web analytics
Kwartaalblad-archief:
Logo Oud Meppel

OF toon een hele editie: OF ga direct door naar: Inhoud op Titel    of Inhoud op Auteur

Meer dan 1 zoekterm: zoektermen opgeven gescheiden door spaties. Letterlijke waarden zoeken: zet zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens "". Zoekterm uitsluiten: een - (minteken) direct vóór de zoekterm plaatsen,


Welkom bij het Kwartaalbladarchief van de Stichting Oud Meppel


Kwartaalbladarchief Oud Meppel

In dit archief is een groot aantal edities van het blad Oud Meppel in digitale vorm opgenomen.
Het blad wordt sinds 1979 ieder kwartaal toegezonden aan donateurs van de Stichting Oud Meppel. Verder is het ook in de losse verkoop beschikbaar bij Boekhandel Riemer Barth te Meppel of via mail te bestellen bij ons.

U kunt zoeken op tekst, maar de bladzijden die u te zien krijgt zijn fotobestanden. De tekst kunt u dus niet kopieeren naar een tekstbestand.
Op de website zijn de meest recente 12 edities niet te raadplegen. Dat kan wel in het Historisch Centrum Meppel.

U kunt het archief ook raadplegen via de  Inhoudsopgaven  of via de  Auteursindex.

Wilt u liever bladeren door een bepaalde editie, kies deze dan in het menu boven in dit scherm en klik vervolgens op de knop 'Nu zoeken'. Eventueel eerder ingevulde zoektermen worden daarbij genegeerd, maar blijven behouden.

Met behulp van de invulvelden boven in dit scherm kunt u gericht zoeken.

 1. - U kunt 1 - 3 zoektermen opgeven die ALLE in de tekst moeten voorkomen en 1 die NIET in de tekst mag voorkomen.
 2. - Er worden alleen bladzijden gevonden waarbij aan alle ingevulde voorwaarden is voldaan.
 3. - De ingegeven zoektermen worden opgevat als tekstfragmenten en mogen dus woorden zijn, of delen van een woord of meerdere woorden
 4. - (delen van een zin, moet dan wel precies zo in de tekst staan).
 5. - Door bij een zoekterm het vakje 'exact' aan te vinken zoekt u voor die zoekterm hoofdlettergevoelig en op hele woorden.
 6. - Het aantal te doorzoeken edities kan worden afgebakend door onder 'Gepubliceerd in:' grenzen aan te geven.
 7. - Linker vakje ingevuld: dit is het eerste jaar (bijv. 1989) of editie (bijv. 1-1 of 22-3) van de zoekopdracht.
 8. - Rechter vakje ingevuld: dit is het laatste jaar (bijv. 1991) of editie (bijv. 2-2 of 23-4) van de zoekopdracht.
 9. - Linker vakje leeg en rechter vakje ingevuld: alles vanaf het begin tot aan het ingevulde eind.
 10. - Linker vakje ingevuld en rechter vakje leeg: alles vanaf het ingevulde begin tot aan het eind.
 11. - Gebruik bij gericht zoeken niet de faciliteit 'toon een hele editie': daarbij worden de zoektermen genegeerd.