web analytics
Kwartaalblad archief: Introductie

Stichting
Oud Meppel

Kwartaalblad archief van de Stichting Oud Meppel

Zoek bladzijden met:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
Gepubliceerd in:
t/m
OF toon een hele editie: (zonder de zoektermen)
OF ga direct door naar:

Inhoud op Titel

Inhoud op Schrijver

  

Welkom bij het digitale archief van het Kwartaalblad Oud Meppel

In dit archief zijn nu 11583 bladzijden uit 163 edities van het blad Oud Meppel in digitale vorm opgenomen.  U kunt zoeken op tekst, maar de bladzijden die u te zien krijgt zijn fotobestanden. De tekst kunt u dus niet kopieeren naar een tekstbestand.

U kunt het archief raadplegen via de  Inhoudsopgaven  of via de  Auteursindex.

Wilt u liever bladeren door een bepaalde editie, kies deze dan in het menu links op dit scherm  en klik vervolgens op de knop 'Nu zoeken'. Eventueel eerder ingevulde zoektermen worden daarbij genegeerd, maar blijven behouden.

Met behulp van het menu links op dit scherm kunt u gericht zoeken.

 • U kunt 1 - 3 zoektermen opgeven die ALLE in de tekst moeten voorkomen en 1 die NIET in de tekst mag voorkomen.  Er worden alleen bladzijden gevonden waarbij aan alle ingevulde voorwaarden is voldaan.
 • De ingegeven zoektermen worden opgevat als tekstfragmenten en mogen dus woorden zijn, of delen van een woord of meerdere woorden (delen van een zin, moet dan wel precies zo in de tekst staan).
 • Door bij een zoekterm het vakje 'exact' aan te vinken zoekt u voor die zoekterm hoofdlettergevoelig en op hele woorden.
 • Het aantal te doorzoeken edities kan worden afgebakend door onder 'Gepubliceerd in:' grenzen aan te geven.
  • Linker vakje ingevuld: dit is het eerste jaar (bijv. 1989) of editie (bijv. 1-1 of 22-3) van de zoekopdracht.
  • Rechter vakje ingevuld: dit is het laatste jaar (bijv. 1991) of editie (bijv. 2-2 of 23-4) van de zoekopdracht.
  • Linker vakje leeg en rechter vakje ingevuld: alles vanaf het begin tot aan het ingevulde eind.
  • Linker vakje ingevuld en rechter vakje leeg: alles vanaf het ingevulde begin tot aan het eind.
 • Gebruik bij gericht zoeken niet de faciliteit 'toon een hele editie': daarbij worden de zoektermen genegeerd.
 • Bij Zoektermen wissen worden alleen de zoektermen gewist, de vakjes 'exact' en 'Gepubliceerd in:' blijven behouden. Bij Standaard wordt alles gewist en begint u opnieuw.

Raadpleeg zo nodig de zoekhulp in de balk boven in het scherm

Op de website zijn de meest recente 12 edities niet te raadplegen. Dat kan wel in het Historisch Centrum Meppel.