Stichting
Oud Meppel

GenealogieBronvermeldingen genealogie Meppeler familiesBlom

Archief Blom. In: Drents Archief, bloknummer 1059 (ongeïnventariseerd)
Z.a., Blom. Land van Aalst (Oost-Vlaanderen) In: Nederlandsch Patriciaat, jaargang 69 (1985)
Nationaal Archief, Depot V.O.C. 1602-1811, inv.nrs. 12805 en 12886
H.M. Luning, Blom, Jan (1844-1919). In: Jan Bos en Willem Foorthuis (red.), Drentse biografieën dl. 5 , pag. 17-23
J.W.T.M.Beekhuis-Snieders, Blom, Otto (1748-1807), In: Drentse biografieën, dl. 4, pag. 10-14 Dassen

Genealogie Dassen (http://www.warrink.net/famkwa/dassen.htm)
Dr. R.D.Mulder, Dr. Michiel Dassen HJzn., een veelzijdig Drents medicus, 1809-1852. In: Nieuwe Drentsche Volksalmanak (NDV) 1956, pag. 5-41 en NDV 1957, pag. 23-55
Dr. J. Wattel, Dr. Dassen, natuuronderzoeker en medicus 1809-1852. In: L. Huizing en Dr. J. Wattel, Hoogeveen. Van Echten ’s Morgenland (Hoogeveen, 1975).Houwink

R. Houwink Hzn., Genealogie der Familie Houwink, z.j. (ca 1920, niet in de handel, particulier bezit)
Albert Reilingh, Geslacht Houwink (1983, niet in de handel, wel in het Archief Drenthe)
W.J. Ponne, Iets over de Meppeler familie Houwink en haar afstamming. Van zelfstandige ondernemers naar wetenschappers. In: Drents Genealogisch Jaarboek, Jaargang 1 (1984)Kniphorst

De Familie Kniphorst. In: Geslachtsregister der familie Kymmell. Gedrukt voor rekening van de erven van wijlen den heer Coenraad Wolter Ellents Kymmell Lzn., burgemeester van en te Smilde. (Drents Archief)
J. Kortenhorst, Kwartierstaat Kniphorst-Ten Wolde In: Ons Waardeel, 1983, dl.6 pag. 219
G.L. Meesters, Kwartierstaat van Mr. Gerhardus Kniphorst. In: Gens Nostra 1980
M. Moree, Kniphorst, Gerrit (1790-1850). In: Drentse biografieën, dl. 1, pag. 111-114.Slot

Wiecher Ponne, Het Slotplantsoen. In: Oud Meppel, jrg. 22, dl.2, pag. 15-37.Tonckens

Liesbeth Tonckens, De familie Tonckens te Westervelde in de 18de en 19de eeuw (1987, niet in de handel, particulier bezit)
E.C. Postma, De opkomst van het geslacht Tonckens in het bestuur van Drenthe 1780-1820 (Doctoraal scriptie Nieuwste geshiedenis R.U. Groningen, 1985
Mr. W. Lunsingh, Het geslacht Tonckens. Rotterdam, 1916
J.H.C.Deelken, Een negentiende-eeuwsche regeeringsfamilie. In: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1922, pag. 63-67
Mr. W. Lunsingh Tonckens, Een onbekend auteur. In: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1915, pag. 110-124
A. Blaauw, Westervelde, Een Drentse buurtschap. Drentse Historische Reeks nr. 3, 1987
H.J. den Beer Poortugael, Een brief van 1795. In: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1910, pag. 122-124
M. Moree, Tonckens, Warmolt (1782-1865). In: Drentse biografieën, deel 1, pag. 194-196.Van Veen

Wiecher Ponne, De Meppeler familie Van Veen. Over een logementhouderse, een tabaksfabrikant en nog meer. In: Oud Meppel, jrg. 23, dl. 3, pag.43-60.