Stichting
Oud Meppel

Stichting Oud Meppel

Home Doelstelling Geschiedenis Bestuur Donateur worden


Bestuur Stichting Oud Meppel


Dagelijks Bestuur (DB):

E. de Vries Voorzitter
B. Huisman-Bouwer Secretaris
Th. de Vos Penningmeester
W. de Vries Vice-voorzitter
Systeembeheerder
Vacant Vice-secretaris


Overige leden Algemeen Bestuur (AB):

J.W.M. Nefkens Facebook
Beheerder dvd's en oude films
J.H. Klinkers Hoofdredacteur kwartaalblad
J. Punt Co÷rdinator vrijwilligers
Bezorging blad, productie van de kalender
S. Willems of Brilman Werkgroep Archeologie