Terug naar de website

  

Genealogie van Timen Koops SLOT per generatie.

 

Generatie I

 

I.            Timen Koops SLOT, kerk.huw. te Meppel op 9 mei 1717 met Jentje Jans.

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Koop Timens, ged. te Meppel op 27 mrt 1718.

2.          Marrigje Timens, ged. te Meppel op 17 sep 1719.

3.          Koop Timens, ged. te Meppel op 11 jun 1721, volgt II[p. ].

4.          Marrighje Timens, ged. te Meppel op 13 feb 1724.

 

Timen is afkomstig van 'Gieteren' en Jentje van 'Uphfelten'

 

Generatie II

 

II.           Koop Timens SLOT, (zn. van I[p. ]), ged. te Meppel op 11 jun 1721, kerk.huw. (ongeveer 32 jaar oud) te Meppel in 1754 met Janna de VRIES, (Janna tr.(1) met Ebbe KOOI.).

              Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Tijmen Koops, ged. te Meppel op 5 feb 1755 (getuige: Jentje Jans Siddeboer).

2.          Tijmen Koops, ged. te Meppel op 10 aug 1757 (getuigen: Jentjen Prins en Hillighje Oostingh).

3.          Jentjen Koops, ged. te Meppel op 10 aug 1757 (getuigen: Jentjen Prins en Hillighje Oostingh).

4.          Jentjen Koops, ged. te Meppel op 1 okt 1758 (getuige: Jentjen).

5.          Beerent Koops, ged. te Meppel op 24 aug 1760, volgt IIIa[p. ].

6.          Tiemen Koops, ged. te Meppel op 12 sep 1762 (getuige: Jentje Jans Ziedeboer).

7.          Tijmen Koops, ged. te Meppel op 20 jan 1765, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Embden [Duitsland] in 1841, volgt IIIb[p. ].

8.          Arent Jan, ged. te Meppel op 2 apr 1769, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Meppel op 20 jan 1852, volgt IIIc[p. ].

 

Generatie III

 

IIIa.        Beerent Koops SLOT, (zn. van II[p. ]), ged. te Meppel op 24 aug 1760 (getuige: Hilligje Oostinjen), kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Kuinre in 1787 met Elisabeth (Lijsbet) VOS.

              Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Coopbertus, ged. te Meppel op 12 sep 1787.

2.          Janna, ged. te Meppel op 21 sep 1788 (getuige: Aaltjen Vos-ten Berge).

3.          Everhardus Coopbertus, ged. te Meppel op 11 mrt 1791, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Meppel op 23 jun 1831, volgt IVa[p. ].

4.          Aafje, ged. te Meppel op 21 jul 1793 (getuige: Aaltje Vos-ten Berge), tr. (resp. ongeveer 28 en 23 jaar oud) te Meppel op 25 feb 1822 met David George MACKAIJ, zn. van Hugh MACKAY (Predikant) en Geertruida ESCHER, geb. te Twijzel op 10 jul 1798, ged. te Twijzel op 29 jul 1798, Predikant.

5.          Jentje, ged. te Meppel op 20 dec 1795.

6.          Maria, ged. te Meppel op 24 jan 1798, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Meppel op 26 jul 1822 met Adam VISCH, zn. van Theodorus Adrianus VISCH (Predikant) en Anna Geertruida Gerrits NOORDENK, geb. te Pernis circa 1790, Predikant.

7.          Jakobus Everhardus, ged. te Meppel op 25 jun 1800, Medicinae Doctor, tr. met Geeradrda Catharina HOEKSEMA.

8.          Michiel Gerrit, ged. te Meppel op 17 apr 1803.

9.          Arendina, ged. te Meppel op 15 sep 1805.

10.        Harmannus Hendrikus, geb. te Meppel op 18 apr 1809, ged. te Meppel op 23 apr 1809.

 

Elisabeth is afkomstig van Kuinre

 

IIIb.        Tijmen Koops SLOT, (zn. van II[p. ]), ged. te Meppel op 20 jan 1765 (getuige: Jentje Leedeboer), Predikant Koog aan de Zaan (1794), Meppel (1807-1816), Emden (1816), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Embden [Duitsland] in 1841, tr. met Anna LINDEMAN.

              Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Jan Tijmens, ged. te Koog aan de Zaan op 28 okt 1795, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Meppel op 1 jun 1886, volgt IVb[p. ].

2.          Jacobus Johannes, geb. te Koog aan de Zaan circa 1797, Predikant te Schermerhorn.

3.          George Hendrik, ged. te Koog aan de Zaan op 21 mrt 1799, Apothecar, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Meppel op 11 jul 1831.

4.          Johanna Jacoba, geb. te Koog aan de Zaan circa 1804.

5.          Margaretha, ged. te Meppel op 30 mrt 1808, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Meppel op 25 mrt 1812.

