create
counter
Catalogus: : pagina 19
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 19   Ga direct naar pagina: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
NATIONAAL-SOCIALISTISCHE BEWEGING; NSB.

Annotatie:
1. Programma met toelichting nr 1 en 2. NSB dec. 1931.
2. Kaderblad voor functionarissen NSB, nr 8 10-3-1944.
3. Oranje map met 4 pamfletten; wochenspruch der NSDAP; nrs 14, 25, 26 en 27.
4. Blauwe map met 4 naamloze oorkondes met gelofte van trouw aan de NSB.
5. Weekblad Germaansche SS in Nederland "Storm SS", 12-2-1943.
6. Maandafrekeningstaat Groep aan Kring, gewest 4, district 2, kring 6, groep 8 van in totaal 48,48 gld. NSB Strijd en Vierduitenfonds.
7. Rode map met 3 beschadigde expl Volk en Vaderland; 25-9-1942, 7-5-1943, 2-3-1945.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 167

Zie ook:
D 506
Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Landelijk / Gewest Drenthe

Annotatie:
1. Vrouwenbond groeit en bloeit tegen de verdrukking in (Trouw 25-09-1964) ; Programma van de Landdag van het gewest Groningen-Drenthe op 27-06-1939 te Hooghalen
2. Correspondentie van overheidsinstanties en politie tijdens WO II m.b.t. restricties tijdens vergaderingen van de NCVB, afd. Meppel
3. Statuten en reglementen (1938) ; Statuten, huishoudelijk reglement, instructies (1958) ; Statuten, huishoudelijk reglement, instructies , model-statuten afdelingen (1992)
4. Kerstliturgie van de NCVB (1961, 1962, 1964 t/m 1967 en 1974)
5. Christusfeest 1972 ; Deklamatorium voor de Adventstijd (1969) ; Declamatorium voor de Advents- en Kersttijd (1971) ; Adventsliturgie (1975 en 1976)
6. Snelhechter met: Voorstel voor fusie NCVB en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en Programma van de Vergadering Ledenraad NCVB op 09-11-1998 (Fusievergadering)
7. Plastic tasje van Passage (Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)
8. Bestuursvergaderingen Gewest Drenthe (1947-1964)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 1Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Centrum

Annotatie:
1. Notulen bestuursvergaderingen 16-07-1936 tot 08-03-1947
2. Notulen bestuursvergaderingen 21-04-1949 tot 11-09-1957
3. Notulen bestuursvergaderingen 11-09-1963 tot 12-06-1973
4. Notulen bestuursvergaderingen 30-08-1973 tot 25-10-1982
5. Notulen bestuursvergaderingen 29-11-1982 tot 01-10-1991
6. Notulen bestuursvergaderingen 05-11-1991 tot 09-05-1995
7. Notulen bestuursvergaderingen 03-01-1995 tot 22-12-1997
8. Notulen bestuursvergaderingen 1977-1984 (ook gezamenlijke vergaderingen met afdelingen Haveltermade en Oosterboer)
9. Verslagen van ledenvergaderingen 25-01-1943 tot 22-03-1954
10. Verslagen van ledenvergaderingen 12-04-1954 tot 20-04-1964
11. Verslagen van ledenvergaderingen 25-05-1964 tot 27-09-1972

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 2Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Centrum

Annotatie:
1. In plastic hoes twee exx. in oblong formaat: krantenknipsels van juni 1959 - juni 1969 en van december 1969 - december 1985
2. Rood schrift met krantenknipsels van januari 1986 - november 2010
3. Plastic hoes met Maandbericht nr. 44 (april 1982), Uitnodiging voor de ledenvergadering op 16 april 1987, Kennismaking/informatieavond op 12 maart 1987
4. In plastic hoes: Aankondiging van de eerste uitgave van een Meppeler adresboek van de VVV Meppel en Drukkerij Veenstra & De Vries, Programma van de Jubileum-avond op 20 mei 1946 t.g.v. het 10-jarig bestaan van de NCVB, afd. Meppel en Jaarprogramma 1984/1985
5. In snelhechter: Jaarvergaderingen, Maandberichten 1955 - 1969 etc.
6.In plastic hoes: Ledenlijsten
7. In zwarte ringband: Jaarverslagen van 1936 - 2016
8. In blauwe ringband: Notulen bestuursvergaderingen Passage van 26-01-1998 tot 04-12-2000
9. In grijsgroen omslag:
- Oorkonde van Mevr. A.G. Schuurman-Siebelink t.g.v. haar benoeming tot Erelid (8 april 1955)
- Foto op A4 formaat van leden van de NCVB (ongedateerd)
- Krantenknipsel "Erelid mevrouw Schuurman herdacht (overleden op 19-03-1965)
- Aan de achterzijde van het omslag: Speldje NCVB
Folio
tbd (nr. 9)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 3Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Haveltermade

