Web
	Analytics Made Easy - StatCounter
RK-Graven archief: Introductie

Stichting
Oud Meppel

Gravenarchief Roomskatholieke Begraafplaats "Hesselingen" Meppel


Zoek de volgende naam:


Zoek op naam van echtgeno(o)t(e) of
een van de ouders


Geboren tussen:    en

Overleden tussen:  en


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Naam")
Naam
Naam Partner/Ouder
Geboortejaar
Overlijdenjaar

  

Welkom bij het Roomskatholiek Gravenarchief van Oud Meppel

Roomskatholieke Begraafplaats Zomerdijk Achtergrondinformatie:


Rooms-katholieke begraafplaats Hesselingen,
door: Andre van Belkom in het kwartaalblad van de

Stichting Oud Meppel, jaargang 33, blad 4, 2011


Website RK Parochie
Heilige Drie-eenheid / Geloofsgemeenschap St. Stephanus - Meppel

De begraafplaats

Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Roomskatholieke Begraafplaats van Meppel.
Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door de beheerder van de begraafplaats, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken.

We hebben ons uiterste best gedaan de voorhanden gegevens zo correct mogelijk over te nemen en weer te geven.
Mocht u onverhoopt onvolkomenheden of onjuistheden aantreffen,
stellen we het op prijs als u deze wilt melden via ons emailadres gravenarchief@oudmeppel.nl
liefst vanaf de pagina waarop u e.e.a. constateert. Dit helpt ons bij het vlot reageren op uw mail
.

Zoeken kan op verschillende manieren. 
 • Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officieele voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
 • Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
 • De ingegeven zoekterm mag een deel van de voor- of achternaam zijn.
 • De zoekresultaten kunnen verder worden afgebakend door jaartallen mee te geven.
  • "Geboren in" invullen: Dit is het geboortejaar dat in de zoekopdracht wordt betrokken.
  • "Geboren in" leeg laten: Alle geboortejaren worden doorzocht t/m een eventueel ingevuld  jaar.
  • "Overleden" invullen: Dit is het jaar van overlijden dat in de zoekopdracht wordt betrokken.
  • "Overleden" leeg laten: Alle jaren van overlijden worden doorzocht.
 • Maak een keuze voor de wijze waarop gesorteerd wordt (standaard alfabetisch op voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en achternaam).
 • Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.
            Voor verdere hulp tijdens het zoeken en bladeren op de site: raadpleeg de zoekhulp in de balk boven in het scherm
            Klik op "wissen" om de invoer te wissen, klik op "standaard" om overnieuw te beginnen.