6.          Jan Jakob Lindeman, ged. te Meppel op 19 dec 1809.

7.          Conradus Gerrit, geb. te Meppel op 6 mei 1814, volgt IVc[p. ].

 

George Hendrik SLOT.

George woont Zuideinde 583.

 

IIIc.        Arent Jan SLOT, (zn. van II[p. ]), ged. te Meppel op 2 apr 1769, Wijnhandelaaar, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Meppel op 20 jan 1852, tr. met Alida ten WOLDE, dr. van Jan ten WOLDE en Yda van RIEMSDIJK, geb. te Amsterdam circa 1775, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Meppel op 30 aug 1826.

              Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Jacobus Johannes (Jan), ged. te Meppel op 2 feb 1799, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meppel op 15 feb 1861, volgt IVd[p. ].

2.          Ida Joanna, ged. te Meppel op 26 dec 1801, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Meppel voor 12 okt 1806.

3.          Joanna IJda, ged. te Meppel op 8 aug 1804, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Meppel voor 28 apr 1809.

4.          IJda Johanna, ged. te Meppel op 5 okt 1806, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Meppel op 28 feb 1887.

5.          Johanna IJda, ged. te Meppel op 28 apr 1809, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Meppel op 12 nov 1885, tr. (resp. ongeveer 36 en 33 jaar oud) te Meppel op 26 jul 1845 met Dr. Albert MEURSINGE, zn. van Jacobus MEURSINGE (Koopman) en Catharina Johanna DASSEN, geb. te Meppel op 22 feb 1812, Bibliothecaris Universiteitsbibliotheek Leiden leraar Oosterse Taal-, Land- en Volkenkunde Koninklijke Academie Delft, ovl. (38 jaar oud) te Delft op 10 mrt 1850, (Dr. Albert tr.(1) met Anna ZWAMBORN.).

6.          Anna Dina, geb. te Meppel op 4 jan 1812, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Meppel op 21 mei 1834 met Willem Alingh BULTHUIS, zn. van Lambertus BULTHUIS en Willemtje Hendriks ALINGH, geb. te Groningen circa 1808.

7.          Arendina Jentina, geb. te Meppel op 30 jun 1813, ovl. (86 jaar oud) te Meppel op 1 mrt 1900, tr. (resp. 24 en 37 jaar oud) te Meppel op 30 mei 1838 met Nicolaas August BLOM, zn. van Jan Ottes BLOM (Wijnkoper) en Johanna Theodora SCHAGT, geb. te Meppel op 27 jul 1800, ged. te Meppel op 30 jul 1800, olieslager, wijnkoper, lid Provinciale Saten van Drenthe, ovl. (57 jaar oud) te Meppel op 12 jun 1858.

8.          Margaretha Anna, geb. te Meppel op 17 jan 1816, ovl. (3 maanden oud) te Meppel op 2 mei 1816.

9.          Jan Ten Wolde, geb. te Meppel op 27 sep 1817, ovl. (3 maanden oud) te Meppel op 16 jan 1818.

 

Nicolaas en Arendina maken een huwelijksreis naar Frankfurt

 

Generatie IV

 

IVa.        Everhardus Coopbertus SLOT, (zn. van IIIa[p. ]), ged. te Meppel op 11 mrt 1791, Koopman, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Meppel op 23 jun 1831, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Meppel op 31 mrt 1813 met Johanna Magdalena van de SANDE, dr. van Bernardus Wilhelmus (Bernardus Willem) van de SANDE (doctor med, secretaris Patriottensociëteit te Meppel, adjunct-maire (1810-1813), wethouder te Meppel) en Limkje VELTING, ged. te Meppel op 4 mrt 1789, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Meppel op 17 sep 1818.

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.          Bernardus Willem van de SANDE SLOT, geb. te Meppel op 27 jul 1813, ovl. (59 jaar oud) te Zuidlaarderveen op 1 mei 1873, volgt Va[p. ].

 

              Everhardus Coopbertus SLOT, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Meppel op 28 jun 1825 met Grietje de VRIES, dr. van Jan de VRIES (Koopman) en Martje (Metje) WILDEBOER, ged. te Meppel op 2 jul 1797.

 

IVb.        Jan Tijmens SLOT, (zn. van IIIb[p. ]), ged. te Koog aan de Zaan op 28 okt 1795, koopman te Groningen, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Meppel op 1 jun 1886, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Meppel op 27 sep 1820 met Maria Hendriks de JONGE, dr. van Henderik Jans de JONGE en Karsje Jacobs van der WOUDE, ged. te Meppel op 12 apr 1795 (getuige: Margien Steenbergen).

              Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Tijmen Hendrik, geb. te Groningen op 15 jun 1821, ovl. (77 jaar oud) te Meppel op 9 jun 1899, volgt Vb[p. ].