Annotatie:
1. Notulen bestuursvergaderingen van 26-01-1961 tot 04-01-1966
2. Notulen bestuursvergaderingen van 01-02-1966 tot 28-02-1977
3. Notulen bestuursvergaderingen van 30-01-1985 tot 10-09-1985
4. Notulen bestuursvergaderingen van 25-11-1985 tot 28-11-1992
5. Notulen bestuursvergaderingen van 07-01-1993 tot 03-11-1998 en 2 brieven n.a.v. de opheffing van de afd. Meppel Haveltermade
6. Jaarprogramma's: 1983-1984; 1984-1985; 1991/1992 t/m 1997/1998
7. In rood schrift: Gegevens (sprekers, kosten etc.) m.b.t. de opzet van Jaarprogramma's (september 1986 t/m december 1998)
8. Foto's van ??n van de bijeenkomsten
9. In schrift met blauwe en paarse blokken: Enkele verslagen van de Feestcommissie i.v.m. het 25-jarig bestaan in 1986 (maart 1985 - februari 1986)
10. Kerstvieringen: 1974t/m1976, 1978, 1981, 1985 t/m 1991+ Kerstspel "Anna" (1997, samen met afd. Centrum en Oosterboer)
11. Bruin kasboek (1961 t/m 1994)
12. Blauw schrift Grootboek (1994 t/m 1998)
13. In envelop: Financi?le jaarverslagen (1983 t/m 1998)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 4Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Haveltermade

Annotatie:
1. In plastic hoes twee exx. in oblong formaat: krantenknipsels van oktober 1961 - oktober 1982 en december 1982 - december 1998
2. In snelhechter met grijze rug: Jaarverslagen ledenvergaderingen, bondsdagen, intekenformulieren voor leden (1964 - 1998)
3. In snelhechter met gele rug: Jaarverslagen van de secretaresse en Convocaties, notulen ledenvergaderingen (1992 - 1998)
4. In blauw schrift: Notulen ledenvergaderingen (13 maart 1961 - 21 april 1966) en aan de keerzijde: Notulen van gewestelijke vergaderingen (1961 - 1962)
5. In zwart notulenboek: Notulen van ledenvergaderingen 20-oktober?-1966 - 19 november 1980
6. In zwart notulenboek (groot formaat): Notulen ledenvergaderingen (21 januari 1981 - 17 april 1985)
7. In snelhechter met groene rug: Notulen ledenvergaderingen (18 september 1985 - 15 april 1992)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 6Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Haveltermade (Cassette)

Annotatie:
Ledenbladen februar? 1962 t/m april 1992 (Jrg. 1964 t/m 1966 ontbreken)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 5Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Oosterboer

Annotatie:
1. In doorzichtige map: Passagebestuursvergaderingen 05-01-2005 tot 04-01-2010
2. In groene map: Passagebestuursvergaderingen 01-02-2010 tot 06-12-2021
3. In plastic map: Drie Passage Nieuwsbrieven (zomer 2016, 09-04-2020 en december 2021 en twee stukken m.b.t. opheffing afdeling Passage Oosterboer m.i.v. 2022
4. In rood schrift: Notulen bestuursvergaderingen 06-11-1979 tot 06-04- 1989
5. In geel schrift: Notulen ledenvergaderingen 16-10-1979 tot 20-03-1989
6. In blauw schrift: Notulen ledenvergaderingen 17-04-1989 tot 18-04-1994
7. In zwart/rood schrift: Notulen ledenvergaderingen 17-10-1994 tot 15-04-2002
8. In zwart/rood schrift: Notulen ledenvergaderingen 16-09-2002 tot 02-09-2009 (bevat ook verslagen van reisjes etc.
9. In snelhechter: Notulen van de ledenavond vanaf september 2009
10. In snelhechter met gele rug: Formulieren met namen, adressen van bestuursleden (1979-1998)
11. In twee plastic mapjes: Jaarprogramma's (1982, 1984-1985, 1992/1993, 1997-1998 t/m 2020-2021)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 7Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Oosterboer en Centrum

