Web Analytics
RK Graven-archief:
Logo Oud Meppel


    en     en    
Naam (voornaam, daarna achternaam)

(Op de letterlijke voornaam of achternaam zoeken: zet zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens, b.v. "Hof". Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters!!)


Welkom bij het Roomskatholiek Gravenarchief van Oud Meppel


Roomskatholieke Begraafplaats

Rooms-katholieke begraafplaats Hesselingen, door: Andre van Belkom in het kwartaalblad van de Stichting Oud Meppel,jaargang 33, blad 4, 2011

Website RK Parochie Heilige Drie-eenheid / Geloofsgemeenschap St. Stephanus - Meppel

Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Roomskatholieke Begraafplaats van Meppel. Ze zijn vervaardigd door Ebel Zandstra.

We hebben ons uiterste best gedaan de voorhanden gegevens zo correct mogelijk over te nemen en weer te geven.
Mocht u onverhoopt onvolkomenheden of onjuistheden aantreffen, stellen we het op prijs als u deze wilt melden via ons emailadres gravenarchief@oudmeppel.nl liefst vanaf de pagina waarop u e.e.a. constateert. Dit helpt ons bij het vlot reageren op uw mail.

Zoeken kan op verschillende manieren. 
 • - Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officieele voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
 • - Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
 • - De ingegeven zoekterm mag een deel van de voor- of achternaam zijn.
 • - De zoekresultaten kunnen verder worden afgebakend door jaartallen mee te geven.
  • - "Geboren in" invullen: Dit is het geboortejaar dat in de zoekopdracht wordt betrokken.
  • - "Geboren in" leeg laten: Alle geboortejaren worden doorzocht t/m een eventueel ingevuld  jaar.
  • - "Overleden" invullen: Dit is het jaar van overlijden dat in de zoekopdracht wordt betrokken.
  • - "Overleden" leeg laten: Alle jaren van overlijden worden doorzocht.
 • - Maak een keuze voor de wijze waarop gesorteerd wordt (standaard alfabetisch op voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en achternaam).

 • AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar. Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen.

Klik op "Zoektermen wissen" om de invoer te wissen, klik op "Terug" in de groene balk om overnieuw te beginnen. Voor verdere hulp tijdens het zoeken en bladeren op de site: raadpleeg de zoekhulp in de balk boven in het scherm.