Stichting
Oud Meppel

Tijdbalk Meppel

Home 1141 1509 1607 1682 1785 1806 1832 1853 1866 1881 1900 1916 1932 1945 1970


1607
Ridderschap en Eigenerfden van Drenthe gunnen Meppel een weekmarkt op donderdag, de ene week op de Kruisstraat, de andere week bij het kerkhof.

1613
Begin huizenbouw langs en over de A (Grote Oever, Kleine Oever, Bleekerseiland).

1609-1621
Twaalfjarig Bestand. Het kerkgebouw ondervindt grote schade van doortrekkende en ingekwartierde Staatse troepen. Kerk wordt gehouden in de schuur van de pastorie op de Wheem.

1627
Aanleg Hoogeveense Vaart. Vervanging stenen brug bij de kerk door houten ophaalbrug en aanleg van elf sluizen (w.o. Klaas Seinensluis (Oosteinde)) in de Hoogeveense vaart tussen Echtens Hoogeveen en Meppel in verband met de turfvaart.1632
Weversgilde koopt gildehuis in de Hagensteeg

1634
Bouw Meppeler Sluis aan de Sluisgracht, ook van belang voor de turfvaart vanuit Echtens Hoogeveen

1654
Gereglementeerde beurtvaart op Amsterdam ingesteld

1665
Bernard van Galen, bisschop van Munster valt het oosten van de Republiek binnen. Vele Meppelers slaan op de vlucht.

1666
Pestepidemie treft vooral ‘nauw betimmerde’ plaatsen als Meppel. Een op de acht Meppelers overlijdt.

1672
Rampjaar. De Republiek opnieuw in oorlog. Weer vluchten vele Meppelers.