Stichting
Oud Meppel

Kwartaalblad

Home Redactie Inhoudsopgaven

Jaap Klinkers:
hoofdredacteur

Wiecher Ponne:
redacteur

Hans de Zwaan:
redacteur

Henk Tiemens:
vormgever /eindredacteur

Gerrit Reinink:
vormgeving

Diny Bakker:
‘fotorubriek’ en ‘reacties van lezers’


Redactieadres:
J. Klinkers, Engelgaarde 3,
7943 LD Meppel
e-mail: Jaap Klinkers

36 Jaargangen van het kwartaalblad
'Oud Meppel' zitten in het digitaal archief.
Hierin kunt u direct  online zoeken

Viermaal per jaar verschijnt het blad ‘Oud Meppel’. Het telt 64 pagina’s met verhalen en artikelen over het verleden van Meppel en is rijk ge├»llustreerd. Vanaf 2011 in kleur.De redactie tracht het blad zo goed mogelijk te vullen met bijdragen die zeer divers van aard zijn zodat er voor ‘elck wat wils’ in is te vinden.
Het staat een ieder vrij een bijdrage voor het blad te leveren. Liefst per e-mail

Donateurs krijgen het blad gratis toegestuurd.
In de losse verkoop, zoals bij het Historisch Centrum Meppel, de Meppeler boekhandels en enige andere verkooppunten is het voor € 6,00
te verkrijgen.