Stichting
Oud Meppel

Stichting Oud Meppel

Home Doelstelling Geschiedenis Bestuur Donateur worden


Doelstelling Stichting Oud Meppel

De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit.
Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad 'Oud Meppel'.

Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid.

Bovendien wil de Stichting actief waken over wat Meppel nog aan waardevolle overblijfselen uit het verleden heeft en proberen, in overleg met de gemeente, het behoud ervan te realiseren.