Annotatie:
1. In ringband: Passage Oosterboer met artikelen uit de MC van jubilea, feest- en ledenavonden
2. In beige ringband: Notulen bestuursvergaderingen Passage van 15-01-2001 tot 10-12-2008 + ledenlijst

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 8Titel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING

Annotatie:
Plakboeken met krantenknipsels:
1. Jaren 1933-1937, oprichting nieuw ziekenhuis.
2. Jaren 1937-1954,o.a. Opening.(Beschadigd + losse knipsels).
3. Jaren 1954-1962, o.a. Uitbreiding + Opening +25 jaar N.H.D.I
4. Jaren 1962-1975, o.a. Gedenkraam, start Ziekenomroep,Uitbreiding 1969, AFA,
5. Jaren 1975-1985, o.a. Start Verpleeghuis De Schiphorst, Afscheid Zuster Glasbergen, Afscheid Dominee De Boer
6. Jaren 1982-1986, o.a. Afscheid Directeur Klok, dokter Kleibeuker, verbouwing Kinderafdeling, bezuinigingen Gezondheidszorg.
7. Jaren 1986-1989, o.a. sloop Halve Stuiver, 50-jarig Jubileum N.H.D.I., afscheid Dr. Bri?t, opening cr?che kinderopvang.
8. Jaren 1989-1992, o.a. uitbreiding Polikliniek, afscheid Pastor van der Leun, afscheid psychiater Stwerka, IVF-behandelingen, conflict chirurg Doeven.
9. Jaren 1992-1996, o.a. Helihaven, verbouwing 1995
10.Jaren 1996-1999, o.a. "Affaire"Houben, afscheid Hoornstra, samenwerking ziekenhuizen Meppel-Hoogeveen
11.Jaren 1999-2001, o.a.afscheid oogarts Schr?der, uitbreiding Polikliniek, bezoek minister Borst
12. Jaren 2000-2002, o.a. Bedplascentrum, Stiltecentrum
13. Krantenknipsels uit diverse kranten, juli 2000-juli2002, o.a. informatie over ziekenhuizen in de regio en artikelen de gezondheidszorg betreffende.
14. Krantenknipsels aug. 2002- febr. 2004. Zie 13.
15. Krantenknipsels 2001, divers.
16. Krantenknipsels 2002, divers.
17. Krantenknipsels 2003- deel 1, o.a. over Stiltecentrum en Bedplascentrum.
18. Krantenknipsels 2004 - deel 2, divers.
19. Krantenknipsels maart 2004 - juli 2005
20. Krantenknipsels 2005, divers, ook landelijk nieuws over de ziekenzorg
21. Krantenknipsels 2006, divers, ook landelijk nieuws .
22. Krantenknipsels 2007, divers.
23. Kranten met art over oa aftreden OR 1980, Wegverbinding Rogat 1977,afscheid zusters Koopman en Buma 1966, opening vernieuwde ziekenhuis.
24. Receptieboek deel 1. Opening Verbouwde Diaconessenhuis 28 mei 1974
25. Receptieboek deel 2. Opening Verbouwde Diaconessenhuis 28 mei 1974
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 2

Zie ook:
Fa 53, Fa 59, Fa 17, M301, A204 doos 1,3,4,5,6,7 , Dv 15, Di 56, Cd 45
Titel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING

Annotatie:
Jaarverslagen:
- 1935 - 1962.
- 1967 - 1978.
- 1980 - 2005.
Jaarverslagen Ziekenhuisverplegingsfondsen:
- 1937, 1938 en 1939.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 3

Zie ook:
Fa 53,Fa 59, Fa 17, M301, Dv 15, Di 56, CD 45,
Doos 1,2 en 4 t/m 7Titel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING

Annotatie:
Personeelsbladen van Ned. Herv. Diaconesseninrichting, jaren 1972-2007, (de Tunnel, Drieluik,Tweeluik, Flitsen)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 4

Zie ook:
Fa 53 , Fa 59, en Fa 17, Dv 15, Di 56
M 301
A 204 doos 1, 2 ,3,5,6,7
Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 19   Ga direct naar pagina: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad