingekomen bij den schulte, . 1 deel 1740 - 1807
148 148. Register van testamenten van personen, wonende in het schultambt, gedagteekend d.d. 5 Juli 1803-1807 Juli 3 en geregistreerd door den schulte over 8 Februari 1806-1807 Juni 3, . 1 deel 1803 - 1807
149 149. "Prothocol van ter leen gegeevene goederen en in het voeder vhee", register van acten van uitgifte en ontvangst in leen of gebruik van roerende goederen en vee, gedagteekend d.d. 28 Maart 1798-1811 Februari 2 en geregistreerd door den schulte over 26 Februari 1803-1811 Februari 21. Met alphabetischen index op de voornamen der schuldenaars, . 1 deel 1798 - 1811
150 150. Minuten van acten in voogdijzaken verleden voor den schulte, 5 September 1713-1805. 1 omslag 1713 - 1805
151.1 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1713 mei 9 - 1716 juli 10,
151.2 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen
151.2
151.2. 1716 juli 31 - 1719 april 21,
151.3 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen
151.2
151.3. 1727 november 12 - 1729 mei 12,
151.4 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1729 oktober 11 - 1739 januari 3,
151.5 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 151.5. 1720 januari 4 - 1722 maart 17,
151.6 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1722 april 2 - 1727 september 29,
151.7 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1739 februari 9 - 1744 april 16,
151.8 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1744 juni 20 - 1751 februari 27,
151.9 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1751 maart 20 - 1757 februari 25,
151.10 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1757 maart 22 - 1762 januari 5,
151.11 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1762 februari 25 - 1767 juli 28,
151.12 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1767 augustus 27 - 1772 april 7,
151.13 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1772 mei 18 - 1776 mei 7,
151.14 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1776 juli 30 - 1781 februari 12,
151.15 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1782 april 19 - 1785 februari 5,
151.16 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1785 april 8 - 1791 mei 24,
151.17 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1791 juli 26 - 1795 augustus 22,
151.18 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1796 januari 4 - 1803 februari 16,
151.19 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1803 maart 22 - 1810 juni 26,
151.20 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Maart 1713-1811 Februari 8 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1713-1811 Februari 11. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen, 20 delen 1810 september 4 - 1811 februari 11,
152 152. "Colder- en Nieuweveens mombaar-prothocol, beginnende den 23 April 1782", register van acten in voogdijzake, met betrekking tot minderjarigen te Kolder- en Nijeveen, gedagteekend d.d. 23 April 1782-1792 April 13 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave, . 1 deel 1782 - 1792
153 153. Acte, waarbij de advocaat Q. Beeltsnijder c.s. en de erfgenamen van J. Hoogenkamp de beslissing in hun geschil opdragen aan de schulte H. Schickhart, 1790. 1 stuk 1790 - 1790
154 154. Overdrachten, schuldbekentenissen enz., waarvan het onzeker is, of zij in het rechterlijke archief behooren, 1482-1669. 1 portefeuille en 5 charters 1482 - 1669
337.2 337.2. Aanschrijving van het plaatselijk bestuur van Meppel aan het gericht van Ruinerwold, houdende protest tegen eventuele inbreuk op hunne rechten met betrekking tot de botermarkt en de waag te Meppel, 1800. 1 stuk 1800 - 1800