Stichting
Oud Meppel

Tijdbalk Meppel

Home 1141 1509 1607 1682 1785 1806 1832 1853 1866 1881 1900 1916 1932 1945 1970

1785
Prins Willem V in Meppel. Patriotten en Prinsgezinden raken slaags. Er valt een dode.


1787
De Pruisen herstellen de macht van Willem V. De Prinsgezinden in Meppel breken het Patriottenhuis in de Papenstege (Grote Kerkstraat) af.

1790
De Lutherse gemeenschap in Meppel bouwt haar eigen kerk in de Kruisstraat. In 1825 sluit deze gemeente zich weer aan bij de Hervormde Gemeente.

1795
De Fransen trekken ons land binnen. Willem V vlucht naar Engeland. De Bataafse Republiek wordt uitgeroepen Patriotten in Meppel richten op de Kruisstraat een Vrijheidsboom op. In Meppel worden Prinsgezinden geweerd uit het openbaar bestuur. Ook de Prinsgezinde dominee Hein wordt ontslagen. Zijn pastorie op de Wheem wordt Stadsherberg, zijn tuin marktplein.

1799
De Meppeler Joodse gemeenschap krijgt haar eigen synagoge in de Touwstraat. In 1865 werd deze door een nieuwe vervangen.
Het departement Meppel van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht.

1803
Het Armhuis van de Diaconie van de Hervormde Kerk aan het Noordeinde wordt geopend. Hierin werden ouden van dagen en wezen verzorgd. Later werd het Rusthuis genoemd. Het deed als zodanig dienst tot 1959.

Armhuis van de Diaconie van de Hervormde Kerk aan het Noordeinde