Stichting
Oud Meppel

Tijdbalk Meppel

Home 1141 1509 1607 1682 1785 1806 1832 1853 1866 1881 1900 1916 1932 1945 1970

1866
Op 2 september 1866 wordt de nieuwe RK kerk aan het Zuideinde ingezegend.

1867
Op 1 oktober 1867 werd de spoorlijn Zwolle - Meppel geopend, op 15 mei 1868 de lijn Meppel - Heerenveen en op 1 mei 1870 de lijn Meppel - Groningen.

1869
Christelijke Jongemannen Vereniging Theofilus opgericht.

1870-1900
Opkomst Meppeler industrie. Oprichting chemicaliƫn- en medicijnenfabriek Brocades (en Stheeman), tabaksfabriek De Eendracht van de gebroeders Jakobs (1873), fietsenfabriek Germaan (1894).


1873
Vereniging Het Burgerweeshuis opgericht.

1874
Het nieuwe Postkantoor op de hoek Hoofdstraat-Hagenstraat in gebruik genomen.

1877
Topjaar voor de Meppeler botermarkt. Meppeler Kluiten zijn alom bekend. Het zgn. Aardappelgat (Groenmarkt) gedempt.

1878
Onderlinge Meppeler Brandassurantie Verzekering opgericht.

1879
Op 17 december 1879 wordt de Remonstrantse kerk in Meppel opgericht. In 1881 krijgt die een eigen kerkgebouw aan de Heerengracht.

1880
Het water over het Bleekerseiland gedempt (verbinding Sluisgracht-Oevergracht).