Stichting
Oud Meppel

Stichting Oud Meppel

Home Doelstelling Geschiedenis Bestuur Donateur worden

Kort overzicht van de geschiedenis
van de Stichting


De Stichting Oud Meppel is opgericht op 14 maart 1964. De aanleiding hiertoe was de kaalslag die Meppel na de oorlog onderging en de dreiging dat het oorspronkelijke karakter van Meppel geheel zou verdwijnen. De Stichting wilde aanvankelijk vooral de aandacht vestigen op behoud en restauratie van oude panden in de stad.

Het eerste bestuur bestond uit:

Ds. H. de Noo, voorzitter, R. Schut,  secretaris,
J. van Kampen, J.H. Boom, A.L.H. Stahl,
J. Poortman, A. Hazelaar, J. Russchen.

Vanaf het begin bestond de wens een eigen onderkomen te verkrijgen. Daarbij dacht het bestuur aan het inrichten van een museum.

De eerste activiteit was het aanvaarden van historisch materiaal daarvoor.
Zowel het restaureren van oude gevels als het oprichten van een museum kwamen echter niet van de grond. Er waren gewoon te weinig financiŽle middelen voor. Subsidies waren niet te verkrijgen, ook niet van de gemeente.
De tijd was er kennelijk nog niet rijp voor.

Dat veranderde in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen bij het gemeentebestuur van Meppel de gedachte ontstond ook de resterende grachten te dempen en van het Bleekerseiland een groot parkeerterrein te maken. Het bestuur van de Stichting Oud Meppel gaf samen met de actiegroep de Grachtwacht - duidelijk te kennen dat het verwezenlijken van deze plannen een ramp voor het karakter van Meppel zou betekenen.

Lees verder