2.          Anna, geb. te Groningen op 3 dec 1828, ovl. (77 jaar oud) te Meppel op 1 jun 1906.

3.          Johanna Hendrika, geb. te Groningen op 10 okt 1833, ovl. (75 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 1 feb 1909.

 

IVc.        Conradus Gerrit SLOT, (zn. van IIIb[p. ]), geb. te Meppel op 6 mei 1814, apotheker, eig. houtzaagmolen 1849).dir. gasfabriek te Meppel (1860), tr. (beiden 22 jaar oud) te Meppel op 27 jul 1836 met Maria Johanna HOUWINK, dr. van Hendrik HOUWINK (Wijnhandelaar te Meppel, jeneverstoker, grossier in koloniale waren) en Johanna HARTGERS, geb. te Meppel op 10 jun 1814, ovl. (66 jaar oud) te Meppel op 1 aug 1880.

              Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Tijmen, geb. te Meppel op 11 jun 1837, ovl. (4 maanden oud) te Meppel op 25 okt 1837.

2.          Tijmen, geb. te Meppel op 31 jan 1839, ovl. (24 jaar oud) te Meppel op 1 dec 1863.

3.          Hendrik Jan, geb. te Meppel op 26 apr 1841, reisbediende, ovl. (22 jaar oud) te Meppel op 1 dec 1863, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Meppel op 12 jun 1866 met Catharina Alida WITTE, dr. van Jacob Johan WITTE (Commies rijksbelasting) en Margaretha van DELDEN, geb. te Meppel op 21 dec 1843.

4.          George Hendrik, geb. te Staphorst op 17 feb 1844, Korporaal militaire dienst.

5.          Johannes, geb. te Meppel op 16 apr 1846.

6.          Anna Margaretha, geb. te Meppel op 19 dec 1848.

7.          Catharina Elisabeth, geb. te Koog aan de Zaan op 16 mrt 1851.

 

Conradus Gerrit SLOT.

Conradus vertrekt op 11-08-1888 met twee dochters (37 en 39 jaar) naar Amsterdam.

 

IVd.        Jacobus Johannes (Jan) SLOT, (zn. van IIIc[p. ]), ged. te Meppel op 2 feb 1799, Wijnhandelaar te Meppel, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meppel op 15 feb 1861, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Meppel op 12 jun 1822 met Anna Maria PRINS, dr. van ds. Petrus Bloemerts PRINS (Predikant) en Maria KNIPHORST, ged. te Dwingeloo op 23 dec 1797, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Meppel op 1 apr 1878.

              Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Arent Jan, geb. te Meppel op 2 okt 1823, Wijnhandelaar, ovl. (78 jaar oud) te Meppel op 14 jun 1902, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) te Meppel op 17 mei 1860 met Arnoldina Agnes QUEIJSEN, dr. van Herman QUEIJSEN (ontvanger) en Rixtelina BART, geb. te Termunterzijl op 9 nov 1830, ovl. (73 jaar oud) te Meppel op 16 mei 1904.

2.          Maria Petronella, geb. te Meppel op 15 jan 1826, ovl. (61 jaar oud) te Meppel op 13 sep 1887, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Meppel op 5 aug 1855 met Lambertus CARSTEN, geb. te Heerenveen op 10 mei 1820, notaris te Meppel, ovl. (47 jaar oud) te Meppel op 15 jan 1868.

3.          Alida, geb. te Meppel op 16 jan 1829, ovl. (74 jaar oud) te Meppel op 23 mrt 1903.

4.          Petrus, geb. te Meppel op 17 jun 1831, Burgemeester van Nijeveen en van Staphorst, ovl. (71 jaar oud) te Meppel op 16 dec 1902.

5.          Jan Ten Wolde, geb. te Meppel op 15 mrt 1834, ovl. (12 jaar oud) te Meppel op 9 okt 1846.

6.          Warmold Lunsingh, geb. te Meppel op 17 feb 1837, Wijnhandelaar (1862), koopman (1873), ovl. (65 jaar oud) te Meppel op 22 okt 1902, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te De Wijk op 31 mrt 1871 met Rensje van SETTEN, dr. van Dr. Wilhelmus van SETTEN (Arts) en Femmigjen NIJSINGH, geb. te Zwartsluis op 17 jun 1840, ovl. (62 jaar oud) te Meppel op 30 okt 1902.

7.          Claas Gerrits, geb. te Meppel op 1 jun 1840, Student letteren, ovl. (19 jaar oud) te Meppel op 1 nov 1859.

 

Jacobus Johannes (Jan) SLOT.

Hij woont eerst Grote Kerkstraat 465, in 1830 Zuideinde 576 en in1850 op nr. 579.

 

Zij wonen Kruisstraat 11en in 1889 Tweede Hoofdstraat 8.

