Stichting
Oud Meppel

Zoekdatabase


Welkom bij het kenniscentrum op de website van Oud Meppel

Oud Meppel ontwikkelt zich als een kenniscentrum voor de historie van Meppel. Daarom proberen we waar mogelijk de beschikbare gegevens digitaal doorzoekbaar te maken. Vanaf deze pagina kunt u doorklikken naar de beschikbare digitale archieven.

Fotoarchief
In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.

Digitaal archief kwartaalblad Oud Meppel
In dit digitale archief zijn meer dan 9000 bladzijden uit 33 jaargangen van het blad Oud Meppel opgenomen. Aan dit in 2012 gerealiseerde project hebben vrijwilligers van Oud Meppel ca. 1500 uur gewerkt, vooral ook omdat de eerste 64 edities handmatig gescand moesten worden en vervolgens door OCR (met handmatige correctie) gedigitaliseerd moesten worden. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de gevonden pagina's bekijken. U kunt ook bladeren door een gekozen editie. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de Inhoudsopgaven  of van de Auteursindex

Catalogus
De werkgroep Bibliotheek en Archief onderhoudt de bibliotheek en papieren archieven van de Stichting Oud Meppel. Via de Catalogus kan onderzocht worden welke publicaties gedurende de openingsuren in het Historisch Centrum te raadplegen zijn.  Uitlenen van boeken en brochures is helaas niet mogelijk. Vanuit de Catalogus is directe controle of een publicatie in de Openbare Bibliotheek Meppel te lenen of te reserveren is, wél mogelijk.

Digitaal archief Meppeler graven
De Meppeler fotograaf Ebel Zandstra heeft in de afgelopen jaren alle grafstenen van de Algemene Begraafplaats gefotografeerd en de gegevens in een database geplaatst. Dit digitale Gravenarchief met op dit moment 18342 graven kan nu behalve in het Historisch Centrum Meppel ook via de website geraadpleegd worden.

LVBHB digitale scheepsliggers (LSD)
Bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) hebben de heer George Snijder en vele anderen de Liggers van de Scheepsmetingsdienst (LSD) tot 1979 gedigitaliseerd en de 120.988 daarin voorkomende metingen via een database toegankelijk gemaakt. Voor de historie van Meppel interessant omdat er onder meer gezocht kan worden naar schepen die in Meppel gebouwd zijn, door het Meppeler scheepsmeetkantoor gemeten zijn of die tijdens de meting een Meppeler eigenaar hadden.

LVBHB Bestand Historische Schepen (BHS)
Hiermee kan via de website van de LVBHB de Schepengalerij op basis van het Bestand Historische Schepen (BHS) geraadpleegd worden. Daarin zijn zeer veel historische bedrijfsvaartuigen te vinden, die nu nog bestaan. Een aantal daarvan is in Meppel gebouwd of heeft vanuit Meppel gevaren.