Ze worden lid van de Remonstrantse Breoederschap

 

Arent Jan SLOT.

Hij woont in 1862 Kruisstraat 190 en in 1873 Brouwersstraat 22-25 (nu notariskantoor).

 

Alida SLOT.

Alida bleef ongehuwd.

 

Generatie V

 

Va.        Bernardus Willem van de SANDE SLOT, (zn. van IVa[p. ]), geb. te Meppel op 27 jul 1813, Medicinae Doctor, ovl. (59 jaar oud) te Zuidlaarderveen op 1 mei 1873, tr. met Alida Gesina BULTHUIS, dr. van Lambertus BULTHUIS en Willemtje Hendriks ALINGH, geb. te Groningen op 26 mrt 1815, ovl. (83 jaar oud) te Assen op 12 mrt 1899.

              Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Everhardus Cobertus, geb. te Zuidlaren op 31 dec 1839, ovl. (3 jaar oud) te Zuidlaren op 18 jan 1843.

2.          Willemina, geb. te Zuidlaren op 16 apr 1841, ovl. (85 jaar oud) te Assen op 28 mei 1926, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Zuidlaren op 8 nov 1864 met Roelof VOS, zn. van Hendrik Gerrits VOS (Rijks-advocaat, wethouder) en Helena BULTHUIS, geb. te Assen op 11 okt 1837 (10 okt 1837), Wijnhandelaar, ovl. (70 jaar oud) te Assen op 25 feb 1908.

3.          Everhardus Cobartus, geb. te Zuidlaren op 23 nov 1842.

 

Vb.        Tijmen Hendrik (Tijmon Hendrik) SLOT, (zn. van IVb[p. ]), geb. te Groningen op 15 jun 1821 (5 jul 1821), Graanhandelaar (koopman en graanhandelaar te Meppel), ovl. (77 jaar oud) te Meppel op 9 jun 1899, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Meppel op 29 jun 1850 met Karsje BLOM, dr. van Gerhard Ottes BLOM (koopman, Lakenkoper, luitenant burgerwacht (1809), raad van Meppel (1815)) en Clasina Hendriks de JONGE, geb. te Meppel op 30 aug 1825, ovl. (63 jaar oud) te Meppel op 30 aug 1888.

              Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Gerhard, geb. te Meppel op 21 jan 1852, ovl. (7 maanden oud) te Meppel op 28 aug 1852.

2.          Gerhard, geb. te Meppel op 5 apr 1854, volgt VI[p. ].

3.          Maria, geb. te Meppel op 30 jan 1856, ovl. (74 jaar oud) te Meppel op 7 apr 1930.

4.          Jan, geb. te Meppel op 22 jun 1864, Graanhandelaar. kassier, ovl. (93 jaar oud) te Meppel op 15 jun 1958, tr. (resp. ongeveer 66 en ongeveer 41 jaar oud) te Meppel circa 1931 met Rensje BOVEN, geb. te Meppel op 6 okt 1889, ovl. (65 jaar oud) te Meppel op 17 jul 1955.

5.          Tijmen, geb. te Meppel op 4 jul 1866, ovl. (1 jaar oud) te Meppel op 24 aug 1867.

6.          Clasina, geb. te Meppel op 6 okt 1869, tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Meppel op 6 okt 1895 met Claas Pieters NAP, zn. van Pieter Gabriël NAP en Carolina Dana BONISSE WILS, geb. te Leiden circa 1866.

 

Tijmen Hendrik SLOT.

Tijmen woonde aan de Nooteboomstraat 220/84.

 

Generatie VI

 

VI.          Gerhard SLOT, (zn. van Vb[p. ]), geb. te Meppel op 5 apr 1854, Koopman, tr. (beiden 24 jaar oud) te Baarderadeel op 11 jan 1879 met Maria Berendina HINGST, dr. van Albert Adriaan HINGST en Rensje Clasina SLOT, geb. te Makkinga op 26 okt 1854, ovl. (46 jaar oud) te Meppel op 30 sep 1901.

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Karsje Rensina, geb. te Meppel op 1 nov 1879.

2.          Rensje Clasina, geb. te Meppel op 18 feb 1881.

3.          Tijmon Hendrik, geb. te Groningen op 19 dec 1883.

4.          Alberta Adriana, geb. te Groningen op 6 mrt 1885.

 

Gerhard SLOT.

Gerhard woont Kruisstraat 18a, Nooteboomstraat 84 en Noordeinde 104.

 

Rensje Clasina SLOT.

Rensje vertrekt in 1912 vanuit Meppel naar Medan (Sumatra, Nederlads-Indië).

 

Tijmon Hendrik SLOT.

Tijmon vertrekt in 1903 vanuit Meppel naar Zutphen.

 

Alberta Adriana SLOT.

Alberta vertrekt in 1908 vanuit Meppel naar Zutphen.